Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Tryb podejmowania uchwał przez Radę Miejską

Data publikacji: 27-01-2014 00:00

Art.14, Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

 

Uchwały rady gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej 

opublikował:
ostatnie zmiany: 08-11-2015 17:28 przez
czytany: 2385
Rejestr zmian
ikona drukowania