Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Rejestr zmian

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ...   
2022.04.21 13:46
Przypisanie artykułu Obwieszczenie z dnia 18 marca 2022r do działu / PLANOWANIE PRZESTRZENNE / OGłOSZENIA
Wykonał:
2022.04.21 13:43
Utworzenie artykułu Tytuł artykułu: Obwieszczenie z dnia 18 marca 2022r
Wykonał:
2022.03.22 14:05
Przypisanie artykułu Obwieszczenie Burmistrza znak RKG.6733.1.1.2022.AK.11 z dnia 14 marca 2022r do działu / PLANOWANIE PRZESTRZENNE / OGłOSZENIA
Wykonał:
2022.03.22 14:05
Utworzenie artykułu Tytuł artykułu: Obwieszczenie Burmistrza znak RKG.6733.1.1.2022.AK.11 z dnia 14 marca 2022r
Wykonał:
2022.03.22 14:03
Przypisanie artykułu Obwieszczenie Burmistrza znak RKG.6733.1.2.2022.AK.13 z dnia 14 marca 2022r do działu / PLANOWANIE PRZESTRZENNE / OGłOSZENIA
Wykonał:
2022.03.22 14:00
Utworzenie artykułu Tytuł artykułu: Obwieszczenie Burmistrza znak RKG.6733.1.2.2022.AK.13 z dnia 14 marca 2022r
Wykonał:
2022.03.08 15:24
Przypisanie artykułu Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.2.2022.AK.2 z dnia 03.03.2022r. do działu / OCHRONA ŚRODOWISKA / OGłOSZENIA
Wykonał:
2022.03.08 15:23
Utworzenie artykułu Tytuł artykułu: Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.2.2022.AK.2 z dnia 03.03.2022r.
Wykonał:
2022.03.08 15:19
Przypisanie artykułu Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.1.2022.AK.2 z dnia 03.03.2022r. do działu / OCHRONA ŚRODOWISKA / OGłOSZENIA
Wykonał:
2022.03.08 15:16
Utworzenie artykułu Tytuł artykułu: Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.1.2022.AK.2 z dnia 03.03.2022r.
Wykonał:
2022.03.04 13:48
Przypisanie artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa fabrycznie nowego samochodu typu BUS 9-osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich. do działu / ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Wykonał:
2022.03.04 13:08
Edycja treści artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi pochodzącymi z terenu gminy Dobiegniew.
Wykonał:
2022.03.04 13:05
Edycja treści artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi pochodzącymi z terenu gminy Dobiegniew.
Wykonał:
2022.03.04 13:04
Edycja treści artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa fabrycznie nowego samochodu typu BUS 9-osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich.
Wykonał:
2022.03.04 12:56
Utworzenie artykułu Tytuł artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa fabrycznie nowego samochodu typu BUS 9-osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich.
Wykonał:
2022.03.04 11:40
Przypisanie artykułu Burmistrz Dobiegniewa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niżej wymienionej nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność gminy dz nr 2/117 obręb Dobiegniew do działu / GOSPODARKA NIERUCHOMOśCIAMI / P
Wykonał:
2022.03.04 11:38
Utworzenie artykułu Tytuł artykułu: Burmistrz Dobiegniewa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niżej wymienionej nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność gminy dz nr 2/117 obręb Dobiegniew
Wykonał:
2022.03.04 09:49
Przypisanie artykułu Zapytanie ofertowe - Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego, dz. nr 186 189 obręb Dobiegniew, ul. Rybacka i ul. Nowa w Dobiegniewie. do działu / ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Wykonał:
2022.03.04 09:30
Utworzenie artykułu Tytuł artykułu: Zapytanie ofertowe - Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego, dz. nr 186 189 obręb Dobiegniew, ul. Rybacka i ul. Nowa w Dobiegniewie.
Wykonał:
2022.03.03 15:03
Edycja treści artykułu Zapytanie ofertowe - Pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego (wymagane branże) przy realizacji inwestycji pn.: Rozbudowa ul. Jedności i Szkolnej w Dobiegniewie - etap 2 i 3 (ul. Szkolna).
Wykonał:
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ...