Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2014 roku

Data publikacji: 22-01-2014 00:00
 

 zarz_001_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 1/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 8 stycznia 2014 roku w sprawie: zmiany w budżecie na 2014 rok

 zarz_002_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 2/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 13 stycznia 2014 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_003_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 3/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 13 stycznia 2014 roku w sprawie: zmiany w budżecie

 zarz_004_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 4/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 15 stycznia 2014 w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w drodze bezprzetargowej

 zarz_005_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 5/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 20 stycznia 2014 roku w sprawie ogłoszenia wykazu części nezabudowanej nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

 zarz_006_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 6/2014 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie zmiany budżetu

 zarz_007_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie nr7/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 27 stycznia 2014 r.w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokale mieszkalne na rzecz najemcy

 zarz_008_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 8/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_009_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 9/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_010_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 10/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 4 lutego 2014 roku w sprawie ogłoszenia do sprzedązy nieruchomości niezabudowanych

 zarz_011_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 11/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 5 lutego 2014 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w drodze bezprzetargowej

 zarz_012_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 12/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 11 lutego 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_013_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 13/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie ogłoszenia do sprzedaży nieruchomość niezabudowaną

 zarz_014_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 14/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14 lutego 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy dobiegniew z zakresuy upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 roku

 zarz_015_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 15/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14 lutego 2014 w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_016_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 16/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 17 lutego 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_017_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 17/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie zmiany w budżetu

 zarz_018_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 18/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 19 lutego 2014 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej majątek Gminy Dobiegniew

 zarz_019_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 19/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_020_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 20/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych

 zarz_021_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 21/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 3 marca 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_022_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 22/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 10 marca 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_023_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 23/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 11 marca 2014 rokuw sprawie zmiany w budżecie

 zarz_024_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 24/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 marca 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_025_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 25/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie na 2014 rok

 zarz_026_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 26/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 19 marca 2014 roku w sprawie przyznanaia podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych dotacji na wsparcie realizacji zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 zarz_027_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 27/14 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 19 marca 2014 roku w sprawie udzielenia pożyczki na rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenach Gminy Dobiegniew, w miejsowości Słowin

 zarz_028_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 28/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_029_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 29/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_030_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 30/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_031_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 31/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_032_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 32/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie na 2014 rok

 zarz_033_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 33/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie czynszu dla nieruchomości niezabudowanej położonej w Dobiegniewie przy ul. Leśnej

 zarz_034_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 34/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie klasyfikowania, ewidencji i sporządzania sprawozdawczości budżetowej w zakresie wydatkó strukturalnych ..

 zarz_035_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 35/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 7 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_036_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 36/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 7 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek i zasad stosowania opłat za udzielenie zgody na realizację infrastruktury technicznej na terenach nieruchomości ...

 zarz_037_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 37/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie: zmiany w budżecie

 zarz_038_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 38/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 15 kwietnia 2014 roku w sprawie: zmiany w budżecie

 zarz_039_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 39/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 17 kwietnia 2014 roku w sprawie: zmiany w budżecie

 zarz_040_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 40/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 kwietnia 2014 roku w sprawie: zmiany w wieloletniej prognozie finansowej

 zarz_041_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 41/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 kwietnia 2014 roku w sprawie:wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego

 zarz_042_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 42/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 25 kwietnia 2014 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu części niezabudowanej nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na 10 lat

 zarz_043_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 43/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie: zmiany budżetu

 zarz_044_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 44/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie: zmiany w budżecie

 zarz_045_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 45/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 05 maja 2014 roku w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych

 zarz_046_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 46/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 07 maja 2014 roku w sprawie: zmiany w budżecie

 zarz_047_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 47/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 13 maja 2014 roku w sprawie: zmiany w budżecie

 zarz_048_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 48/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 15 maja 2014 roku w prawie zmian w budżecie

 zarz_049_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 49/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 19 maja 2014 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobiegniew

 zarz_050_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 50/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie: zmiany w budżecie

 zarz_051_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 51/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_052_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 52/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie: zmiany w budżecie

 zarz_053_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 53/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_054_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 54/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 02 czerwca 2014 roku w sparwie powołania składu Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobiegniewie

 zarz_055_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 55/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 03 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany w budzecie

 zarz_056_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 56/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 05 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_057_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 57/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 09 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_058_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 58/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 09 czerwca 2014 w sprawie ogłoszenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej

 zarz_059_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 59/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_060_2014.pdf   strzałka   Zarządzenia Nr 60/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 06 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_061_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 61/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 23 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_062_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 62/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobiegniew

