Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2015 roku

Data publikacji: 14-01-2015 00:00
      

 zarz_001_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 1/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_002_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 2/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie obniżenia ceny wywoławczej udziału w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobiegniew

 zarz_003_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 3/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_004_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 4/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w drodze bezprzetargowej

 zarz_005_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 5/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Dobiegniew

 zarz_006_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 6/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_007_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 7/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w drodze bezprzetargowej

 zarz_008_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 8/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_009_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 9/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokale mieszkalne na rzecz najmców

 zarz_010_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 10/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_011_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 11/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_012_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 12/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie przyznania podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych dotacji na wsparcie realizacji zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Dobiegnie

 zarz_013_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 13/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_014_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 14/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i członków Rad Sołeckich

 zarz_015_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 15/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie zwołania zebrania w celu przeprowadzenia wyborów Zarządu Osiedla

 zarz_016_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 16/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie przekazania nieruchomości w administrowanie Zespołowi Ekonomiczno -Administracyjnemu Oświaty w Dobiegniewie

 zarz_017_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 17/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie przekazania nieruchomości w administrowanie Ośrodkowi Opieki Społecznej w Dobiegniewie

 zarz_018_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 18/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_019_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 19/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

 zarz_020_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 20/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu osobowego

 zarz_021_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 21/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_022_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 22/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_023_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 23/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_024_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 24/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_025_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 25/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_026_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 26/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_027_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 27/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_028_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 28/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_029_2015.pdf   strzałka   Zarządzanie nr 29/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

 zarz_030_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 30/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_031_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 31/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie obniżenia ceny wywoławczej lokalu mieszkalnego nr 7, położonego w budynku mieszkalnym 8 klatka B własność Gminy Dobiegniew przeznaczonego do sprzedaży z udziałem wynoszącym 836/10000 części nieruchom

 zarz_032_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 32/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie zmiany składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Mierzęcinie

 zarz_033_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 33/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_034_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 34/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie zmiany budżetu

 zarz_035_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 35/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_036_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 36/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w drodze bezprzetargowej

 zarz_037_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 37/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie zmiany składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Dobiegniewie

 zarz_038_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 38/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie nie wykonania pierwokupu nieruchomości

 zarz_039_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 39/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_040_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 40/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_041_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 41/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_042_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 42/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu o przeznaczeniu do zbycia na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w Dobiegniewie przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego 3 wraz ze sprzed

 zarz_043_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 43/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu o przeznaczeniu do zbycia na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w miejscowości Stare Osieczno nr 8 wraz ze sprzedażą ułamkowej cz

 zarz_044_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 44/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Baśniowa Kraina w Dobiegniewie, ul. Mickiewicza 9 w Dobiegniewie

 zarz_045_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 45/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie zmiany w budżecie na 2015 rok

 zarz_046_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 46/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości niezabudowane stanowiące własność Gminy Dobiegniew

 zarz_047_2015pdf.pdf   strzałka   Zarządzenie Burmistrza Dobiegniewa nr 47/2015 w sprawie konkursu

 zarz_048_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie 48/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie zmiany w budżecie na 2015 rok

 zarz_049_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 49/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Baśniowa Kraina w Dobiegniewie, ul. Mickiewicza 9 w Dobiegniewie

 zarz_050_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 50/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_051_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 51/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_052_2015.pdf   strzałka   Zmieniające Zarządzenie nr 49/2015 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 08.06.2015 r w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Baśniowa Kraina w Dobiegniewie ul. Mickiewicza 9

 zarz_053_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 53/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_054_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 54/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Baśniowa Kraina i Dobiegniewie,ul.Mickiewicza 9 w Dobiegniewie

 zarz_055_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 55/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_056_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 56/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Baśniowa Kraina w Dobiegniewie, ul.Mickiewicza 9, 66-520 Dobiegniew

 zarz_057_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 57/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej na drodze przetargowej

 zarz_058_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 58/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_059_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 59/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_060_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 60/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Baśniowa Kraina w Dobiegniewie, ul.Mickiewicza 9, 66-520 Dobiegniew

 zarz_061_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 61/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie zmiany w budżecie na 2015 rok

 zarz_062_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 62/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_063_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 63/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie nie wykonania pierwokupu nieruchomości

 zarz_064_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 64/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_065_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 65/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2015 r.- "Wyprawka szkolna".

