Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Zarzadzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2007 roku

Data publikacji:
 

 zarz_001_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 1/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 8 stycznia 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży

 zarz_002_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 2/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 17 stycznia 2007 roku w sprawie szczegółowości układu wykonawczego budżetu gminy na 2007 rok

 zarz_003_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 3/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży

 zarz_005_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 5/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 7 lutego 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 zarz_006_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 6/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 7 lutego 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 zarz_007_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 7/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 zarz_008_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 8/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży

 zarz_009_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 9/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i członków Rad Sołeckich

 zarz_010_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 10/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 zarz_011_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 11/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 zarz_012_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 12/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 1 marca 2007 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie

 zarz_013_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 13/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 2 marca 2007 roku w sprawie podwyższenia ceny wartości nieruchomości stanowiącej majątek komunalny gminy Dobiegniew

 zarz_014_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 14/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 7 marca 2007 roku w sprawie podwyższenia ceny wartości nieruchomości stanowiącej majątek komunalny gminy Dobiegniew

 zarz_015_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 15/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 marca 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży

 zarz_016_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 16/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie sprzedaży części nieruchomości w drodze bezprzetargowej

 zarz_017_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 17/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Dobiegniewie sprawozdania za 2006 rok

 zarz_018_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 18/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 21 marca 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok

 zarz_019_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 19/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 21 marca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 zarz_020_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 20/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 21 marca 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok

 zarz_021_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 21/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie zwołania Zebrania Mieszkańców Osiedla Dobiegniew w celu przeprowadzenia wyboru Zarządu Osiedla

 zarz_022_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 22/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży

 zarz_023_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 23/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 zarz_024_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 24/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 26 marca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 zarz_025_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 25/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 zarz_026_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 26/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 zarz_027_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 27/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 02 kwietnia 2007 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu

 zarz_028_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 28/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 06 kwietnia 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu udziału w nieruchomości wspólnej przeznaczonej do sprzedaży

 zarz_030_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 30/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok (zadania zlecone)

 zarz_031_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 31/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok

 zarz_032_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 32/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 13 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok

 zarz_033_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 33/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 17 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 zarz_034_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 34/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 19 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 zarz_035a_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 35a/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży

 zarz_035_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 35/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok

 zarz_036_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 36/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok

 zarz_037a_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 37a/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok

 zarz_037_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 37/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej

 zarz_038_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 38/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 7 maja 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 zarz_039_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 39/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 8 maja 2007 roku w sprawie sprzedaży części nieruchomości w drodze bezprzetargowej

 zarz_040_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 40/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 9 maja 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 zarz_041_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 41/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 9 maja 2007 roku w sprawie sprzedaży części nieruchomości w drodze bezprzetargowej

 zarz_042_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 42/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 10 maja 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 zarz_043_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 43/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 10 maja 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 zarz_044_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 44/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 17 maja 2007 roku w sprawie uchylenia zarządzenia nr 29/2007

 zarz_045_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 45/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 22 maja 2007 roku w sprawie przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia ?regulaminu przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkó

 zarz_046_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 46/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży

 zarz_047a_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 47a/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 zarz_047_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 47/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 zarz_048_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 48/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 1 czerwca 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok

 zarz_049_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 49/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 15 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie

 zarz_050_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 50/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży

 zarz_051_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 51/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 zarz_052_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 52/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu

 zarz_053_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 53/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży

 zarz_054_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 54/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok

 zarz_055_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 55/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 zarz_056_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 56/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 lipca 2007 roku w sprawie powołania składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

 zarz_057_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 57/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 lipca 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży

 zarz_058_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 58/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 16 lipca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 zarz_059_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 59/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 16 lipca 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 zarz_060_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 60/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 16 lipca 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży

 zarz_061_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 61/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 24 lipca 2007 roku w sprawie sprzedaży części nieruchomości w drodze bezprzetargowej

 zarz_062_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 62/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 24 lipca 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 zarz_063_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 63/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 lipca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 zarz_064_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 64/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 08 sierpnia 2007 roku w sprawie opracowania i złożenia materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2008 rok

