Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2020 roku

Data publikacji: 21-01-2020 00:00
 

 zarz_001_2020.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 1/2020 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie powierzenia wykonania zadania związanego z utrzymaniem porządku, czystości wraz z pielęgnacją zieleni na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Leśnej

 zarz_002_2020.pdf   strzałka   Zarządzanie nr 2/2020 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie powierzenia wykonania zadania polegającego na utrzymaniu porządku i czystości w pomieszczeniach Publicznej Biblioteki Miejskiej w Dobiegniewie oraz Muzeum Woldenberczyków

 zarz_003_2020.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 3/2020 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie na 2020 rok

 zarz_004_2020.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 4/2020 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany do Zarządzenia nr 42/2019 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przekazania nieruchomości w administrowanie Środowiskowemu Domu Samopomocy w Dob

 zarz_005_2020.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 5/2020 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Dobiegniew z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku

 zarz_006_2020.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 6/2020 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Dobiegniew z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020

 zarz_007_2020.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 7/2020 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_008_2020.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 8/2020 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie powierzenia wykonania zadania związanego z utrzymaniem zieleni miejskiej na terenie miasta Dobiegniew

 zarz_009_2020.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 9/2020 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie powierzenia wykonania zadania związanego ze sprzątaniem terenu miasta oraz zimowym utrzymaniem dróg miejskich

 zarz_010_2020.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 10/2020 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_011_2020.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 11/2020 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_012_2020.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 12/2020 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do Przedszkola Baśniowa Kraina w Dobiegn

 zarz_013_2020.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 13/2020 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_014_2020.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 14/2020 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_015_2020.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 15/2020 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_016_2020.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 16/2020 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_017_2020.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 17/2020 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_018_2020.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 18/2020 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_019_2020.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 19/2020 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie przyznania podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych dotacji na wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy

 zarz_020_2020.pdf   strzałka   Zarzadzenie nr 20/2020 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_021_2020.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 21/2020 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_022_2020.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 22/2020 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_023_2020.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 23/2020 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_024_2020.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 24/2020 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie Gminy Dobiegniew

 zarz_025_2020.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 25/2020 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_026_2020.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 26/2020 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_027_2020.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 27/2020 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_028_2020.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 28/2020 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie na 2020 rok

 zarz_029_2020.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 29/2020 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_030_2020.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 30/2020 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_031_2020.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 31/2020 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_032_2020.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 32/2020 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_033_2020.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 33/2020 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_034_2020.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 34/2020 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok

 zarz_035_2020.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 35/2020 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznania dofinansowania do zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobiegniew

 zarz_036_2020.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 36/2020 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie na 2020 rok

 zarz_037_2020.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 37/2020 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania projektu Raportu o stanie Gminy Dobiegniew

 zarz_038_2020.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 38/2020 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości

 zarz_039_2020.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 39/2020 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkole i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobiegniew, w roku 2020

 zarz_040_2020.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 40/2020 Burmistrza Dobiegniewa z nia 15 maja 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie na 2020 rok

 zarz_041_2020.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 41/2020 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola "Baśniowa Kraina" w Dobiegniewie Pani Agnieszce Żendełek

 zarz_042_2020.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 42/2020 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_043_2020.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 43/2020 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_044_2020.pdf   strzałka   Zarządzenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie na 2020 rok

 zarz_045_2020.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 45/2020 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. na terenie Gminy Dobiegniew oraz wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego

 zarz_046_2020.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 46/2020 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_047_2020.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 47/2020 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_048_2020.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 48/2020 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_049_2020.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 49/2020 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki próchnicy zębów w populacji dzieci 7-letnich w Gminie Dobiegniew na lata 2

 zarz_050_2020.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 50/2020 Burmistrza Dobiegneiwa z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie

 zarz_051_2020.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 51/2020 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie zmian budżetu na 2020 rok

 zarz_052_2020.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 52/2020 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie opracowania i złożenia materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2021 rok

 zarz_053_2020.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 53/2020 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 13 lipca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie

 zarz_054_2020.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 54/2020 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie

 zarz_055_2020.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 55/2020 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie zmian Zarządzenia nr 36/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 7 kwietnia 2014 w sprawie określenia wysokości stawek i zasad stosowania opłat za udzielenie zgody na realizację inf

 zarz_056_2020.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 56/2020 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_057_2020.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 57/2020 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie

 zarz_058_2020.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 58/2020 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

 zarz_059_2020.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 59/2020 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmzian w budżecie

 zarz_060_2020.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 60/2020 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_061_2020.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 61/2020 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie

 zarz_062_2020.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 62/2020 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie

 zarz_063_2020.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 63/2020 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie

 zarz_064_2020.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 64/2020 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 1 września 2020 r. w sprawie zasad kwalifikowania do zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz zwrotu kosztów dojazdu, jeżeli dowożenie i opiek

 zarz_065_2020.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 65/2020 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 9 września 2020 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwicze

 zarz_066_2020.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 66/2020 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 9 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie

 zarz_067_2020.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 67/2020 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 15 wrzesnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

 zarz_068_2020.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 68/2020 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 23 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie projektu

 zarz_069_2020.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 69/2020 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 23 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2020

 zarz_070a_2020.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 70a/2020 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie

 zarz_070_2020.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 70/2020 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2020

 zarz_071_2020.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 71/2020 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 września 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_072_2020.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 72/2020 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 września 2020 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Dobiegniew

 zarz_073_2020.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 73/2020 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 6 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2020

 zarz_074_2020.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 74/2020 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 8 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie

 zarz_075_2020.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 75/2020 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 19 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie

 zarz_076_2020.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 76/2020 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 20 października 2020 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Dobiegniew

 zarz_077_2020.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 77/2020 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 26 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie

 zarz_078_2020.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 78/2020 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 27 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie

 zarz_079_2020.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 79/2020 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_080_2020.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 80/2020 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_081_2020.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 81/2020 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie

 zarz_082_2020.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 82/2020 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie

 zarz_083_2020.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 83/2020 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

 zarz_084_2020.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 84/2020 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

 zarz_085_2020.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 85/2020 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 17 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie

 zarz_086_2020.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 86/2020 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 17 listopada 2020 roku w sprawie zmian budżetu na 2020 rok

 zarz_087_2020.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 87/2020 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie

 zarz_088_2020.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 88/2020 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie

 zarz_089a_2020.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 89a/2020 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 2 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

 zarz_089_2020.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 89/2020 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 2 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

 zarz_090_2020.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 90/2020 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_091_2020.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 91/2020 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_092_2020.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 92/2020 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_093_2020.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 93/2020 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 4 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie

 zarz_094_2020.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 94/2020 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 8 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

 zarz_095_2020.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 95/2020 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

 zarz_096_2020.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 96/2020 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

 zarz_097_2020.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 97/2020 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

 zarz_098_2020.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 98/2020 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

 zarz_099a_20.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 99a/2020 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

 zarz_099_2020.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 99/2020 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie

 zarz_100_2020.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 100/2020 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

 zarz_101_2020.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 101/2020 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_102_2020.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 102/2020 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_103_2020.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 103/2020 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

 zarz_104_2020.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 104/2020 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

opublikował:
czytany: 1428

Rejestr zmian