Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Zapytanie ofertowe - Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego, dz. nr 186 189 obręb Dobiegniew, ul. Rybacka i ul. Nowa w Dobiegniewie.

Data publikacji: 04-03-2022 00:00

                1Zapytanieofertoweoswietlenie.doc   strzałka   Zapytanie ofertowe - Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego, dz. nr 186 189 obręb Dobiegniew, ul. Rybacka i ul. Nowa w Dobiegniewie.

 ZalacznikNr1oswietlenie.docx   strzałka   Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego - Formularz ofertowy.

 ZalacznikNr2oswietlenie.docx   strzałka   Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego - Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

 ZalacznikNr3oswietlenie.doc   strzałka   Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego - Projekt umowy.

 ZalacznikNr4oswietlenie.docx   strzałka   Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

 ZalacznikNr5oswietlenie.zip   strzałka   Załącznik Nr 5 do zapytania ofertowego - Projekt budowlany + plan sytuacyjny

 ZalacznikNr6oswietlenie.pdf   strzałka   Załącznik Nr 6 do zapytania ofertowego - Kosztorys ofertowy + przedmiar.

opublikował:
czytany: 49
Rejestr zmian

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa fabrycznie nowego samochodu typu BUS 9-osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich.

Data publikacji: 04-03-2022 00:00
  1. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl

  1. Numer ogłoszenia: 2022/BZP 000775829/01
  1. Identyfikator postępowania na mini portalu:

 0be528ee-d151-45a9-a26a-32c44813acf6

     4. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.dobiegniew.pl 1OgloszenieBUS.pdf   strzałka   Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa fabrycznie nowego samochodu typu BUS 9-osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich.

 2SWZbus.doc   strzałka   Specyfikacja Warunków Zamówienia

 Identyfikatorpostepowania.docx   strzałka   Identyfikator postępowania.

 zal032022.pdf   strzałka   Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

 ZalacznikNr1SWZBUS.doc   strzałka   Załącznik Nr 1 do SWZ - wzór formularza oferty.

 ZalacznikNr2SWZBUS.doc   strzałka   Załącznik Nr 2 do SWZ - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

 ZalacznikNr3SWZBUS.doc   strzałka   Załącznik Nr 3 do SWZ - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia podmiotu udostępniającego zasoby.

 ZalacznikNr4SWZBUS.doc   strzałka   Załącznik nr 4 do SWZ - Projekt umowy.

 ZalacznikNr5SWZBUS.doc   strzałka   Załącznik Nr 5 do SWZ - Wzór zobowiązania innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów.

 ZalacznikNr6SWZBUS.doc   strzałka   Załącznik Nr 6 do SWZ - Formularz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

 zalinf032022.pdf   strzałka   Informacja z otwarcia ofert

 zal_post.pdf   strzałka   Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 zal_wyjasnienie.pdf   strzałka   Wyjaśnienie nr 1 treści SWZ

opublikował:
ostatnie zmiany: 04-03-2022 13:04 przez
czytany: 46
Rejestr zmian
ikona drukowania