Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2016 roku

Data publikacji: 09-02-2016 00:00
 

 zarz_001_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 1/16 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_002_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 2/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie powierzenia wykonania zadania związanego z utrzymaniem porządku, czystości wraz z zimowym utrzymaniem kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Leśnej w Dobiegniewie

 zarz_003_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 3/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie powierzenia wykonania zadania polegającego na utrzymaniu porządku i czystości w pomieszczeniach Publicznej Biblioteki Miejskiej w Dobiegniewie oraz Muzeum Woldenberczyków

 zarz_004_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 4/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_005_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 5/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie na 2016 rok

 zarz_006_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 6/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_007_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 7/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_008_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 8/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 1 lutego 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Dobiegniew z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 roku

 zarz_009_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 9/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 4 lutego 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_010_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 10/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 9 lutego 2016 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Radęcinie

 zarz_011_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 11/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_012_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 12/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 zarz_013_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 13/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_014_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 14/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 2 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie stawki czynszu dla nieruchomości położonej w Dobiegniewie przy ulicy Przemysłowej

 zarz_015_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 15/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 2 marca 2016 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomość stanowiącą własność gminy Dobiegniew oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości do wydzierżawienia

 zarz_016_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 16/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 7 marca 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie na 2016 rok

 zarz_017_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 17/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 9 marca 2016 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomość stanowiącą własność gminy Dobiegniew oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości do wydzierżawienia

 zarz_018_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 18/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 9 marca 2016 roku w sprawie przyznania podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych dotacji na wsparcie realizacji zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu n

 zarz_019_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 19/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14 marca 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_020_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 20/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_021_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 21/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_022_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 22/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 25 marca 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_023_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 23/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę części nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Dobiegniew oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości do wydzierżawienia

 zarz_024_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 24/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 4 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_025_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 25/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 6 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznania dofinansowania do zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobiegniew

 zarz_026_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 26/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 6 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej należących do Gminy Dobiegniew

 zarz_027_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 27/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 6 kwietnia 2016 roku w sprawie powierzenia wykonania zadania związanego z utrzymaniem porządku, czystości wraz z pielęgnacją zieleni na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Leśnej w Dobiegn

 zarz_028_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 28/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 7B/9 położonego w miejscowości Kowalec obręb Radęcin

 zarz_029_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 29/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 11 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_030_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 30/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 15 kwietnia 2016 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_031_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 31/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_032_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 32.2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_033_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 33/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_034_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 34/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 5 maja 2016 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_035_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 35/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 6 maja 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_036_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 36/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Centrum Integracji Społecznej w Dobiegniewie

 zarz_037_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 37/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_038_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 38/16 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu o przeznaczeniu do zbycia na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w miejscowości Niwy nr 2 wraz ze sprzedażą

 zarz_039_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 39/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_040_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 40/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_041_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 41/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 maja 2016 w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_042_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 42/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie na 2016 rok

 zarz_043_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 43/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Dobiegniew z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu pod nazwą Międzynarodowy Młodzie

 zarz_044_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 44/16 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 8 czerwca 2016 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu o przeznaczeniu do zbycia na rzecz najemcy nieruchomości lokalowej wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki zabudowan

 zarz_045_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 45/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 8 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_046_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 46/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_047_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 47/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomościami

 zarz_048_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 48/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie na 2016 rok

 zarz_049_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 49/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie powołania komisji do zbadania legalności i stanu technicznego przyłącza kanalizacyjnego do posesji przy ul. Mickiewicza 24 w Dobiegniewie

 zarz_050_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 50/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie opracowania i złożenia materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2017 rok

 zarz_051_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 51/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie przyznania pożyczki na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych

 zarz_052_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 52/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie przyznania pożyczki na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych

 zarz_053_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 53/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie przyznania pożyczki na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych

 zarz_054_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 54/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_055_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 55/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_056_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 56/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu o przeznaczeniu do zbycia na rzecz najemcy nieruchomości lokalowej wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki zabudo

 zarz_057_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 57/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_058_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 58/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie przyznania podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych dotacji na realizację zadania publicznego Gminy Dobiegniew z zakresu upowszechniania kultury fizycznej

 zarz_059_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 59/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości lokalowej mieszkalnej w miejscowości Kowalec 7B/9

 zarz_060_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 60/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_061_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 61/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 01 lipca 2016 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_062_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 62/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 04 lipca 2016 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Dobiegniewie, ul. Poznańska 5

 zarz_063_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 63/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 11 lipca 2016 roku w sprawie przekazania środka trwałego dla PUK KOMUNALNI Sp. z o.o. w Dobiegniewie

 zarz_064_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 64/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14 lipca 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_065_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 65/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 21 lipca 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_066_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 66/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość zabudowaną budynkiem gospodarczym w Dobiegniewie

 zarz_067_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 67/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora przedszkola Baśniowa Kraina w Dobiegniewie w zastępstwie

 zarz_068_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 68/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_069_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 69/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 04 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_070_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 70/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 04 sierpnia 2016 roku w sprawie przekazania środka trwałego dla PUK Komunalni Sp. z o.o. w Dobiegniewie

 zarz_071_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 71/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 09 sierpnia 2016 roku w sprawie wyznaczenia do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora przedszkola Baśniowa Kraina w Dobiegniewie

 zarz_072_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 72/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 10 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_073_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 73/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 16 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_074_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 74/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 16 sierpnia 2016 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość zabudowaną budynkiem niemieszkalnym w Dobiegniewie

 zarz_075_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 75/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 22 sierpnia 2016 roku w sprawie terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej w zakresie Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - Wyprawka szkolna

 zarz_076_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 76/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_077_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 77/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_078_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 78/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 07 września 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_079_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 79/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 września 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_080_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 80/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 września 2016 roku w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Radęcin

 zarz_081_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 81/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 20 września 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_082_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 82/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_083_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 83/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 10 października 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_084_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 84/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 10 października 2016 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomość gruntową stanowiącą własność gminy Dobiegniew oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości do wydzierżawienia

 zarz_085_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 85/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 października 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_086_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 86/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 13 października 2016 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowane garażami w zabudowie szeregowej z uwzględnieniem pierszeństwa w nabyciu przysługującym najemcy

 zarz_087_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 87/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 17 października 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie na 2016 rok

 zarz_088_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 88/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 17 października 2016 roku w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Radęcin

 zarz_089_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 89/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 19 października 2016 roku w sprawie ogłoszenia przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie projektu Programu współpracy Gminy Dobiegniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi

 zarz_090_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 90/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 20 października 2016 roku w sprawie powołania Zespołu Rewitalizacji

 zarz_091_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 91/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 20 października 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_092_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 92/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 25 października 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_093_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 93/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 27 października 2016 roku w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomość niezabudowaną stanowiącą własność Gminy Dobiegniew

 zarz_094_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 94/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 października 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_095_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 95/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_096_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 96/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 4 listopada 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_097_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 97/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 7 listopada 2016 roku w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości

 zarz_098_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 98/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 7 listopada 2016 roku w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Dobiegniew

 zarz_099_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 99/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_100_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 100/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_101_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 101/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_102_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 102/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_103_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 103/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_104_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 104/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_105_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 105/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 9 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_106_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 106/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_107_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 107/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_108_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 108/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie stawki czynszu dla nieruchomości położonej w Dobiegniewie

 zarz_109_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 109/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_110_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 110/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomość zabudowaną

 zarz_111_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 111/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_112_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 112/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_113_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 113/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_114_2016.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 114/2016 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia rocznych stawek za dzierżawę i najem gruntów z gminnego zasobu nieruchomości

opublikował:
czytany: 2911

Rejestr zmian