 zarz_065_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 65/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 08 sierpnia 2007 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie

 zarz_066_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 66/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 13 sierpnia 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok

 zarz_067_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 67/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14 sierpnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 zarz_068_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 68/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 20 sierpnia 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok

 zarz_069_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 69/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 20 sierpnia 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży

 zarz_070_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 70/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 22 sierpnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 zarz_071_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 71/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 zarz_072_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 72/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 zarz_073_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 73/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie przejęcia środków trwałych i wyposażenia hali sportowej na stan Urzędu Miejskiego

 zarz_074_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 74/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 sierpnia 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok

 zarz_075_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 75/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 10 września 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 zarz_076_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 76/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 września 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 zarz_077_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 77/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 września 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży

 zarz_078_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 78/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 25 września 2007 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

 zarz_079_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 79/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 25 września 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok

 zarz_080_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 80/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 25 września 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok

 zarz_081_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 81/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 26 września 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok

 zarz_082_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 82/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 września 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 zarz_083_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 83/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 września 2007 roku w sprawie sprzedaży części nieruchomości w drodze bezprzetargowej

 zarz_084a_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 84a/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 września 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok

 zarz_084_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 84/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 września 2007 roku w sprawie sprzedaży części nieruchomości w drodze bezprzetargowej

 zarz_085_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 85/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 1 października 2007 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej

 zarz_086_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 86/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 3 października 2007 roku w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5

 zarz_087_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 87/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 4 października 2007 roku w sprawie sprzedaży części nieruchomości w drodze bezprzetargowej

 zarz_088_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 88/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 października 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 zarz_089_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 89/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 października 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok (zadania zlecone)

 zarz_090_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 90/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 października 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 zarz_091_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 91/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 października 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok (zadania zlecone)

 zarz_092_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 92/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 października 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 zarz_093_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 93/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 16 października 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 zarz_094_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 94/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 października 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży

 zarz_095_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 95/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 października 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 zarz_096_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 96/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 października 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 zarz_097_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 97/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 23 października 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok (zadania zlecone)

 zarz_098_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 98/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 25 października 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 zarz_099_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 99/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 25 października 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 zarz_100_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 100/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 29 października 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok (zadania zlecone)

 zarz_101_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 101/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 29 października 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok (zadania zlecone)

 zarz_102_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 102/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 29 października 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 zarz_103_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 103/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 października 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok

 zarz_104_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 104/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 października 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok

 zarz_105_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 105/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 października 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży

 zarz_106_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 106/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 października 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 zarz_107_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 107/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 zarz_108_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 108/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok

 zarz_109_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 109/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 16 listopada 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok (zadania zlecone)

 zarz_110_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 110/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 19 listopada 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok

 zarz_111_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 111/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 20 listopada 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 zarz_112_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 112/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 20 listopada 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok (zadania zlecone)

 zarz_113_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 113/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 21 listopada 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok

 zarz_114_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 114/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 23 listopada 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 zarz_115_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 115/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 zarz_116_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 116/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży

 zarz_117_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 117/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok (zadania zlecone)

 zarz_118_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 118/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 zarz_119_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 119/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok

 zarz_120_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 120/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok (zadania zlecone)

 zarz_121_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 121/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 zarz_122_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 122/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok

 zarz_123_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 123/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 zarz_124_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 124/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 zarz_125_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 125/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 11 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 zarz_126_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 126/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 11 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 zarz_127_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 127/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 zarz_128_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 128/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży

 zarz_129_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 129/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok (zadania zlecone)

 zarz_130_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 130/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 zarz_131_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 131/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 zarz_132_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 132/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 zarz_133_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 133/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 zarz_134_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 134/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 zarz_135_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 135/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok

 zarz_136_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 136/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 zarz_137_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 137/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 zarz_138_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 138/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 zarz_139_2007.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 139/2007 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok (zadania zlecone)

czytany: 5829

Rejestr zmian