Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Sesja XLII z dnia 21 grudnia 2021 roku

Data publikacji: 27-12-2021 00:00

   uchwala_XLII_253_21.pdf   strzałka   Uchwała Nr XLII/253/21 Rady Miejskiej w Dobiegniewie w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2022

 uchwala_XLII_254_21.pdf   strzałka   Uchwała Nr XLII/254/21 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 21 grudnia 2021r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022-2030

 uchwala_XLII_255_21.pdf   strzałka   Uchwała Nr XLII/255/21 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 21 grudnia 2021r w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy na 2021 rok

 uchwala_XLII_256_21.pdf   strzałka   Uchwała Nr XLII/256/21 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 21 grudnia 2021r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2023, podjętej uchwałą Nr XXVIII/170/20 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 14 grudnia 2020r

 uchwala_XLII_257_21.pdf   strzałka   Uchwała Nr XLII/257/21 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 21 grudnia 2021r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomaniii w Gminie Dobiegniew na 2022 rok

 uchwala_XLII_258_21.pdf   strzałka   Uchwała Nr XLII/258/21 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 21 grudnia 2021r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dobiegniew na 2022 rok

 uchwala_XLII_259_21.pdf   strzałka   Uchwała Nr XLII/259/21 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 21 grudnia 2021r w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Centrum Integracji Społecznej w Dobiegniewie na rok 2022

 uchwala_XLII_260_21.pdf   strzałka   Uchwała Nr XLII/260/21 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 21 grudnia 2021r w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dobiegniew

 uchwala_XLII_261_21.pdf   strzałka   Uchwała Nr XLII/261/21 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 21 grudnia 2021r w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Dobiegniew

 uchwala_XLII_262_21.pdf   strzałka   Uchwała Nr XLII/262/21 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 21 grudnia 2021r w sprawie udzielenia dotacji w 2021 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Do

 uchwala_XLII_263_21.pdf   strzałka   Uchwała Nr XLII/263/21 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 21 grudnia 2021r w sprawie udzielenia dotacji w 2021 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Do

opublikował:
ostatnie zmiany: 27-12-2021 10:11 przez
czytany: 504
Rejestr zmian

Sesja XLI z dnia 22 listopada 2021 roku

Data publikacji: 24-11-2021 00:00

    uchwala_XLI_245_21.pdf   strzałka   Uchwała Nr XLI/245/21 z dnia 22 listopada 2021r w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Dobiegniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022"

 uchwala_XLI_246_21.pdf   strzałka   Uchwała Nr XLI/246/21 z dnia 22 listopada 2021r w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Centrum Kultury w DObiegniewie

 uchwala_XLI_247_21.pdf   strzałka   Uchwała Nr XLI/247/21 z dnia 22 listopada 2021r w sprawie ustalenia wysokości diet Radnych Rady Miejskiej w DObiegniewie oraz Sołtysów i Przewodniczącego Zarządu Osiedla

 uchwala_XLI_248_21.pdf   strzałka   Uchwała Nr XLI/248/21 z dnia 22 listopada 2021r w sprawie ustalenia wynagordzenia Burmistrza Dobiegniewa

 uchwala_XLI_249_21.pdf   strzałka   Uchwała Nr XLI/249/21 z dnia 22 listopada 2021r w sprawie ustalenia zmian uchwały budżetowej gminy na 2021 rok

 uchwala_XLI_250_21.pdf   strzałka   Uchwała Nr XLI/250/21 z dnia 22 listopada 2021r w sprawie zmiany Uchwały Nr V/37/19 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 04 marca 2019r w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Dobiegniewie

 uchwala_XLI_251_21.pdf   strzałka   Uchwała Nr XLI/251/21 z dnia 22 listopada 2021r dotycząca uchwalenia Uchwały Nr XL/241/21 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 25 października 2021r w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy

 uchwala_XLI_252_21.pdf   strzałka   Uchwała Nr XLI/252/21 z dnia 22 listopada 2021r w sprawie projektu Regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków obowiązujacych na terenie Gminy Dobiegniew

opublikował:
ostatnie zmiany: 01-12-2021 09:42 przez
czytany: 724
Rejestr zmian

Sesja XL z dnia 25 października 2021 roku

Data publikacji: 03-11-2021 00:00

    uchwala_XL_239_21.pdf   strzałka   Uchwała Nr XL/239/21 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 25 października 2021r w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Dobiegniewa

