Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2017 roku

Data publikacji: 03-02-2017 00:00
 

 zarz_001_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 1/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 stycznia 2017 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomosci

 zarz_002_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 2/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 stycznia 2017 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Dobiegniew

 zarz_003_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 3/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_004_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 4/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_005_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 5/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_006_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 6/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_007_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 7/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 6 lutego 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Dobiegniew z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku

 zarz_008_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 8/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 8 lutego 2017 roku w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomość niezabudowaną stanowiącą własność Gminy Dobiegniew

 zarz_009_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 9/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_010_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 10/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej będącej własnością Gminy Dobiegniew

 zarz_011_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 11/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie regulaminu udzielania pożyczek na budowę studni głębinowych dla osób fizycznych na terenie Gminy Dobiegniew

 zarz_012_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 12/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie regulaminu udzielania pożyczek na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych na terenie Gminy Dobiegniew

 zarz_013_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 13/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie regulaminu udzielania pożyczek na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych na terenie Gminy Dobiegniew

 zarz_014_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 14/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości

 zarz_015_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 15/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_016_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 16/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 6 marca 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_017_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 17/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie przyznania podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych dotacji na wsparcie realizacji zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na

 zarz_018_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 18/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie odmowy udzielenia dofinansowania na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji i promocji wolontariatu

 zarz_019_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 19/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_020_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 20/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_021_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 21/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_022_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 22/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 5 kwietnia 2017 roku w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości

 zarz_023_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 23/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będącej własnością Gminy Dobiegniew

 zarz_024_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 24/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_025_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 25/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_026_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 26/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia "regulaminu przyznania dofinansowania do zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobiegniew"

 zarz_027_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 27/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_028_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 28/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_029_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 29/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 8 maja 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_030_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 30/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_031_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 31/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Dobiegniewie, ul. Gdańska 8 66-520 Dobiegniew

 zarz_032_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 32/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości

 zarz_033_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 33/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_034_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 34/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości

 zarz_035_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 35/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_036_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 36/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Dobiegniewie, ul. Gdańska 8 66-520 Dobiegni

 zarz_037_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 37/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_038_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 38/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 2 czerwca 2017 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_039_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 39/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 2 czerwca 2017 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_040_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 40/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 5 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_041_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 41/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 5 czerwca 2017 roku zmieniające Zarządzenie nr 36/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30.05.2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowis

 zarz_042_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 42/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_043_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 43/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie odwołania Pani Elżbiety Moś ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Dobiegniewie

 zarz_044_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 44/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Dobiegniewie, ul. Gdańska 8

 zarz_045_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 45/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_046_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 46/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie:zmiany w budżecie

 zarz_047_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 47/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie przyznania pożyczki na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych.

 zarz_048_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 48/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie przyznania pożyczki na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych.

 zarz_049_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 49/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie przyznania pożyczki na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych.

 zarz_050_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 50/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie przyznania pożyczki na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych.

 zarz_051_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 51/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie przyznania pożyczki na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych.

 zarz_052_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 52/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie opracowania i złożenia materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2018 rok

 zarz_053_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 53/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_054_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 54/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 4 lipca 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie na 2017 rok

 zarz_055_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 55.2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 4 lipca 2017 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomość gruntową stanowiącą własność gminy Dobiegniew oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości do wydzierżawienia.

 zarz_056_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 56/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie:zmiany w budżecie

 zarz_057_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 57.2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 7 lipca 2017 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia na rzecz najemcy nieruchomości lokalowej wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki zabudowanej budynkiem, w którym znajduje się lokal.

 zarz_058_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 58/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 lipca 2017 roku w sprawie:zmiany w budżecie

 zarz_059_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 59.2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomość gruntową stanowiącą własność gminy Dobiegniew oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości do wydzierżawienia.

 zarz_060_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 60/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie:zmiany w budżecie

 zarz_061_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 61/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie:zmiany w budżecie

 zarz_062_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 62/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 21 lipca 2017 roku w sprawie wprowadzenia procedury przekazania samorządowej szkoły lub placówki oświatowej przez ustępującego dyrektora placówki.

