Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2011 roku

Data publikacji: 01-07-2011 00:00
 

 zarz_001_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 1/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 3 stycznia 2011 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej majątek Gminy Dobiegniew

 zarz_002_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 2/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_003_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 3/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 13 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_004_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 4/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 37/2010 w sprawie ustalenia rocznych stawek za dzierżawę i najem gruntów z gminnego zasobu nieruchomości

 zarz_005_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 5/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_006_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 6/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_007_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 7/2010 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_008_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 8/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_009_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 9/2010 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 2 lutego 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_010_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 10/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 8 lutego 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_011_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 11/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_012_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 12/2010 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_013_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 13/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie sprzedaży części nieruchomości w drodze bezprzetargowej

 zarz_014_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 14/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie ogłoszenia do dzierżawy nieruchomość położoną na terenie miasta Dobiegniewa

 zarz_015_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 15/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i członków Rad Sołeckich

 zarz_016_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 16/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie zwołania zebrania w celu przeprowadzenia wyborów Zarządu Osiedla

 zarz_017a_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 17a/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie udzielenia poręczenia dla Stowarzyszenia 'LGD Działaj z Nami'

 zarz_017_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 17/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_018_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 18/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_019_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 19/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 4 marca 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_020_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 20/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 7 marca 2011 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_021_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 21/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 9 marca 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_022_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 22/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14 marca 2011 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_023_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 23/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 16 marca 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_024_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 24/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 16 marca 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_025_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 25/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 17 marca 2011 roku w sprawie ogłoszenia do sprzedaży nieruchomość lokalową mieszkalną

 zarz_026_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 26/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_027_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 27/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_028_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 28/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_029_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 29/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie

 zarz_030_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 30/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie nie wykonania pierwokupu nieruchomości

 zarz_031_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 31/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie powołania i składu Zespołu Interdyscyplinarnego

 zarz_032_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 32/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 6 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_033_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 33/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_034_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 34/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_035_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 35/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 19 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_036_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 36/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 21 kwietnia 2011 roku w sprawie ogłoszenia do sprzedaży nieruchomość lokalową mieszkalną

 zarz_037_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 37/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_038_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 38/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 4 maja 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_039_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 39/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 6 maja 2011 roku w sprawie uchylenia treści & 3 Zarządzenia Nr 29/2011 Burmistrza Dobiegniewa

 zarz_040_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 40/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie

 zarz_041_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 41/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_042_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 42/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 11 maja 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_043_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 43/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 16 maja 2011 roku w sprawie ogłoszenia do sprzedaży nieruchomość lokalową mieszkalną

 zarz_044_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 44/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 17 maja 2011 roku w sprawie ogłoszenia do sprzedaży nieruchomość lokalową mieszkalną

 zarz_045_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 45/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_046_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 46/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_047_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 47/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 24 maja 2011 roku w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Września ? Woldenberczyków w Dobiegniewie oraz Szkoły Podstawowej w Radęcinie 72

 zarz_048_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 48/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_049_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 49/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobiegniewie

 zarz_050_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 50/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_051_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 51/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_052_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 52/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Integracji Społecznej w Dobiegniewie

 zarz_053_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 53/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 7 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowych do przeprowadzenia konkursów wyłaniających kandydatów na stanowisko Dyrektora: Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Września ? Woldenberczyków

 zarz_054_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 54/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 7 czerwca 2011 roku w sprawie ogłoszenia do sprzedaży nieruchomość lokalową mieszkalną

 zarz_055_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 55/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 8 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_056_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 56/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 13 czerwca 2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

 zarz_057_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 57/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_058_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 58/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_059_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 59/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_060_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 60/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_061_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 61/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_062_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 62/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_063_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 63/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 1 lipca 2011 roku w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Dobiegniewie

 zarz_064_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 64/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 1 lipca 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_065_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 65/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 6 lipca 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_066_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 66/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 lipca 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_067_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 67/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 13 lipca 2011 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 17A/2011 Burmistrza Dobiegniew z dnia 25 lutego 2011 r. o udzielenie poręczenia dla Stowarzyszenia 'LGD Działaj z Nami'

 zarz_068a_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 68a/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14 lipca 2011 roku w sprawie opracowania i złożenia materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2012 rok

 zarz_068_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 68/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół ul. Poznańska 5 w Dobiegniewie

 zarz_069_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 69/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_070_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 70/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_071_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 71/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 19 lipca 2011 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_072_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 72/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 19 lipca 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_073_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 73/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 25 lipca 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_074_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 74/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_075_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 75/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_076_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 76/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 4 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_077_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 77/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 10 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_078_201.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 78/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 17 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_079_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 79/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 17 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_080_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 80/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 19 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania składu komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

 zarz_081_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 81/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 19 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania składu komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

 zarz_082_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 82/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 23 sierpnia 2011 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobiegniewie

 zarz_083_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 83/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 23 sierpnia 2011 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Dobiegniewie, ul. Poznańska 5

 zarz_084_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 84/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 23 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_085_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 85/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Radęcinie

 zarz_086_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 86/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_087_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 87/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_088_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 88/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_089_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 89/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_090_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 90/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 1 września 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie

 zarz_091_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 91/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 2 września 2011 roku w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Dobiegniewie

 zarz_092_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 92/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 2 września 2011 roku w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego

 zarz_093_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 93/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 5 września 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_094_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 94/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 9 września 2011 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_095_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 95/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 września 2010 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_096_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 96/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 13 września 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_097_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 97/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 15 września 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_098_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 98/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 19 września 2011 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

 zarz_099_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 99/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 19 września 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_100_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 100/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 21 września 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_101_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 101/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 22 września 2011 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_102_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 102/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 września 2011 roku w sprawie sprzedaży części nieruchomości w drodze bezprzetargowej

 zarz_103_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 103/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 września 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_104a_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 104a/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 września 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_104_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 104/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 września 2011 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_105_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 105/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 4 października 2011 roku w sprawie zmiany składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Mierzęcinie

 zarz_106_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 106/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 6 października 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_107_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 107/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 6 października 2011 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_108_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 108/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 7 października 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_109_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 109/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 października 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_110_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 110/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 17 października 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_111_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 111/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 października 2011 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokale mieszkalne na rzecz najemcy

 zarz_112_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 112/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 20 października 2011 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_113_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 113/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 21 października 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_114_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 114/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 21 października 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_115_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 115/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 24 października 2011 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_116_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 116/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 25 października 2011 roku w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 37/2010 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie ustalenia rocznych stawek za dzierżawę i najem gruntów z gm

 zarz_117_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 117/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 27 października 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_118_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 118/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 października 2011 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_119_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 119/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 października 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_120_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 120/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 7 listopada 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_121_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 121/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 7 listopada 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_122_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 122/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_123_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 123/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego od 14.11.2011

 zarz_124_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 124/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 16 listopada 2011 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_125_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 125/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_126_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 126/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_127_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 127/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_128_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 128/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_129_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 129/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 1 grudnia 2011 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_130_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 130/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 6 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_131_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 131/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 6 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_132_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 132/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_133_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 133/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_134_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 134/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_135_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 135/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_136_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 136/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie

 zarz_137_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 137/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_138_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 138/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_139_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 139/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie powołania likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Społecznej w Dobiegniewie

 zarz_140_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 140/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_141_2011.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 141/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie

autor:
opublikował:
ostatnie zmiany: 01-07-2011 13:06 przez
czytany: 4126

Rejestr zmian