 zarz_066_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 66/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_067_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 67/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie opracowania i złożenia materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2016 rok

 zarz_068_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 68/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie ogłoszenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowane

 zarz_069_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 69/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie zmiany w budżecie na 2015 rok

 zarz_070_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 70/2015 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie powołania składu Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobiegniewie

 zarz_071_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 71/2015 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 17 lipca 2015 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dla Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych

 zarz_072_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 72/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_073_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 73/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Baśniowa Kraina w Dobiegniewie, ul. Mickiewicza 9, 66-520 Dobiegniew

 zarz_074_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 74/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_075_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 75/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie przyznania pozyczki na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych

 zarz_076_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 76/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_077_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 77/2015 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 lipca 2015 roku w sprawie przyznania pożyczki na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych

 zarz_078_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 78/2015 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 lipca 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_079_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 79/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Baśniowa Kraina w Dobiegniewie, ul. Mickiewicza 9, 66-520 Dobiegniew

 zarz_080_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 80/2015 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 6 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie na 2015 rok

 zarz_081_2015.pdf   strzałka   zarządzenie zmieniające nr 81/2015 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Baśniowa Kraina w Dobiegniewie

 zarz_082_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 82/2015 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum

 zarz_083_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 83/2015 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 19 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_084_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 84/2015 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 24 sierpnia 2015 roku w sprawie rozpatrzenia oferty Uczniowskiego Klubu Sportowego Dobiesław złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i

 zarz_085_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 85/2015 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 24 sierpnia 2015 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Baśniowa Kraina w Dobiegniewie

 zarz_086_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 86/2015 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 24 sierpnia 2015 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_087_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 87/2015 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_088_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 88/2015 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_089_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 89/2015 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 3 września 2015 roku w sprawie zmiany składu Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 1 w Dobiegniewie

 zarz_090_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 90/2015 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 4 września 2015 roku w sprawie zmiany składu Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 6 w Dobiegniewie

 zarz_091_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 91/2015 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 9 września 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_092_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 92/2015 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 16 września 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_093_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 93/2015 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 września 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_094_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 94/2015 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_095_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 95/2015 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 24 września 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_096_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 96/2015 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 25 września 2015 roku w sprawie przyznania pożyczki na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych

 zarz_097_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 97/2015 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 25 września 2015 roku w sprawie przyznania pożyczki na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych

 zarz_098_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 98/2015 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 września 2015 roku w sprawie przyznania pożyczki na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych

 zarz_099_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 99/2015 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_100_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 100/2015 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 5 października 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

 zarz_101_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 101/2015 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 6 października 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_102_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 102/2015 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 października 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_103_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 103/2015 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 października 2015 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_104_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 104/2015 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 października 2015 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_105_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 105/2015 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 października 2015 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_106_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 106/2015 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 20 października 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_107_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 107/2015 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 22 października 2015 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_108_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 108/2015 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 27 października 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_109_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 109/2015 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 października 2015 roku w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Programu współpracy Gminy Dobiegniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3

 zarz_110_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 110/2015 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 października 2015 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej w drodze bezprzetargowej

 zarz_111_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 111/2015 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 października 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_112_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 112/2015 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 6 listopada 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie na 2015 rok

 zarz_113_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 113/2015 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_114_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 114/2015 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie ogłoszenia do sprzedaży nieruchomość zabudowaną

 zarz_115_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 115/2015 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_116_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 116/2015 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_117_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 117/2015 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_118_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 118/2015 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie określenia linii komunikacyjnych transportu zbiorowego użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobiegniew

 zarz_119_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 119/2015 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 4 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_120_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 120/2015 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie określenia zasad rozliczania dotacji przedmiotowej przyznanej samorządowemu zakładowi budżetowemu - Centrum Integracji Społecznej w Dobiegniewie

 zarz_121_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 121/2015 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_122_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 122/2015 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_123_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 123/2015 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie przekazania środka trwałego dla PUK "Komunalni" Sp. z o.o. w Dobiegniewie

 zarz_124_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 124/2015 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia rocznych stawek za dzierżawę i najem gruntów z gminnego zasobu nieruchomości

 zarz_125_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 125/2015 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_126_2015.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 126/2015 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Dobiegniewie

opublikował:
czytany: 3767

Rejestr zmian