Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobiegniew

Data publikacji: 02-03-2022 00:00

    oswiadczenie_autora_prognozy.pdf

 POS_zm_Studium_Dobiegniew_Mierzecin_rys.pdf

 POS_zm_Studium_Dobiegniew_Mierzecin_txt.pdf

 zal_st_02032022.pdf

 zm_Studium_Dobiegniew_Mierzecin_txt.pdf

 zm_Studium_Dobiegniew_Mierzecin_zal_nr1_uwarunkowania.pdf

 zm_Studium_Dobiegniew_Mierzecin_zal_nr2_kierunki.pdf

opublikował:
czytany: 402
Rejestr zmian

Informacja dotycząca godzin pracy Kasy w Urzędzie Miejskim w Dobiegniewie dnia 31 grudnia 2021

Data publikacji: 21-12-2021 00:00

    

UPRZEJMIE  INFORMUJEMY,

ŻE  W  DNIU  31.12.2021r.(PIĄTEK)  KASA  URZĘDU  MIEJSKIEGO W DOBIEGNIEWIE  BĘDZIE CZYNNA  DO  GODZINY   1300.

 

opublikował:
ostatnie zmiany: 21-12-2021 07:49 przez
czytany: 912
Rejestr zmian

Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Dobiegniew w wieku 65 lat i więcej.

Data publikacji: 10-11-2021 00:00

    ogloszenie_18112021.pdf   strzałka   Burmistrz Dobiegniewa ogłasza otwarty konkurs oferty na realizację programu polityki zdrowotnej pn. Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Dobiegniew w wieku 65 lat i wiecej.

 zal_szcze_18112021.pdf   strzałka   Szczegółowe zasady składania, oceny i wybory oferty/ofert na realizację programu polityki zdrowotnej

 zal_uchw_18112021.pdf   strzałka   Uchwała Nr XXXII/193/21 Rady Miejskiej w Dobiegniewie w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Dobiegniew w wieku 65 lat i więcej na lata 2020-2024

 zal_zap_18112021.pdf   strzałka   Zapytanie ofertowe nr 1/2021 na organizację i przeprowadzenie szczepień przeciwko grypie wśród mieszkańców Gminy Dobiegniew, w wieku 65 lat i więcej

opublikował:
czytany: 1204
Rejestr zmian

Ogłoszenie o przetargu ofertowym pisemnym na sprzedaż samochodu specjalnego - pożarniczego Jelcz 004 będącego własnością Gminy Dobiegniew

Data publikacji: 25-08-2021 00:00

   zal_ogl.pdf   strzałka   ogłoszenie_informacja

 zal_prze_je.pdf   strzałka   Ogłoszenie wyników w przetargu ofertowym

opublikował:
czytany: 1965
Rejestr zmian

Zamknięcie przejazdu kolejowego w miejscowości Mierzęcin

Data publikacji: 09-06-2021 00:00

UWAGA

Firma PORR S.A. jako Generalny Wykonawca zadania pn. Modernizacja systemów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E59 na odcinku Krzyż – Dobiegniew” informuje, o zmianie tymczasowej organizacji ruchu, zamknięcie przejazdu kolejowego w miejscowości Mierzęcin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 164.  Zmiana będzie obowiązywać od dnia 14.06.2021 r do dnia 20.06.2021 r.  Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o ostrożną jazdę i dostosowanie się do zmiany organizacji ruchu oraz zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie poziome i pionowe.

opublikował:
czytany: 2528
Rejestr zmian

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak: IB-I.746.58.2020.PPrz z dn. 07.01.2021r.

Data publikacji: 14-01-2021 00:00
Zawiadamiam, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej WN-110 wraz ze światłowodem oraz infrastrukturą towarzyszącą, zasilającej podstację trakcyjną Podlesiec na działce nr ewid. 129/3, obręb 0022 Podlesiec, gmina Dobiegniew, powiat strzelecko - drezdenecki, w obszarze terenu zamkniętego.

 ObwieszczenieIBI746582020PPrz.pdf   strzałka   Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak: IB-I.746.58.2020.PPrz z dn. 07.01.2021r.

opublikował:
ostatnie zmiany: 14-01-2021 09:27 przez
czytany: 4311
Rejestr zmian

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak: IB-I.746.58.2020.PPrz z dn. 27.11.2020r.

Data publikacji: 04-12-2020 00:00
zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej WN-110 kV wraz ze światłowodem oraz infrastrukturą towarzyszącą, zasilającej podstację trakcyjną Podlesiec na działce nr ewid. gruntów 129/3, obręb 0022 Podlesiec, gmina Dobiegniew, powiat strzelecko-drezdenecki, w obszarze terenu zamkniętego.

 obwieszczenie_IB_I746_58_2020.pdf   strzałka   Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak: IB-I.746.58.2020.PPrz z dn. 27.11.2020r.

opublikował:
czytany: 4913
Rejestr zmian

ogłoszenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Pile znak: BD.ZUZ.2.4210.225.2020.SA z dnia 15.09.2020 r.

