Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2008 roku

Data publikacji: 16-09-2008 00:00
 

 zarz_001_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 1/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14 Stycznia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_002_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 2/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 Stycznia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_003_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 3/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 Stycznia 2008 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_004_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 4/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 23 Stycznia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_005_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 5/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 24 Stycznia 2008 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży

 zarz_006_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 6/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 24 Stycznia 2008 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 zarz_007_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 7/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 24 Stycznia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_008_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 8/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 Stycznia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_009_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 9/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 13 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_010_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 10/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie

 zarz_011_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 11/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 20 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_012_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 12/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 25 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_013_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 13/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 25 lutego 2008 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok

 zarz_014_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 14/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 25 lutego 2008 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 zarz_015_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 15/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_016_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 16/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok

 zarz_017_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 17/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 3 marca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_018_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 18/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 6 marca 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców w drodze bezprzetargowej w Dobiegniewie

 zarz_019_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 19/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 6 marca 2008 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok

 zarz_020_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 20/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 6 marca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_021_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 21/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 6 marca 2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_022_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 22/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 10 marca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_023_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 23/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_024_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 24/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 20 marca 2008 roku w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Dobiegniewie sprawozdania za 2007 rok

 zarz_025a_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 25a/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_025_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 25/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 20 marca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_026_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 26/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 1 kwietnia 2008 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_027_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 27/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 8 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_028_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 28/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 9 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu

 zarz_029_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 29/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 9 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok

 zarz_030_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 30/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 15 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_031_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 31/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 17 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok

 zarz_032_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 32/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 17 kwietnia 2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_033_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 33/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 kwietnia 2008 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw koordynacji działań w zakresie profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną

 zarz_034_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 34/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców w drodze bezprzetargowej w Dobiegniewie

 zarz_035_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 35/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 24 kwietnia 2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_036_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 36/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie ogłoszenia wykazu neruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 zarz_037_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 37/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 kwietnia 2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_038_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 38/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_039_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 39/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 8 maja 2008 w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok

 zarz_040_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 40/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 8 maja 2008 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok

 zarz_041_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 41/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 8 maja 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_042_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 42/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 13 maja 2008 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokal mieszkalny w Osieku na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej

 zarz_043_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 43/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14 maja 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_044_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 44/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14 maja 2008 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok (zadania zlecone)

 zarz_045_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 45/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 16 maja 2008 rou w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_046_2008.pdf   strzałka   Zarządenie nr 46/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 16 maja 2008 roku w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok

 zarz_047_2008.pdf   strzałka   Zarządenie nr 47/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_048_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 48/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 26 maja 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_049_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 49/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_050_2008.pdf   strzałka   Zarządznie nr 50/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 2 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_051_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 51/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 3 czerwca 2008 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok

 zarz_052_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 52/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 2 czerwca 2008 roku w sprawie przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia regulaminu

 zarz_053_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 53/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 9 czerwca 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej

 zarz_054_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 54/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 9 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_055_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 55/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_056_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 56/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_057_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 57/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 19 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_058_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 58/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 19 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok (zadania zlecone)

 zarz_059_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 59/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 19 czerwca 2008 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_060_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 60/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_061_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 61/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_062_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 62/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 2 lipca 2008 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 zarz_063_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 63/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 3 lipca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_064_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 64/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 11 lipca 2008 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 zarz_065_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 65/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 11 lipca 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w Dobiegniewie przy ulicy Mickiewicza 1/A na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej

 zarz_066_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 66/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 11 lipca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_067_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 67/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 16 lipca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok (zadania zlecone)

 zarz_068_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 68/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 16 lipca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_069_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 69/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 lipca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_070_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 70/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 22 lipca 2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_071_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 71/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 lipca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_072_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 72/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 lipca 2008 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 zarz_073_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 73/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 lipca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_074_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 74/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 4 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_075_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 75/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 7 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_076_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 76/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 13 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok (zadania zlecone)

 zarz_077_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 77/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 13 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_078_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 78/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok

 zarz_079_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 79/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 21 sierpnia 2008 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej

 zarz_080_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 80/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 1 września 2008 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok

 zarz_081_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 81/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 2 września 2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_082_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 82/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 2 września 2008 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie

 zarz_083_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 83/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 3 września 2008 roku w sprawie opracowania i złożenia materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2009 rok

 zarz_084_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 84/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 10 września 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_085_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 85/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 10 września 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_086_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 86/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 15 września 2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_087_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 87/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 16 września 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_088_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 88/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 16 września 2008 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok

 zarz_089_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 89/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 16 września 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_090_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 90/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 16 września 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_091_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 91/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 23 września 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_092_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 92/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 26 września 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_093_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 93/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 26 września 2008 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 zarz_094_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 94/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Ługi

 zarz_095_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 95/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_096_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 96/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok

 zarz_097_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 97/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_098_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie r 98/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_099_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 99/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 3 pazdziernika 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_100_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 100/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 15 pazdziernika 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_101_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 101/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 21 pazdziernika 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_102_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 102/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 21 pazdziernika 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_103_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 103/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 24 pazdziernika 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_104_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 104/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 24 pazdziernika 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_105_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 105/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 24 pazdziernika 2008 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok

 zarz_106_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 106/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 27 pazdziernika w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu sportu kwalifikowanego

 zarz_107_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 107/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 27 pazdziernika 2008 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 zarz_108_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 108/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 pazdziernika 2008 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok

 zarz_109_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 109/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 pazdziernika 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_110_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 110/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 pazdziernika 2008 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok

 zarz_111_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 111/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 pazdziernika 2008 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok (zadania zlecone)

 zarz_112_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 112/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 pazdziernika 2008 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok (zadania zlecone)

 zarz_113_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 113/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 pazdziernika 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_114_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 114/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 pazdziernika 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w Dobiegniewie przy ulicy Obrońców Pokoju nr 3/2 na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej

 zarz_115_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 115/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 pazdziernika 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_116_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 116/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 pazdziernika 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_117_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 117/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 5 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_118_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 118/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 13 listopada 2008 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok

 zarz_119_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 119/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 13 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_120_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 120/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 17 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_121_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 121/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 17 listopada 2008 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok

 zarz_122_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 122/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_123_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 123/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych na rzecz najemcy

 zarz_124_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 124/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 24 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_125_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 125/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 25 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_126_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 126/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_127_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 127/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_128_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 128/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie odwołania Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dobiegniewie

 zarz_129_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 129/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 1 grudnia 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej

 zarz_130_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 130/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 1 grudnia 2008 roku w sprawie powołania Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dobiegniewie

 zarz_131_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 131/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok

 zarz_132_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 132/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 5 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_133_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 133/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok

 zarz_134_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 134/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 10 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_135_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 135/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 10 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_136_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 136/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 11 grudnia 2008 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 zarz_137_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 137/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 11 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_138_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 138/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 grudnia 2008 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Dobiegniew w II poł.2008 r.

 zarz_139_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 139/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_140_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 140/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 zarz_141_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 141/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie zmianw budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_142_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 142/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_143_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 143/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 19 grudnia 2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_144_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 144/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_145_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 145/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_146_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 146/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_147_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 147/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 24 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_148_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 148/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 24 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_149_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 149/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 29 pazdziernika 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_150_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 150/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 29 pazdziernika 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_151_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 151/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_152_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 152/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 zarz_153_2008.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 153/2008 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie powołania likwidatora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Dobiegniewie

opublikował:
ostatnie zmiany: 06-01-2010 14:43 przez
czytany: 5224

Rejestr zmian