 uchwala_XL_240_21.pdf   strzałka   Uchwała Nr XL/240/21 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 25 października 2021r dotycząca uchwalenia Uchwały Nr XXXIV/230/2009 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 czerwca 2009r w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego ekwiwalentu pieniężnego dla Kom

 uchwala_XL_241_21.pdf   strzałka   Uchwała Nr XL/241/21 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 25 października 2021r w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Dobiegniew

 uchwala_XL_242_21.pdf   strzałka   Uchwała Nr XL/242/21 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 25 października 2021r w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy na 2021 rok

 uchwala_XL_243_21.pdf   strzałka   Uchwała Nr XL/243/21 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 25 października 2021r w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Dobiegniew instrumentem płatniczym

 uchwala_XL_244_21.pdf   strzałka   Uchwała Nr XL/244/21 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 25 października 2021r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

opublikował:
czytany: 863
Rejestr zmian

Sesja XXXIX z dnia 27 września 2021 roku

Data publikacji: 28-09-2021 00:00

     uchwala_XXXIX_230_21.pdf   strzałka   Uchwała Nr XXXIX/230/21 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 27 września 2021r. w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy na 2021 rok

 uchwala_XXXIX_231_21.pdf   strzałka   Uchwała Nr XXXIX/231/21 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 27 września 2021r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2030, podjętej Uchwałą Nr XXVIII/170/20 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 14 grudnia 2020r

 uchwala_XXXIX_232_21.pdf   strzałka   Uchwała Nr XXXIX/232/21 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 27 września 2021r. w sprawie ustaleniu przebiegu drogi gminnej nr 100512F w miejscowości Dobiegniew

 uchwala_XXXIX_233_21.pdf   strzałka   Uchwała Nr XXXIX/233/21 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 27 września 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "KZN-Nadwarciański" spółka z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

 uchwala_XXXIX_234_21.pdf   strzałka   Uchwała Nr XXXIX/234/21 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 27 września 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowo tworzonej Społecznej Ini

 uchwala_XXXIX_235_21.pdf   strzałka   Uchwała Nr XXXIX/235/21 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 27 września 2021r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dobiegniew, w roku szkolnym 2021/2022

 uchwala_XXXIX_236_21.pdf   strzałka   Uchwała Nr XXXIX/236/21 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 27 września 2021r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Dobiegniewie

 uchwala_XXXIX_237_21.pdf   strzałka   Uchwała Nr XXXIX/237/21 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 27 września 2021r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobiegniew

 uchwala_XXXIX_238_21.pdf   strzałka   Uchwała Nr XXXIX/238/21 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 27 września 2021r. w sprawie likwidacji Filii Przedszkola w Radęcinie funkcjonującym w Przedszkolu Baśniowa Kraina w Dobiegniewie

opublikował:
czytany: 1000
Rejestr zmian

Sesja XXXVIII z dnia 26 lipca 2021 roku

Data publikacji: 27-07-2021 00:00

      uchwala_XXXVIII_228_21.pdf   strzałka   Uchwała Nr XXXVIII/228/21 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 26 lipca 2021r w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy na 2021 rok

 uchwala_XXXVIII_229_21.pdf   strzałka   Uchwała Nr XXXVIII/229/21 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 26 lipca 2021r w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Dobiegniew

opublikował:
czytany: 1236
Rejestr zmian

Sesja XXXVII z dnia 21 czerwca 2021 roku

Data publikacji: 06-07-2021 00:00

    uchwala_XXXVII_219_21.pdf   strzałka   Uchwała Nr XXXVII/219/21 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 21 marca 2021r w sprawie uchwalenia uchwały Nr XXXVI/214/21

 uchwala_XXXVII_220_21.pdf   strzałka   Uchwała Nr XXXVII/220/21 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 21 marca 2021r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2023

 uchwala_XXXVII_221_21.pdf   strzałka   Uchwała Nr XXXVII/221/21 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 21 marca 2021r w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Dobiegniew w roku 2021

 uchwala_XXXVII_222_21.pdf   strzałka   Uchwała Nr XXXVII/222/21 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 21 marca 2021r w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/205/21