Data publikacji: 16-09-2020 00:00
podanie do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - dz. nr ewid. 675, obręb ewid. 0004 Stare Osieczno, dz. nr ewid. 17/3, obręb ewid. 0002 Głusko

 ogCEoszenie_z_dnia_15092020_r.pdf

autor:
czytany: 6029
Rejestr zmian

obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak: IB-II.7840.22.2020.EWas

Data publikacji: 10-07-2020 00:00
zawiadomienie o wydaniu w dniu 08.07.2020 r. decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji obejmującej rozbiórkę i budowę sieci i urządzeń telekomunikacyjnych oraz urządzeń sterowania ruchem kolejowym w ramach zadania pn.: "Przebudowa, rozbudowa i budowa linii kolejowej E59, na odcinku Wronki-Dobiegniew od km 87+820 do km 105+820"


 IBII7840222020EWas.pdf

autor:
czytany: 7030
Rejestr zmian

obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak: IB-I.746.25.2020.PPrz zdnia 08.05.2020 r.

Data publikacji: 11-05-2020 00:00
zawiadomienie, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 23/2015 z dnia 31.03.2015 r. znak: IB-I.746.17.2015.RTar dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego c0001262 LUE B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej, a w szczególności: budowie wolnostojącej wieży strunobetonowej do wysokości 42,0 m, instalacji anten sektorowych i urządzeń nadawczych, budowie kontenera na fundamencie żelbetowym, budowie ogrodzenia, utwardzenia terenu, budowie niezbędnej infrastruktury technicznej elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej na działce nr ewidencyjny 33 - obręb 23 Sarbinowo, gmina Dobiegniew, w obszarze terenu zamkniętego


 obwieszczenie_znak_IBI746252020PPrz.pdf

autor:
opublikował:
ostatnie zmiany: 11-05-2020 16:43 przez
czytany: 7863
Rejestr zmian

obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak: IB-II.7840.194.2018.EWas

Data publikacji: 07-05-2020 00:00
zawiadomienie o wydaniu w dniu 04.05.2020 r. decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej infrastrukturę kolejową tworzącą linię kolejową nr 351 Poznań Główny - Szczecin Dąbie, w związku z jej rozbiórką, budową, przebudową i rozbudową na odcinku Wronki-Dobiegniew od km 87+820 do km 105+820, z wyłączeniem sieci i urządzeń telekomunikacyjnych oraz urządzeń sterowania ruchem kolejowym


 obwieszczenie_znak_IBII78401942018EWas.pdf

autor:
opublikował:
ostatnie zmiany: 07-05-2020 08:58 przez
czytany: 7909
Rejestr zmian

obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak: IB-II.7840.22.2020.EWas

Data publikacji: 07-05-2020 00:00

zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę inwestycji obejmującej rozbiórkę i budowę sieci i urządzeń telekomunikacyjnych oraz urządzeń sterowania ruchem kolejowym w ramach zadania pn. "Przebudowa, rozbudowa i budowa linii kolejowej E 59, na odcinku Wronki - Dobiegniew od km 87+820 do km 105+820" obwieszczenie_znak_IBII7840222020EWas.pdf

autor:
czytany: 7886
Rejestr zmian

zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu znak: WOO-II.420.5.2020.EK.3 z dnia 27.02.2020 r.

Data publikacji: 02-03-2020 00:00

zawiadomienie  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie uwarunkowań określonych w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 15.05.2015 r. znak: WOO-1I.4201.2.2014.JC.25 o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie, w zakresie zwiększenia prędkości pociągów na odcinku linii kolejowej nr 351 od km ok. 54,500 do km ok. 81,000 i od km ok. 85,500 do km ok. 109,730 WOOII42052020EK3.pdf

autor:
czytany: 8884
Rejestr zmian

obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego znak: AP-4.747.1-9.2020.JR z dnia 24.02.2020 r.

Data publikacji: 28-02-2020 00:00

zawiadomienie o wydaniu w dniu 20.02.2020 r. decyzji nr 1/2020 zmieniającej decyzję nr 3/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego znak: AP-1.747.12-8.2018.JR z dnia 08.11.2018 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji administracyjnych dla linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie dla projektu: "Prace na linii kolejowej linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie - część 3, odcinek Dobiegniew - Szczecin Dąbie, tj. od km 105,820 do km 197,540", polegającej na przebudowie, rozbudowie i budowie obiektu budowlanego pn.: "Linia kolejowa nr 351 Poznań Główny - Szczecin Główny od stacji Dobiegniew do stacji Słonice tj. LOT E1" w zakresie od km 105,820 do km 128,680" obwieszczenie_znak_AP4747192020JR.pdf

autor:
czytany: 8936
Rejestr zmian

obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego znak: AP-4.747.1-2.2020.JR z dnia 17.01.2020 r.

