Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2021 roku

Data publikacji: 26-01-2021 00:00

    zarz_001_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 1/2021 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie powierzenia wykonania zadania związanego z utrzymaniem porządku, czystości wraz z pielęgnacją zieleni na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Leśnej

 zarz_002_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 2/2021 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie powierzenia wykonania zadania polegającego na utrzymaniu porządku i czystości w pomieszczeniach Publicznej Biblioteki Miejskiej w Dobiegniewie

 zarz_003_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 3/2021 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_004_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 4/2021 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_005_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 5/2021 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do Przedszkola Baśniowa Kraina...

 zarz_006_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 6/2021 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_007_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 7/2021 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie powierzenia wykonania zadania związanego ze sprzątaniem terenu miasta oraz zimowym utrzymaniem dróg miejskich

 zarz_008_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 8/2021 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie powierzenia wykonania zadania związanego z utrzymaniem zieleni miejskiej na terenie miasta Dobiegniew

 zarz_009_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 9/2021 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji do opiniowania wniosków o udzieleniu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę

 zarz_010_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 10/2021 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkole i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobiegniew, w roku 2021

 zarz_011_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 11/2021 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_012_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 12/2021 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Dobiegniew z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku

 zarz_013_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 13/2021 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Dobiegniew z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 r.

 zarz_014_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 14/2021 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie opracowania "Planu ochrony zabytków Gminy Dobiegniew na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych"

 zarz_015_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 15/2021 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 10 lutego 2021r w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_016_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 16/2021 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 lutego 2021r w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_017_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 17/2021 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 2 marca 2021r w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia rokowań oraz przetargów nieruchomości

 zarz_018_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 18/2021 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 2 marca 2021r w sprawie przyznania podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na tereni

 zarz_019_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 19/2021 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 3 marca 2021r w sprawie ustalenia harmonogramu przebiegu procedury Budżetu Obywatelskiego w DObiegniewie w 2021 roku oraz podania formy, terminu i miejsca składowania wniosków od Budżetu Obywatelskiego

 zarz_020_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 20/2021 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 marca 2021r w sprawie zmiany budżetu

 zarz_021_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 21/2021 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 marca 2021r w sprawie zmiany budżetu

 zarz_022_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 22/2021 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 marca 2021r w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_023_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 23/2021 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 15 marca 2021r w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_024_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 24/2021 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 29 marca 2021r w sprawie zmian budżetu gminy

 zarz_025_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 25/2021 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 07 kwietnia 2021r w sprawie zmian budżecie

 zarz_026_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 26/2021 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 09 kwietnia 2021r w sprawie powołania komisji do spraw oceny projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego w Dobiegniewie

 zarz_027_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 27/2021 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 16 kwietnia 2021r w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_028A_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 28A/2021 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 19 kwietnia 2021r. w sprawie zmiany w budżecie gminy

 zarz_028_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 28/2021 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 19 kwietnia 2021r w sprawie zmiany w budżecie gminy

 zarz_029_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 29/2021 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 22 kwietnia 2021r w sprawie zmiany w budżecie gminy

 zarz_030_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 30/2021 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 27 maja 2021r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_031_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 31/2021 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 27 maja 2021r. w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_032_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 32/2021 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 maja 2021r. w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_033_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 33/2021 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 6 maja 2021r w sprawie zmiany w budżecie gminy

 zarz_034_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 34/2021 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 10 maja 2021r w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_035_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 35/2021 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 11 maja 2021r w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola "Baśniowa Kraina" w DObiegniewie Pani Agnieszce Żendełek

 zarz_036_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 36/2021 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 11 maja 2021r w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznania dofinansowania do zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobiegniew"

 zarz_037_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 37/2021 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 11 maja 2021r w sprawie przyznania pożyczki na remont dachu Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Gdańskiej 30 w Dobiegniewie

 zarz_038_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 38/2021 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 11 maja 2021r w sprawie przyznania pożyczki na remont dachu Wspólnocie Mieszkaniowej Mierzęcin 6A

 zarz_039_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 39/2021 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 11 maja 2021r w sprawie przyznania pożyczki na budowę studni głębinowej dla osób fizycznych na terenie Gminy Dobiegniew

 zarz_040_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 40/2021 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14 maja 2021r w sprawie zmiany w budżecie gminy

 zarz_041_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 41/2021 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 19 maja 2021r w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_042_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 42/2021 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 24 maja 2021r w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_043_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 43/2021 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 24 maja 2021r w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia i ustalenia wyników głosowania na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego i określenia regulaminu jej pracy oraz miejsca i terminu

 zarz_044_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 44/2021 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 26 maja 2021r w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_045_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 45/2021 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 04 czerwca 2021r w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_046_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 46/2021 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 07 czerwca 2021r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 zarz_047_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 47/2021 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 11 czerwca 2021r w sprawie zmiany w budżecie gminy

 zarz_048_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 48/2021 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 22 czerwca 2021r w sprawie zmiany w budżecie gminy

 zarz_049_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 49/2021 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 22 czerwca 2021r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021 - 2030

 zarz_050_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 50/2021 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 23 czerwca 2021r w sprawie zmiany w budżecie gminy

 zarz_051_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 51/2021 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 czerwca 2021r w sprawie zmiany Zarządzenie Burmistrza Dobiegniewa Nr 61/2021

 zarz_052_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 52/2021 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 czerwca 2021r w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_053_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 53/2021 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 czerwca 2021r w sprawie zmiany w budżecie gminy

 zarz_054_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 54/2021 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 czerwca 2021r w sprawie zmiany w budżecie gminy

 zarz_055_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 55/2021 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 07 lipca 2021r w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_056_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 56/2021 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 09 lipca 2021r w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_057_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 57/2021 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14 lipca 2021r w sprawie zmiany w budżecie gminy

