Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Budżet Obywatelski w Dobiegniewie na 2021 r.

Data publikacji: 16-03-2021 00:00

Budżet Obywatelski w Dobiegniewie

Jest to proces, który umożliwia mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części środków publicznych na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców. W ramach BOwD mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego.

Jego zadaniem jest pobudzenie mieszkańców do aktywności, a także w oparciu o ich zaangażowanie, budowanie społeczeństwa obywatelskiego. BOwD daje mieszkańcom możliwość decydowania o ważnych dla nich inwestycjach oraz innych zadaniach, licząc na akceptację podjętych decyzji, a jednocześnie rozwój świadomości obywatelskiej, bowiem budżet obywatelski to także sprawne narzędzie edukacyjne.

Jeżeli jesteś mieszkańcem Gminy Dobiegniew i posiadasz pomysł na spożytkowanie pieniędzy lub chcesz poprzeć inicjatywę innych mieszkańców to  Budżet Obywatelski w Dobiegniewie jest właśnie dla Ciebie! 

Jak to wygląda w skrócie?

  • Mieszkańcy Gminy Dobiegniew zgłaszają propozycje zadań do budżetu, które następnie są analizowane przez komisję pod kątem możliwości realizacji,
  • propozycje zadań, które pomyślnie przeszły weryfikację poddaje się pod powszechne  i bezpośrednie głosowanie,
  • w efekcie projekty, które osiągnęły najlepszy wynik w głosowaniu, aż do wyczerpania puli środków przeznacza się do realizacji w danym roku budżetowym.

 Nabór wniosków do Budżetu Obywatelskiego w Dobiegniewie

od 15 marca do 09 kwietnia 2021

Kwota przeznaczona na projekty Budżetu Obywatelskiego w Dobiegniewie

100.000,00 zł

opublikował:
ostatnie zmiany: 18-03-2021 00:12 przez
czytany: 536
Rejestr zmian

Informacja Burmistrza Dobiegniewa

Data publikacji: 31-03-2020 00:00

INFORMUJĘ, ŻE Z UWAGI NA STAN EPIDEMII DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z BUDŻETEM OBYWATELSKIM SĄ ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA.

 

                                                                                             Burmistrz Dobiegniewa
                                                                                                Sylwia Łaźniewska
 

opublikował:
ostatnie zmiany: 31-03-2020 12:42 przez
czytany: 3116
Rejestr zmian

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Dobiegniew w 2019 roku

Data publikacji: 03-12-2019 00:00
 

 zal_inf_03122019.pdf   strzałka   zarządzenie nr 114/2019 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie unieważnienia postępowania w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Dobiegniew w roku 2019

opublikował:
czytany: 3661
Rejestr zmian

Ogłoszenie o dodatkowym naborze projektów do budżetu obywatelskiego

Data publikacji: 26-11-2019 00:00

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Aby złożyć zadanie do BOwD należy wypełnić wniosek w wersji papierowej, w którym konieczne jest wpisanie następujących danych:

Dane Wnioskodawcy

Imię, Nazwisko, Adres Zamieszkania, Dane kontaktowe (np. Telefon kontaktowy), Email. pozwoli to na szybki kontakt z wnioskodawcą.

Tytuł Projektu

Nazwa nie może składać się z więcej niż 50 znaków. Jest to pierwsza wizytówka zadania i jego identyfikator.

Lokalizacja zadania

Miejsce realizacji zadania można określić zarówno poprzez podanie numerów działek i obrębów, jak i podając sam adres. Jeśli na podstawie wskazanych przez Wnioskodawcę informacji jednostka oceniająca nie będzie mogła jednoznacznie zlokalizować proponowanego we wniosku miejsca, Wnioskodawca zostanie poinformowany o konieczności doprecyzowania.

Beneficjenci

Zadanie może dotyczyć różnych grup, warto zaznaczyć kogo będzie dotyczyć.

Opis projektu

Należy szczegółowo opisać harmonogram zadania oraz poszczególne etapy, które będą gwarantowały osiągnięcie założonych celów zadania. taki opis można dołączyć w formie gotowego dokumentu będącego załącznikiem do wniosku.

Koszty projektu

Należy wpisać szacunkową kwotę jego realizacji, ustaloną na podstawie cen rynkowych. 

Dodatkowe załączniki

Wskazane dla zadań o charakterze inwestycyjnym (Mapy, fotografie, wizualizacje, rysunki, szkice, oferty itp.)

Lista poparcia

Aby wniosek mógł być uznany za kompletny, obowiązkowe jest dostarczenie przez Wnioskodawcę  listy poparcia, podpisanej przez co najmniej 15 mieszkańców Gminy Dobiegniew. Harmonogram.pdf   strzałka   Harmonogram dodatkowego naboru

 Ogloszenie_dodatkowy.pdf   strzałka   Ogłoszenie o dodatkowym naborze

 Zgloszenie.pdf   strzałka   Zgłoszenie projektu

opublikował:
ostatnie zmiany: 17-03-2021 16:52 przez
czytany: 3767
Rejestr zmian

Ogłoszenie o wyniku głosowania na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego

Data publikacji: 15-11-2019 00:00
Burmistrz Dobiegniewa daje do publicznej wiadomości wyniki głosowania na projekty zgłoszone do Dobiegniewskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok.

 Ogloszenie.pdf   strzałka   Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa

 Protokol.pdf   strzałka   Protokół komisji

opublikował:
czytany: 3758
Rejestr zmian

Zarząszenie nr 99/2019 Burmistrza Dobiegniewa

Data publikacji: 22-10-2019 00:00
Zarządzenie nr 99/2019 Burmistrza Dobiegniew z dnia 21 października 2019 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia i ustalenia wyników głosowania
na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego w Dobiegniewie na 2019 rok. informacja_budzet.pdf   strzałka   Informacja Budżet Obywatelski

 plakat.pdf   strzałka   plakat

 zarzadzenie_99_2019.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 99/2019

opublikował:
ostatnie zmiany: 23-10-2019 09:58 przez
czytany: 3899
Rejestr zmian
ikona drukowania