Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2018 roku

Data publikacji: 16-02-2018 00:00
 

 zarz_001_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 1/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie na 2018 rok

 zarz_002_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 2/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie na 2018 rok

 zarz_003_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 3/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_004_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 4/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do Przedszkola Baśniowa Kraina w Dobieg

 zarz_005_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 5/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie powierzenia wykonania zadania związanego ze sprzątaniem terenu miasta oraz zimowym utrzymaniem dróg miejskich

 zarz_006_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 6/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie powierzenia wykonania zadania związanego z utrzymaniem zieleni miejskiej na terenie miasta Dobiegniew

 zarz_007_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 7/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie powierzenia wykonania zadania związanego z prowadzeniem szaletu miejskiego w Dobiegniewie

 zarz_008_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 8/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie powierzenia wykonania zadania związanego z pobieraniem opłat na targowisku miejskim i terenie miasta w drodze inkasa

 zarz_009_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 9/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowane garażami w zabudowie szeregowej z uwzględnieniem pierwszeństwa w nabyciu przysługującym najemcy

 zarz_010_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 10/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_011_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 11/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Dobiegniew z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku

 zarz_012_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 12/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_013_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 13/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 6 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do Przedszkola Baśniowa Kraina w Dobiegni

 zarz_014_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 14/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_015_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 15/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_016_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 16/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie stawki czynszu dla nieruchomości położonej w Dobiegniewie

 zarz_017_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 17/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie przyznania podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych dotacji na wsparcie realizacji zadań z zakresu wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej i sportu n

 zarz_018_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 18/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_019_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 19/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 6 marca 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_020_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 20/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_021_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 21/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 16 marca 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_022_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 22/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie na 2018 rok

 zarz_023_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 23/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 4 kwietnia 2018 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_024_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 24/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 4 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_025_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 25/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_026_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 26/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_027_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 27/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych

 zarz_028_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 28/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_029_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 29/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie na 2018 rok

 zarz_030_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 30/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznania dofinansowania do zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobiegniew"

 zarz_031_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 31/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_032_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 32/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_033_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 33/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektu Muzeum Woldenberczyków w Dobiegniewie

 zarz_034_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 34/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 2 maja 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie na 2018 rok

 zarz_035_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 35/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_036_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 36/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną w Grąsach

 zarz_037_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 37/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_038_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 38/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_039_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 39/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_040_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 40/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie umorzenia zaległych należności z tytułu czynszu dzierżawnego

 zarz_041_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 41/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 4 czerwca 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Dobiegniew z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu pod nazwą MMTPN Dobiegniew CUP

 zarz_042_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 42/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych w Dobiegniewie

 zarz_043_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 43/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 8 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie na 2018 rok

 zarz_044_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 44/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 8 czerwca 2018 roku w sprawie przyznania pożyczki na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych

 zarz_045_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 45/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 8 czerwca 2018 roku w sprawie przyznania pożyczki na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych

 zarz_046_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 46/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Dobiegniew położonej w Ostrowcu oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości do wydzierżawie

 zarz_047_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 47/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_048_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 48/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_049_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 49/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_050_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 50/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_051_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 51/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie przyznania podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych dotacji na realizację zadania publicznego Gminy Dobiegniew z zakresu upowszechniania kultury fizycznej

 zarz_052_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 52/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_053_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 53/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_054a_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 54a/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie opracowania i złożenia materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2019 rok

 zarz_054_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 54/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_055_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 55/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_056_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 56/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 17 lipca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie stawki czynszu dla nieruchomości położonej w Dobiegniewie

 zarz_057_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 57/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_058_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 58/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_059_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 59/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_060_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 60/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 6 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_061_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 61/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_062_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 62/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych w Radęcinie gmina Dobiegniew

 zarz_063_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 63/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_064_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 64/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_065_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 65/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_066_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 66/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_067_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 67/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 10 września 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_068_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 68/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14 września 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_069_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 69/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 września 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_070_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 70/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 21 września 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_071_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 71/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 25 września 2018 roku w sprawie rozpatrzenia oferty Uczniowskiego Klub Sportowy Dobiesław z siedzibą w Dobiegniewie złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a Ustawy o działalnośc

 zarz_072_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 72/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 26 września 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_073_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 73/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 27 września 2018 roku w sprawie terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej w zakresie Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. - Wyprawka szkolna

 zarz_074_2018.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 74/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 1 października 2018 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej będącej własnością Gminy Dobiegniew położonej w Dobiegniewie oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości do wydzier

 zarz_075_18.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 75/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 8 października 2018 roku w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowe niezabudowane niezbędne do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

 zarz_076_18.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 76/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 8 października 2018 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Dobiegniew przeznaczonych do zbycia

 zarz_077_18.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 77/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 8 października 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_078_18.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 78/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 8 października 2018 roku w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie projektu "Programu współpracy Gminy Dobiegniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi

 zarz_079_18.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 79/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 10 października 2018 roku w sprawie upoważnienia pełniącego obowiązki Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych

 zarz_080_18.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 80/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 15 października 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_081_18.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 81/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 16 października 2018 roku w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej

 zarz_082_18.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 82/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 października 2018 roku w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej

 zarz_083_18.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 83/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 października 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie na rok 2018

 zarz_084_18.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 84/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 19 października 2018 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Dobiegniew przeznaczonych do zbycia

 zarz_085_18.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 85/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 22 października 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_086_18.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 86/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 26 października 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_087_18.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 87/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 października 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_088_18.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 88/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 7 listopada 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_089_18.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 89/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_090_18.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 90/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_091_18.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 91/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_092_18.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 92/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_093_18.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 93/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie powołania składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 zarz_094_18.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 94/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_095_18.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 95/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości będącej własnością Gminy Dobiegniew położonych na terenie gminy Dobiegniew oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości do wydzierżaw

 zarz_096_18.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 96/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie na 2018 rok

 zarz_097_18.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 97/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_098_18.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 98/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie na 2018 rok

 zarz_099_18.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 99/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie na 2018 rok

 zarz_100_18.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 100/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_101_18.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 101/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych w Dobiegniewie gmina Dobiegniew

 zarz_102_18.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 102/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_103_18.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 103/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_104_18.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 104/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_105_18.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 105/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie na 2018 rok

 zarz_106_18.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 106/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie stawki czynszu dla nieruchomości położonej w Dobiegniewie

opublikował:
ostatnie zmiany: 12-03-2018 14:23 przez
czytany: 1946

Rejestr zmian