Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Sesja XXXII z dnia 22 lutego 2021 roku

Data publikacji: 11-03-2021 00:00

    uchwala_XXXII_187_21.pdf   strzałka   w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy na 2021 rok

 uchwala_XXXII_188_21.pdf   strzałka   w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2030, podjętej uchwałą nr XXVIII/170/20 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 14 grudnia 2020r.

 uchwala_XXXII_189_21.pdf   strzałka   w sprawie zamiaru likwidacji Filii Przedszkola w Radęcinie funkcjonującej w Przedszkolu Baśniowa Kraina w Dobiegniewie

 uchwala_XXXII_190_21.pdf   strzałka   w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Dobiegniewie

 uchwala_XXXII_191_21.pdf   strzałka   w sprawie przyjęcia 3-letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Dobiegniew na lata 2021-2023

 uchwala_XXXII_192_21.pdf   strzałka   w sprawie przyjęcia Programu ochrony zdrowia psychicznego w Gminie Dobiegniew na lata 2021-2022

 uchwala_XXXII_193_21.pdf   strzałka   w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. "Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Dobiegniew w wieku 65 lat i więcej na lata 2020-2024"

 uchwala_XXXII_194_21.pdf   strzałka   w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

 uchwala_XXXII_195_21.pdf   strzałka   w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie podjęcia uchwały w obronie prawdy, godności i wolności człowieka

opublikował:
ostatnie zmiany: 14-03-2021 14:35 przez
czytany: 632

Rejestr zmian