 zarz_063_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 63/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_064_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 64/2017 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie przyznania pożyczki na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych

 zarz_065_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 65/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 49/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie przyznania pożyczki na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych

 zarz_066_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 66/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_067_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 67/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 4 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_068_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 68/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 7 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_069_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 69/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_070_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 70/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_071_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 71/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowe niezabudowane niezbędne do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

 zarz_072_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 72/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_073_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 73/2017/MS/4 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_074_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 74/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_075_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 75/2017/MS/5 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_076_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 76/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalenia wzoru umowy o świadczenie usług udzielanych przez Przedszkole "Baśniowa Kraina" w Dobiegniewie prowadzone przez Gminę Dobiegniew

 zarz_077_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 77/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 1 września 2017 roku w sprawie zasad lokalizowania i kształtowania wyglądu reklam na nieruchomościach wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz nieruchomościach miejskich jednostek organiz

 zarz_078_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 78/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 4 września 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie na 2017 rok

 zarz_079_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 79/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 4 września 2017 roku w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenie Klub Sportowy Zorza Rolewice złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego

 zarz_080_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 80/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 5 września 2017 roku w sprawie rozpatrzenia oferty Uczniowskiego Klubu Sportowego Dobiesław złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i

 zarz_081_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 81/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 8 września 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_082_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 82/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 11 września 2017 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży autobusów stanowiących własność Gminy Dobiegniew

 zarz_083_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 83/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 września 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_084_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 84/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 21 września 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_085_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 85/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 25 września 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_086_7017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 86/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_087_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 87/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 2 października 2017 roku w sprawie regulaminu udzielenia pożyczek na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych na terenie Gminy Dobiegniew

 zarz_088_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 88/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 3 października 2017 roku w sprawie przyznania pożyczki na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych

 zarz_089_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 89/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 5 października 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie na 2017 rok

 zarz_090_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 90/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 9 października 2017 roku w sprawie powołania komisji ds. analizy zagrożeń w tym identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, ką

 zarz_091_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 91/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 11 października 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_092_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 92/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 października 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_093_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 93/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 20 października 2017 roku w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej niezabudowanej niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

 zarz_094_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 94/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 24 października 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_095_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 95/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 24 października 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_096_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 96/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 25 października 2017 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia na rzecz najemcy nieruchomości lokalowej wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki zabudowanej budynkiem, w którym znajduje się lokal

 zarz_097_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 97/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 26 października 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_098_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 98/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 października 2017 roku w sprawie zmiany budżetu

 zarz_099_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 99/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 października 2017 roku w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o udzielenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów placówek prowadzonych przez Gminę Dobiegnie

 zarz_100_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 100/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 października 2017 roku w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Programu współpracy Gminy Dobiegniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3

 zarz_101_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 101/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie na 2017 rok

 zarz_102_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 102/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_103_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 103/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_104_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 104/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_105_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 105/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_106_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 106/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Klub Sportowy Błękitni Dobiegniew złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku pub

 zarz_107_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 107/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_108_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 108/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_109A_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 109A/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_110_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 110/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_111_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 111/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia rocznych stawek za dzierżawę i najem gruntów z gminnego zasobu nieruchomości

 zarz_112A_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 112A/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie na 2017 rok

 zarz_113_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 113/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_114_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 114/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia poręczenia dla Celowego Związku Gmin SGO5

 zarz_115_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 115/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_116_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 116/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości zabudowanej będącej własnością Gminy Dobiegniew położonej w Dobiegniewie przy ulicy Poznańskiej 5 oraz ogłoszenia wy

 zarz_117_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 117/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie powierzenia wykonania zadania polegającego na utrzymaniu porządku i czystości w pomieszczeniach Publicznej Biblioteki Miejskiej w Dobiegniewie oraz Muzeum Woldenberczyków

 zarz_118_2017.pdf   strzałka   Zarządzenie nr 118/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie powierzenia wykonania zadania związanego z utrzymaniem porządku, czystości wraz z pielęgnacją zieleni na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ulicy Leśnej w Dobi

opublikował:
ostatnie zmiany: 24-05-2017 11:53 przez
czytany: 3368

Rejestr zmian