Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Budżet Obywatelski w Dobiegniewie na 2021 r.

Data publikacji: 16-03-2021 00:00

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK

Aby zgłosić zadanie do BOwD należy wypełnić wniosek w wersji papierowej,(wzór wniosku stanowi załącznik nr  1, druk można pobrać w kasie Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie, lub ze strony internetowej www.dobiegniew.pl), w którym konieczne jest wpisanie następujących danych:

Dane Wnioskodawcy

Imię, Nazwisko, Adres Zamieszkania, Dane kontaktowe (np. telefon kontaktowy) pozwoli to na szybki kontakt z wnioskodawcą.

Tytuł Projektu

Nazwa powinna być zwięzła. Jest to pierwsza wizytówka zadania i jego identyfikator.

Lokalizacja zadania

Zadanie winno być realizowane na terenie Gminy Dobiegniew, można określić poprzez podanie numerów działek i obrębów, także adres. Jeśli na podstawie wskazanych przez Wnioskodawcę informacji jednostka oceniająca nie będzie mogła jednoznacznie zlokalizować proponowanego we wniosku miejsca, Wnioskodawca zostanie poinformowany telefonicznie o konieczności doprecyzowania.

Beneficjenci

Zadanie może dotyczyć różnych odbiorców Gminy Dobiegniew.

Opis projektu

Należy podać cel projektu, zadania planowane do realizacji, szczegółowo opisać harmonogram oraz poszczególne etapy, które będą gwarantowały osiągnięcie założonych celów zadania. Taki opis można dołączyć w formie gotowego dokumentu będącego załącznikiem do wniosku.

Koszty projektu

Należy wpisać szacunkową kwotę jego realizacji, ustaloną na podstawie cen rynkowych. 

Dodatkowe załączniki

Wskazane dla zadań o charakterze inwestycyjnym (Mapy, fotografie, wizualizacje, rysunki, szkice, oferty itp.)

Lista poparcia

Aby wniosek mógł być uznany za kompletny, obowiązkowe jest dostarczenie przez Wnioskodawcę  listy poparcia, podpisanej przez co najmniej 6 mieszkańców Gminy Dobiegniew. Każdy uprawniony do udziału w głosowaniu może poprzeć jeden projekt. obowiazek_informacyjny.pdf   strzałka   Obowiązek informacyjny

 zalacznik_1_2021.pdf   strzałka   Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza

 zalacznik_2_2021.pdf   strzałka   Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza

 zarzadzenie_harmonogram.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 19/2021 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 3 marca 2021 r.

opublikował:
ostatnie zmiany: 18-03-2021 00:12 przez
czytany: 512

Rejestr zmian