Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2013 roku

Data publikacji: 05-07-2013 00:00
 

 zarz_001_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 1/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 8 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy

 zarz_002_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 2/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 9 stycznia 2013 roku w sprawie przyznania pożyczki na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych

 zarz_003_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 3/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_004_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 4/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_005_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 5/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 21 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy

 zarz_006_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 6/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 22 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_007_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 7/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 22 stycznia 2013 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_008_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 8/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 23 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_009_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 9/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie sprzedaży części nieruchomości w drodze bezprzetargowej

 zarz_010_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 10/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany Regulaminu Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie

 zarz_011_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 11/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dobiegniew z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku

 zarz_012_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 12/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_013_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 13/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14.000 EURO w Urzędzie Miejskim w Dobiegniewie dla projektu realizowanego w ramach POIŚ 2007-2013

 zarz_014_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 14/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 11 lutego 2013 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_015_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 15/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 13 lutego 2013 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 zarz_016_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 16/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 20 lutego 2013 roku w sprawie posłowania Komisji opiniującej wnioski o udzielenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów placówek prowadzonych przez Gminę Dobiegniew

 zarz_017_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 17/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 21 lutego 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_018_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 18/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Grąsy

 zarz_019_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 19/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej majątek Gminy Dobiegniew

 zarz_020_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 20/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 6 marca 2013 roku w sprawie przyznania podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych dotacji na wsparcie realizacji zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 zarz_021_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 21/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_022_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 22/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_023_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 23/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 13 marca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_024_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 24/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 15 marca 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_025_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 25/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie sprzedaży części nieruchomości w drodze bezprzetargowej

 zarz_026_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 26/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie sprzedaży części nieruchomości w drodze bezprzetargowej

 zarz_027_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 27/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_028_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 28/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 8 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_029_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 29/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_030_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 30/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_031_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 31/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 17 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_032_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 32/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 19 kwietnia 2013 roku w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Słowin

 zarz_033_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 33/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_034_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 34/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie sprzedaży części nieruchomości w drodze bezprzetargowej

 zarz_035_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 35/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_036_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 36/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej

 zarz_037_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 37/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_038_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 38/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_039_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 39/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_040_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 40/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_041_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 41/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 6 maja 2013 roku w sprawie powołania składu Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobiegniewie

 zarz_042_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 42/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 6 maja 2013 roku w sprawie rozpatrzenia oferty Uczniowskiego Klubu Sportowego Dobiesław złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i wol

 zarz_043_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 43/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 13 maja 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_044_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 44/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14 maja 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_045_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 45/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14 maja 2013 roku w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości stanowiące własność Gminy Dobiegniew

 zarz_046_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 46/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 15 maja 2013 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_047_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 47/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_048_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 48/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_049_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 49/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_050_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 50/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_051_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 51/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 6 czerwca 2013 roku w sprawie przyznania pożyczki na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych

 zarz_052_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 52/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 6 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_053_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 53/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 13 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_054_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 54/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_055_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 55/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_056_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 56/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_057_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 57/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_058_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 58/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_059_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 59/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 4 lipca 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_060_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 60/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 4 lipca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_061_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 61/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 8 lipca 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_062_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 62/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 9 lipca 2013 roku w sprawie przyznania pożyczki na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych

 zarz_063_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 63/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 9 lipca 2013 roku w sprawie przyznania pożyczki na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych

 zarz_064_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 64/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 9 lipca 2013 roku w sprawie przyznania pożyczki na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych

 zarz_065_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 65/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 9 lipca 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_066_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 66/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 22 lipca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_067_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 67/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 24 lipca 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_068_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 68/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 26 lipca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_069_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 69/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 lipca 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_070_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 70/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 1 sierpnia 2013 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2013r. - "Wyprawka szkolna"

 zarz_071_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 71/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 2 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_072_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 72/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 7 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_073_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 73/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 8 sierpnia 2013 roku w sprawie ustalenia rocznych stawek za dzierżawę i najem gruntów z gminnego zasobu nieruchomości

 zarz_074_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 74/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 16 sierpnia 2013 roku w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Klub Sportowy Zorza Rolewice złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publiczneg

 zarz_075_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 75/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 19 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_076_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 76/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 21 sierpnia 2013 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_077_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 77/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 22 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania składu komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zwodowy na stopień nauczyciela mianowanego

 zarz_078_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 78/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 22 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania składu komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zwodowy na stopień nauczyciela mianowanego

 zarz_079_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 79/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_080_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 80/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_081_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 81/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_082_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 82/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 2 września 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_083_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 83/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 5 września 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_084_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 84/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 9 września 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_085_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 85/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 9 września 2013 roku w sprawie opracowania i złożenia materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2014 rok

 zarz_086_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 86/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 10 września 2013 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca ich zamieszkania do placówki umożliwiającej realizację obowiąz

 zarz_087_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 87/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 10 września 2013 roku w sprawie przekazanie w użyczenie nieruchomość stanowiącą własność Gminy Dobiegniew

 zarz_088_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 88/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 11 września 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_089_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 89/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 września 2013 roku w sprawie ogłoszena do sprzdaży nieruchomości niezabudowane

 zarz_090_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 90/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_091_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 91/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 września 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_092_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 92/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 23 września 2013 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_093_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 93/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 27 września 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_094_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 94/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 września 2013 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 zarz_095_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 94/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_095_2013_a.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 95a/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_096_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 96/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 1 października 2013 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_097_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 97/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 3 października 2013 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_098_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 98/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 8 października 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_099_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 99/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 11 października 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_100_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 100/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14 października 2013 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_101_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 101/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 16 października 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_102_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 102/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 16 października 2013 roku w sprawie ogłoszenia do sprzedaży nieruchomość zabudowaną

 zarz_103_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 103/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 16 października 2013 roku w sprawie ogłoszenia przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie projektu Programu współpracy Gminy Dobiegniew z organizacjami pozarządowymi

 zarz_104_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 104/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 22 października 2013 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_105_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 105/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 25 października 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_106_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 106/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 października 2013 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_107_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 107/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 października 2013 roku w sprawie ogłoszenia do sprzedaży nieruchomość zabudowaną

 zarz_108_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 108/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 października 2013 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_109_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 109/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu części niezabudowanej nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

 zarz_110_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 110/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 października 2013 roku w sprawie zmian w budżecie

 zarz_111_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 111/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia planu wykorzstania gminnego zasobu nieruchomości

 zarz_112_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 112/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 08 listopada 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_113_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 113/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_114_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 114/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_115_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 115/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_116_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 116/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 20 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_117_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 117/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_118_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 118/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Centrum Integracji Społecznej w Dobiegniewie

 zarz_119_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 119/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny na rzecz najemcy

 zarz_120_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 120/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie użyczenia autobusu szkolnego

 zarz_121_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 121/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie użyczenia autobusu szkolnego

 zarz_122_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 122/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobiegniew

 zarz_123_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 123/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_124_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 124/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 3 grudnia 2013 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w drodze bezprzetargowej

 zarz_125_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 125/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 3 grudnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej

 zarz_126_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 126/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 4 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_127_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 127/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_128_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 128/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_129_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 129/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 10 grudnia 2013 r.w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobiegniew

 zarz_130_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 130/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_131_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 131/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_132_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 132/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie podania składu komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

 zarz_133_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 133/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

 zarz_134_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 134/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_135_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 135/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie przekazania w uzyczenie nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Dobiegniew

 zarz_136_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 136/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_137_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 137/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_138_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 138/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_139_2013.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 139/2013 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia do sprzedaży nieruchomość zabudowaną

opublikował:
czytany: 2927

Rejestr zmian