Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Ochrona środowiska

Data publikacji: 27-01-2014 00:00
 

 oswiadczenie_.doc   strzałka   Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością

 Wniosek1.doc   strzałka   wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

 Wniosek2.doc   strzałka   wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie schroniska dla zwierząt

 Wniosek3.doc   strzałka   wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie grzebowiska zwlok zwierzęcych i ich części

 Wniosek4.doc   strzałka   wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

 Wniosekdrzewa.doc   strzałka   Wniosek na usunięcie drzewa/drzew

 wniosek_oczyszczalnia.doc   strzałka   wniosek o udzielenie pożyczki na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków

 wniosek_studnia.doc   strzałka   wniosek o udzielenie pożyczki na budowę studni głębinowych dla osób fizycznych

 Wniosek_susza.doc   strzałka   wniosek o oszacowanie szkód w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi

 Zgloszeniedrzewa.doc   strzałka   Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew

opublikował:
ostatnie zmiany: 29-01-2014 09:01 przez
czytany: 14493
Rejestr zmian

Ewidencja ludności

Data publikacji: 27-01-2014 00:00
 

 wniosek_dowod.pdf   strzałka   wniosek o wydanie dowodu osobistego

 zgloszenie_pobytu_czasowego.pdf   strzałka   Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące

 zgloszenie_pobytu_stalego.pdf   strzałka   Zgłoszenie pobytu stałego

 zgloszenie_wymeldowania.pdf   strzałka   Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

 zgloszenie_wymeldowania_.pdf   strzałka   Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

opublikował:
ostatnie zmiany: 29-01-2014 09:00 przez
czytany: 14476
Rejestr zmian

Działalność gospodarcza

Data publikacji: 27-01-2014 00:00
 

 CEIDG1.pdf   strzałka   wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

 CEIDGmw.pdf   strzałka   dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej

 CEIDGpn.pdf   strzałka   udzielone pełnomocnictwa

 CEIDGrb.pdf   strzałka   informacja o rachunkach bankowych

 CEIDGrd.pdf   strzałka   wykonywana działalność gospodarcza

 CEIDGsc.pdf   strzałka   udział w spółkach cywilnych

 CEIDGzs.pdf   strzałka   zarządca sukcesyjny

 DG2.pdf   strzałka   instrukcja do wniosku CEIDG-1

 DG3.pdf   strzałka   Uwaga

opublikował:
ostatnie zmiany: 04-01-2019 10:08 przez
czytany: 14493
Rejestr zmian

Oświadczenie majątkowe radnych

Data publikacji: 12-03-2010 00:00

 Oświadczenia majątkowe radnych

Druki w wersji elektronicznej do pobrania: (wersja doc)

  z02042021.doc   strzałka   oświadczenie majątkowe radnego druk od 2021 roku

 z255.doc   strzałka   Infomacja o zatrudnieniu

 z256.doc   strzałka   Oświadczenie - informacja o działalności gospodarczej małżonka

 z257.doc   strzałka   Oświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej

 z258.doc   strzałka   Oświadczenie o umowach cywilnoprawnych

opublikował:
ostatnie zmiany: 12-03-2010 14:09 przez
czytany: 19449
Rejestr zmian

Druki do pobrania

Data publikacji: 17-02-2010 00:00
-

 aoswiadrad.doc   strzałka   Oświadczenie majątkowe radnego gminy

 boswiadrad.doc   strzałka   Oświadczenie majątkowe radnego gminy - informacja

 coswiadrad.doc   strzałka   Oświadczenie - działalność gospodarcza

 doswiadrad.doc   strzałka   Oświadczenie - działalność gospodarcza (druk nr 2)

 edoswiadrad.doc   strzałka   Oświadczenie - umowa cywilnoprawna

opublikował:
ostatnie zmiany: 14-05-2010 08:41 przez
czytany: 19267
Rejestr zmian
ikona drukowania