 uchwala_XXXVII_223_21.pdf   strzałka   Uchwała Nr XXXVII/223/21 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 21 marca 2021r w sprawie przyjęcia Raportu z ewaluacji Strategii Rozwoju Gminy Dobiegniew na lata 2018-2028

 uchwala_XXXVII_224_21.pdf   strzałka   Uchwała Nr XXXVII/224/21 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 21 marca 2021r w sprawie przyjęcia Raportu z ewaluacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobiegniew do 2023r

 uchwala_XXXVII_225_21.pdf   strzałka   Uchwała Nr XXXVII/225/21 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 21 marca 2021r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobiegniew

 uchwala_XXXVII_226_21.pdf   strzałka   Uchwała Nr XXXVII/226/21 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 21 marca 2021r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobiegniew

opublikował:
czytany: 1307
Rejestr zmian

Sesja XXXVI z dnia 31 maja 2021 roku

Data publikacji: 04-06-2021 00:00

      uchwala_XXXVI_211_21.pdf   strzałka   Uchwała Nr XXXVI/211/21 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 31 maja 2021r w sprawie udzielenia Burmistrzowi Dobiegniewa wotum zaufania

 uchwala_XXXVI_212_21.pdf   strzałka   Uchwała Nr XXXVI/212/21 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 31 maja 2021r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Dobiegniew wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2020 rok

 uchwala_XXXVI_213_21.pdf   strzałka   Uchwała Nr XXXVI/213/21 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 31 maja 2021r w sprawie absolutorium dla Burmistrza Dobiegniewa

 uchwala_XXXVI_214_21.pdf   strzałka   Uchwała Nr XXXVI/214/21 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 31 maja 2021r w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy na 2021 rok

 uchwala_XXXVI_215_21.pdf   strzałka   Uchwała Nr XXXVI/215/21 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 31 maja 2021r w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobiegniew

 uchwala_XXXVI_216_21.pdf   strzałka   Uchwała Nr XXXVI/216/21 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 31 maja 2021r w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały o wyrażeniu opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego

 uchwala_XXXVI_217_21.pdf   strzałka   Uchwała Nr XXXVI/217/21 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 31 maja 2021r w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/186/17 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie zakazu używania jednostek pływających z napędem motorowym-spalinowym na ob

 uchwala_XXXVI_218_21.pdf   strzałka   Uchwała Nr XXXVI/218/21 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 31 maja 2021r w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energatycznego

 uchwala_XXXVI_219_21.pdf   strzałka   Uchwała Nr XXXVI/219/21 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 31 maja 2021r w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z przeznaczeniem na odstrzały bobrów w celu ochrony przeciwpowodziowej na terenie Gminy Dobiegniew

opublikował:
czytany: 1483
Rejestr zmian

Sesja XXXV z dnia 26 kwietnia 2021 roku

Data publikacji: 12-05-2021 00:00

    uchwala_XXXV_203_21.pdf   strzałka   Uchwała Nr XXXV/203/21 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy na 2021 rok

 uchwala_XXXV_204_21.pdf   strzałka   Uchwała Nr XXXV/204/21 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie przystąpienia do zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobiegniew

 uchwala_XXXV_205_21.pdf   strzałka   Uchwała Nr XXXV/205/21 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego pn. Punkt Przedszkolny "Leśne Skrzaty" w Radęcinie przy Przedszkolu Baśniowa Kraina w Dobiegniewie

 uchwala_XXXV_206_21.pdf   strzałka   Uchwała Nr XXXV/206/21 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/60/19 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 maja 2019r

 uchwala_XXXV_207_21.pdf   strzałka   Uchwała Nr XXXV/207/21 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie wzoru wniosku i deklaracji o przyznanie dodatku mieszkaniowego

 uchwala_XXXV_208_21.pdf   strzałka   Uchwała Nr XXXV/208/21 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobiegniew

 uchwala_XXXV_209_21.pdf   strzałka   Uchwała Nr XXXV/209/21 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzelecko-Drezdeneckiemu

 uchwala_XXXV_210_21.pdf   strzałka   Uchwała Nr XXXV/210/21 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie przystąpienia do zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobiegniew

opublikował:
czytany: 1535
Rejestr zmian
ikona drukowania