Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Sesja V z dnia 8 marca 2007 r.

Data publikacji: 08-03-2012 00:00
 

 uchwala_V_25_07.pdf   strzałka   w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej

 uchwala_V_26_07.pdf   strzałka   w sprawie szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Dobiegniewie

 uchwala_V_27_07.pdf   strzałka   w sprawie przystąpienia do opracowania Zintegrowanego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Dobiegniew na lata 2007-2013

 uchwala_V_28_07.pdf   strzałka   w sprawie zasad udzielania oraz wysokości dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie

 uchwala_V_29_07.pdf   strzałka   w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

 uchwala_V_30_07.pdf   strzałka   w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok

 uchwala_V_31_07.pdf   strzałka   w sprawie przeprowadzenia wyboru Zarządu Osiedla

 uchwala_V_32_07.pdf   strzałka   w sprawie wytypowania przedstawiciela Gminy Dobiegniew do Rady Naukowej Drawieńskiego Parku Narodowego

opublikował:
czytany: 1684

Rejestr zmian