Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Sesja IX z dnia 26 czerwca 2007 r.

Data publikacji: 26-06-2012 00:00
 

 uchwala_IX_58_07.pdf   strzałka   w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników

 uchwala_IX_59_07.pdf   strzałka   w sprawie ustalenia cen za wodę i odprowadzania ścieków z urządzeń wodno-kanalizacyjnych stanowiących własność Miasta i Gminy Dobiegniew

 uchwala_IX_60_07.pdf   strzałka   w sprawie minimalnych stawek czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości gminnych

 uchwala_IX_61_07.pdf   strzałka   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody

 uchwala_IX_62_07.pdf   strzałka   w sprawie zwolnienia z opłaty zgłoszenia o dokonanie wpisu oraz zmianę wpisu w ewidencji działalności gospodarczej

 uchwala_IX_63_07.pdf   strzałka   w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uporządkowania gospodarki ściekowej i przebiegu drogi dojazdowej dla potrzeb ośrodka

 uchwala_IX_64_07.pdf   strzałka   w sprawie powołania składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Dobiegniewie

 uchwala_IX_65_07.pdf   strzałka   w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok

 uchwala_IX_66_07.pdf   strzałka   w sprawie zaciągnięcia pożyczki ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

 uchwala_IX_67_07.pdf   strzałka   w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla samorządu Woewództwa Lubuskiego na sfinansowanie kosztów budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewó

 uchwala_IX_68_07.pdf   strzałka   w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dobiegniewie do wystąpienia z roszczeniami o zwrot bezprawnie pobranych nagród uznaniowych

 ucwala_IX_69_07.pdf   strzałka   w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobiegniew za pierwsze półrocze

opublikował:
czytany: 1683

Rejestr zmian