 zarz_058_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 58/2021 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14 lipca 2021r w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok

 zarz_059_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 59/2021 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14 lipca 2021r w sprawie określenia formy przekazania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych przez dyrektorów/kierowników jednostek

 zarz_060_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 60/2021 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 15 lipca 2021r w sprawie zmiany w budżecie gminy

 zarz_061_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 61/2021 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 27 lipca 2021r w sprawie zmiany w budżecie gminy

 zarz_062_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 62/2021 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 27 lipca 2021r w sprawie powierzenia wykonania zadania związanego z utrzymaniem zieleni miejskiej na terenie miasta Dobiegniew

 zarz_063_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 63/2021 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 27 lipca 2021r w sprawie powierzenia wykonania związanego ze sprzątaniem terenu miasta oraz zimowym utrzymaniem dróg miejskich

 zarz_064_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 64/2021 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 lipca 2021r w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Radęcin o numerze ew 199/2 o pow 0,5500ha, wchodzącej w s

 zarz_065_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 65/2021 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 lipca 2021r w sprawie zmiany w budżecie gminy

 zarz_066_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 66/2021 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 06 sierpnia 2021r w sprawie zmiany w budżecie gminy

 zarz_067_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 67/2021 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 11 sierpnia 2021r w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_068_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 68/2021 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 13 sierpnia 2021r w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_069A_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 69A/2021 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 sierpnia 2021r w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_069_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 69/2021 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 25 sierpnia 2021r w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_070_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 70/2021 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 01 września 2021r w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_071_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 71/2021 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 01 września 2021r w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Mierzęcin o numerze ewidencyjnym 203/13 o pow 0,986

 zarz_072_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 72/2021 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 7 września 2021r w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczenio

 zarz_073_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 73/2021 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 7 września 2021r w sprawie zmiany w budżecie gminy

 zarz_074_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 74/2021 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 8 września 2021r w sprawie zasad kwalifikowania do zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz zwrotu kosztów dojazdu, jeżeli dowożenie i opiekę z

 zarz_075_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 75/2021 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 10 września 2021r w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_076_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 76/2021 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 10 września 2021r w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_077_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 77/2021 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 13 września 2021r w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_078_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 78/2021 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14 września 2021r w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_079_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 79/2021 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 20 września 2021r w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_080_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 80/2021 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 września 2021r w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_081_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 81/2021 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 września 2021r w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_082_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 82/2021 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 05 października 2021r w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_083_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 83/2021 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 11 października 2021r w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie projektu "Programu współpracy Gminy DDobiegniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w

 zarz_084_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 84/2021 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 11 października 2021r w sprawie zmiany w budżecie gminy

 zarz_085_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 85/2021 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 października 2021r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2030, podjętej uchwałą Nr XXVIII/170/20 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 14 grudnia 2020r

 zarz_086_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 86/2021 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 października 2021r w sprawie zmiany w budżecie gminy

 zarz_087_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 87/2021 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 października 2021r w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w obrębie ewidencyjnym Ługi

 zarz_088_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 88/2021 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 października 2021r w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w obrębie ewidencyjnym Radęcin

 zarz_089_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 89/2021 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 października 2021r w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w obrębie ewidencyjnym Radęcin

 zarz_090_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 90/2021 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 października 2021r w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w obrębie ewidencyjnym Radęcin

 zarz_091_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 91/2021 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 października 2021r w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w obrębie ewidencyjnym Radęcin

 zarz_092_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 92/2021 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 27 października 2021r w sprawie zmiany w budżecie gminy

 zarz_093_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 93/2021 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 27 października 2021r w sprawie zmiany w budżecie gminy

 zarz_094_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 94/2021 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 27 października 2021r w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej

 zarz_095_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 95/2021 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 2 listopada 2021r w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego

 zarz_096_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 96/2021 Burmistrza Dobiegniew z dnia 8 listopada 2021r w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_097_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 97/2021 Burmistrza Dobiegniew z dnia 15 listopada 2021r w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobiegniewie

 zarz_098_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 98/2021 Burmistrza Dobiegniew z dnia 15 listopada 2021r w sprawie wyboru długości okresu średniej artmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

 zarz_099_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 99/2021 Burmistrza Dobiegniew z dnia 15 listopada 2021r w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_100_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 100/2021 Burmistrza Dobiegniew z dnia 23 listopada 2021r w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Dobiegniew dotyczących nadania nazwy ronda zlokalizowanego w Dobiegniewie w ciągu drogi krajowej nr 22

 zarz_101_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 101/2021 Burmistrza Dobiegniew z dnia 23 listopada 2021r w sprawie powołania Zespołu ds. przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami, dotyczących nadania nazwy ronda zlokalizowanego w Dobiegniewie ciągu drogi krajowej nr 22.

 zarz_102_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 102/2021 Burmistrza Dobiegniew z dnia 23 listopada 2021r w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_103_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 103/2021 Burmistrza Dobiegniew z dnia 30 listopada 2021r w sprawie zmiany w budżecie gminy

 zarz_104_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 104/2021 Burmistrza Dobiegniew z dnia 3 grudnia 2021r w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_105_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 105/2021 Burmistrza Dobiegniew z dnia 10 grudnia 2021r w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_106_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 106/2021 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 16 grudnia 2021r w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_107_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 107/2021 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 22 grudnia 2021r w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_108_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 108/2021 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 27 grudnia 2021r w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej

 zarz_109_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 109/2021 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 27 grudnia 2021r w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_110_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 110/2021 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 grudnia 2021r w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_111_2021.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 111/2021 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 grudnia 2021r w sprawie zmiany w budżecie

opublikował:
ostatnie zmiany: 26-01-2021 13:49 przez
czytany: 834

Rejestr zmian