 zarz_063_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 63/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_064_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 64/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie rozpatrzenia oferty Uczniowskiego Klubu Sportowego Dobiesław złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a Ustawy o działalności pozytku publicznego i

 zarz_065_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 65/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie na 2014 roku

 zarz_066_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 66/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobiegniewie do przyznawania Karty Dużej Rodziny

 zarz_067_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 67/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 03 lipca 2014 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_068_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 68/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 03 lipca 2014 roku w sprawie niewykonania pierwokupu nieruchomości

 zarz_069_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 69/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 07 lipca 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_070_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 70/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 07 lipca 2014 roku w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Zarządzenia nr 73/2013 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie uchwalenia rocznych stawek za dzierżawę i najem gruntów z gminnego zasobu nieruchomości

 zarz_071_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 71/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 08 lipca 2014 roku w sprawie opracowania i złożenia materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2015 rok

 zarz_072_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 72/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 08 lipca 2014 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobiegniewie do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzania prawa do swiadczeń opieki zdrowotnej

 zarz_073_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 73/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 15 lipca 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_074_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 74/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 17 lipca 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_075_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 75/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 lipca 2014 roku w sprawie ewidencji i sprawozdawczości dot. rozliczenia dotacji celowej otrzymanej przez Centrum Integracji Społecznej w Dobiegniewie, w zakresie realizacji projektu..

 zarz_076_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 76/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 23 lipca 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_077_2014.pdf   strzałka   Zarządzenia nr 77/2014 Burmistrza Dobiegiewa z dnia 31 lipca 2014 w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_078_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 78/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 5 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_079_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 79/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 6 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_080_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 80/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 6 sierpnia 2014 roku w sprawie powołania gminnej Komisji ds ustalania szkód i szacowania strat w gospodarstwach domowych wskutek wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

 zarz_081_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 81/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 11 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_082_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 82/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 13 sierpnia 2014 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2014 roku - Wyprawka szkolna

 zarz_083_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 83/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 90/2004 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 16 grudnia 2004 r.

 zarz_084_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 84/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w drodze bezprzetargowej

 zarz_085_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 85/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 22 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_086_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 86/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 22 sierpnia 2014 roku w sprawie powołania składu komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

 zarz_087_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 87/2014 Burmistrza Dobiegnewa w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Woldenberczyków złożonej z pominięcim otwartego konkursu ofert

 zarz_088_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 88/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 25 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie na rok 2014 rok

 zarz_089_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 89/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_090_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 90/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 8 września 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_091_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 91/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 11 września 2014 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_092_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 92/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 11 września 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_093_2014.pdf   strzałka   Zarzadzenie nr 93/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 września 2014 roku w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego od dnia 12.09.2014 roku

 zarz_094_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 94/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 16 września 2014 roku w sprawie przekazania środków trwałych dla PUK "Komunalni" Sp.zo.o w Dobiegniew

 zarz_095_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 95/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 16 września 2014 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do placówki ...

 zarz_096_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 96/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 września 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_097_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 97/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 24 września 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_098_2014.pdf   strzałka   Zarządzenienr 98/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 29 września 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_099_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 99/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_100_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 100/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 2 października 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny na rzecz najemcy.

 zarz_101_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 101/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 6 października 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_102_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 102/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 10 października 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_103_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 103/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 16 października 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_104_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 104/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 20 października 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_105_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 105/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 24 października 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_106_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 106/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 24 października 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokale mieszkalne na rzecz mieszkańców

 zarz_107_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 107/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 24 października 2014 roku w sprawie ogłoszenia konultacji społecznych...

 zarz_108_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 108/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 października 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_109_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 109/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 05 listopada 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_110_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 110/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 06 listopada 2014 roku w sprawie przyznania pożyczki na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych

 zarz_111_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 111/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 06 listopada 2014 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_112_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 112/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 07 listopada 2014 w sprawie powołania składu Miejsko-Gminnnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 zarz_113_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 113/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 13 listopada 2014 roku dotyczące zmiany w budżecie

 zarz_114_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 114/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_115_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 115/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_116_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 116/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_117_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 117/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_118_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 118/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie ogłoszenia do sprzedazy nieruchomość zabudowaną

 zarz_119_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 119/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 listopada w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_120_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 120/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_121_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 121/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_122_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 122/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych w drodze bezprzetargowej

 zarz_123_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 123/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie przyznania pożyczki na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych

 zarz_124_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 124/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie przyznania pożyczki na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych

 zarz_125_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 125/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_126_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 126/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_128_2014.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 128/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 grudnia 2014 roku

opublikował:
ostatnie zmiany: 22-01-2014 11:31 przez
czytany: 3207

Rejestr zmian