Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2012 roku

Data publikacji: 14-03-2013 00:00
 

 zarz_001_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 1/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 2 stycznia 2012 roku w sprawie upoważnienia Kierownika ośrodka Pomocy Społecznej obniżenia ceny w Dobiegniewie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych spr

 zarz_002_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 2/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 5 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_003_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 3/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 10 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_004_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 4/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 37/2010 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowej w Dobiegniewie przy ulicy Konopnickiej

 zarz_005_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 5/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_006_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 5/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_007_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 7/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_008_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 8/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_009_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 9/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_010_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 10/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_011_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 11/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej do dzierżawy

 zarz_012_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 12/2010 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_013_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 13/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 2 lutego 2012 roku w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Radęcin

 zarz_014_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 14/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 2 lutego 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dobiegniew z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 roku

 zarz_015_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 15/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 9 lutego 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_016_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 16/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_017_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 17/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 21 lutego 2012 roku w sprawie odwołania Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dobiegniewie

 zarz_018_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 18/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_019_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 19/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_020_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 20/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 6 marca 2012 roku w sprawie przyznania podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych dotacji na wsparcie realizacji zadania z zakresu wspierania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Do

 zarz_021_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 21/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_022_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 22/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_023_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 23/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_024_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 24/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 13 marca 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_025_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 25/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 15 marca 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_026_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 26/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 20 marca 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_027_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 27/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie sprzedaży części nieruchomości w drodze bezprzetargowej

 zarz_028_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 28/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_029_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 29/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie określenia założeń do sporządzenia arkuszy organizacji publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Dobiegniew na rok szkolny 2012/2013 oraz procedury ich zatwierdzania

 zarz_030_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 30/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_031_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 31/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego od 28.03.2012 r.

 zarz_032_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 32/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_033_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 33/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_034_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 34/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 139/2011 r. Burmistrza Dobiegniewa z dnia 27 grudnia 2011 r.

 zarz_035_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 35/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_036_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 36/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_037_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 37/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 6 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_038_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 38/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_039_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 39/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 16 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_040_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 40/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 16 kwietnia 2012 roku w sprawie sprzedaży części nieruchomości w drodze bezprzetargowej

 zarz_041_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 41/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 16 kwietnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 zarz_042_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 42/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_043_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 43/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_044_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 44/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_045_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 45/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_046_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 46/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 7 maja 2012 roku w sprawie sprzedaży części nieruchomości w drodze bezprzetargowej

 zarz_047_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 47/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 8 maja 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_048_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 48/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 8 maja 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_049_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 49/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14 maja 2012 roku w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do spółdzielni socjalnej z udziałem Gminy Dobiegniew

 zarz_050_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 50/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14 maja 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_051_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 51/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 15 maja 2012 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_052_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 52/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_053_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 53/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_054_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 54/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_055_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 55/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_056_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 56/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie sprzedaży części nieruchomości w drodze bezprzetargowej

 zarz_057_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 57/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_058_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 58/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_059_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 59/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie określenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Dobiegniew

 zarz_060_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 60/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_061_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 61/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej należących do Gminy Dobiegniew

 zarz_062_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 62/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 4 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_063_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 63/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 8 czerwca 2012 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

 zarz_064_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 64/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

 zarz_065_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 65/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Września ?Woldenberczyków , ul. Gdańska 8 w Dobiegniewie

 zarz_066_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 66/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_067_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 67/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_068_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 68/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie przyznania pożyczki na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych

 zarz_069_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 69/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_070_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 70/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu publicznego na wybór Wykonawcy zamówienia publicznego pn.:?Zaprojektowanie i budowa szkolnego

 zarz_071_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 71/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_072_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 72/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_073_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 73/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 zarz_074_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 74/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Września ? Woldenberczyków , u

 zarz_075_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 75/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_076_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 76/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 2 lipca 2012 roku w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Europejskie Centrum Spotkań Między Wschodem a Zachodem złożonej z pominięciem otwartego konkursu w trybie art. 19a ustawy o działalności

 zarz_077_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 77/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 5 lipca 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_078_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 78/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 5 lipca 2012 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_079_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 79/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 5 lipca 2012 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_080_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 80/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 6 lipca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_081_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 81/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 9 lipca 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_082_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 82/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 lipca 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_083_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 83/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_084_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 84/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 lipca 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_085_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 85/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 19 lipca 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_086_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 87/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 25 lipca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_087_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 87/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 25 lipca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_088_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 88/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 27 lipca 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_089_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 89/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_090_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 90/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_091_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 91/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 3 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_092_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 92/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobiegniewie

 zarz_093_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 93/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_094_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 94/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 7 sierpnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 zarz_095_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 95/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 9 sierpnia 2012 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2012 r. ? ?Wyprawka szkolna?

 zarz_096_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 96/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 9 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_097_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 97/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 9 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_098_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 98/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 13 sierpnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia procedur przekazywania rzeczowych składników majątkowych i dokumentacji finansowo-księgowej w przypadku przekształcenia lub zmiany kierownika placówki oświat

 zarz_099_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 99/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_100_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 100/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 17 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_101_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 101/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_102_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 102/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_103_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 103/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_104_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 104/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 3 września 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_105_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 105/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 7 września 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_106_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 106/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 7 września 2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 zarz_107_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 107/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 7 września 2012 roku w sprawie opracowania i złożenia materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2013 rok

 zarz_108_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 108/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 10 września 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_109_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 109/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 11 września 2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 zarz_110_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 110/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 11 września 2011 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

 zarz_111_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 111/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 11 września 2012 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokale mieszkalne na rzecz najemców

 zarz_112_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 112/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 września 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_113_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 113/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 września 2012 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_114_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 114/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 21 września 2012 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_115_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 115/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 24 września 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_116_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 116/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 27 września 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu publicznego na wybór Wykonawcy zamówienia publicznego pn.: Zakup, dostawa pomocy i materiałów

 zarz_117_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 117/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 27 września 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_118_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 118/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 4 października 2012 roku w sprawie przyznania pożyczki na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych

 zarz_119_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 119/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 4 października 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_120_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 120/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 8 października 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_121_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 121/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 8 października 2012 roku w sprawie zmiany w Zarządzeniu Nr 59/2012 Burmistrza Dobiegniewa Nr 59/2012 z dnia 30.05.2012 roku

 zarz_122_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 122/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 października 2012 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_123_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 123/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 15 października 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_124_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 124/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 22 października 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_125_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 125/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 24 października 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_126_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 126/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 25 października 2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 zarz_127_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 127/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 26 października 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_128_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 128/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 29 października 2012 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_129_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 129/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 października 2012 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_130_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 130/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości niezabudowanej do dzierżawy

 zarz_131_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 131/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 6 listopada 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_132_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 132/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_133_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 133/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 listopada 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_134_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 134/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 listopada 2012 roku w sprawie zamiany nieruchomości

 zarz_135_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 135/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 13 listopada 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_136_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 136/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 16 listopada 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_137_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 137/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 16 listopada 2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 zarz_138_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 138/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_139_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 139/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_140_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 140/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_141_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 141/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_142_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 142/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej majątek Gminy Dobiegniew

 zarz_143_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 143/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 zarz_144_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 144/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_145_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 145/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_146_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 146/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 3 grudnia 2012 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_147_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 147/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 3 grudnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 zarz_148_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 148/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 5 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_149_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 149/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 7 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_150_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 150/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie obniżenia miesięcznej stawki czynszowej dzierżawy lokalu użytkowego w Dobiegniewie przy ulicy Gdańskiej 33/3

 zarz_151_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 151/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 11 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_152_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 152/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_153_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 153/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_154_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 154/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny na rzecz najemcy

 zarz_155_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 155/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy

 zarz_156_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 156/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_157_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 157/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_158_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 158/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_159_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 159/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_160_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 160/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_161_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 161/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_162_2012.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 162/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany w Zarządzeniu Nr 121/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 08.10.2012 roku

opublikował:
ostatnie zmiany: 23-05-2013 10:06 przez
czytany: 2848

Rejestr zmian