Data publikacji: 24-01-2020 00:00

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji nr 3/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego znak: AP-1.747.12-8.2018.JR z dnia 08.11.2018 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji administracyjnych dla linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie dla projektu: "Prace na linii kolejowej linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie - część 3, odcinek Dobiegniew - Szczecin Dąbie, tj. od km 105,820 do km 197,540", polegającej na przebudowie, rozbudowie i budowie obiektu budowlanego pn.: "Linia kolejowa nr 351 Poznań Główny - Szczecin Główny od stacji Dobiegniew do stacji Słonice tj. LOT E1" w zakresie od km 105,820 do km 128,680" obwieszczenie_znak_AP4747122020JR_z_dnia_17012020.pdf

autor:
opublikował:
ostatnie zmiany: 24-01-2020 13:53 przez
czytany: 9519
Rejestr zmian

obwieszczenie Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego znak: GP.6740.2.5.2019.KZ

Data publikacji: 30-12-2019 00:00

zawiadomienie, iż w dniu 27.12.2019 r. została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: "Rozbudowie ulicy Dąbrowskiego w Dobiegniewie" na działkach o nr ew. gruntu 489, 509, 528, 506/6, 507/1 (507), 508/1 (508), 524/1 (524) obwieszczenie_znak_GP6740252019KZ.pdf

autor:
czytany: 9864
Rejestr zmian

obwieszczenie Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego znak: GP.6740.2.5.2019.KZ

Data publikacji: 27-11-2019 00:00

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: "Rozbudowie ulicy Dąbrowskiego w Dobiegniewie" na działkach o nr ew. gruntu 489, 509, 528, 506/6, 507/1 (507), 508/1 (508), 524/1 (524) obwieszczenie_GP6740252019KZ.pdf

autor:
opublikował:
ostatnie zmiany: 27-11-2019 10:10 przez
czytany: 10404
Rejestr zmian

obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak: IB-II.7840.40.2019.AKop

Data publikacji: 13-08-2019 00:00

zawiadomienie o wydaniu decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na rozbiórkę i budowę infrastruktury kolejowej tworzącej linię kolejową nr 351 Poznań Główny - Szczecin Główny, w związku z jej rozbiórką, budową, przebudową i rozbudową na odcinku od stacji Dobiegniew do granicy województwa lubuskiego z województwem zachodniopomorskim tj. od km 105,820 do km 109,718 z wyłączeniem sieci i urządzeń telekomunikacyjnych oraz urządzeń sterowania ruchem kolejowym obwieszczenie_znak_IBII7840402019AKop.pdf

autor:
opublikował:
ostatnie zmiany: 13-08-2019 08:46 przez
czytany: 11843
Rejestr zmian

obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak: IB-II.7840.41.2019.DHen

Data publikacji: 12-08-2019 00:00

zawiadomienie o wydaniu decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę sieci i urządzeń telekomunikacyjnych oraz urządzeń sterowania ruchem kolejowym związanych z rozbiórką, budową, przebudową i rozbudową linii kolejowej nr 351 Poznań Główny - Szczecin Główny od stacji Dobiegniew do granicy województwa lubuskiego z województwem zachodniopomorskim tj. od km 105,820 do km 109,718 obwieszczenie_znak_IBII7840412019DHen.pdf

autor:
czytany: 11876
Rejestr zmian

obwieszczenie Strzelecko-Drezdeneckiego znak: GP.6740.2.2.2019.KZ

Data publikacji: 06-08-2019 00:00

zawiadomienie, iż w dniu 31 lipca 2019 r. wydana została decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na "Rozbudowie ulic Dembowskiego, Kościuszki, Teatralnej i Parkowej w Dobiegniewie" na działkach o nr ew. gruntu 284, 282/4(282/3), 283/1(283), 282/2(283), 280/25(280/24), 280/26(280/24), 285, 289, 281, 442/10, 290/2 obwieszczenie_GP6740222019KZ.pdf

autor:
czytany: 11957
Rejestr zmian

obwieszczenie Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego znak: GP.6740.2.3.2019.KZ

Data publikacji: 06-08-2019 00:00

zawiadomienie, iż w dniu 31 lipca 2019 r. wydana została decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na:  "Rozbudowie ulic Jedności i Szkolnej w Dobiegniewie" na działkach o nr ew. gruntu 223, 267/2, 263, 265, 222, 276/1(276), 276/2(276), 276/3(276), 268, 266/2(266), 264/10(264/2), 264/3, 275/1(275), 275/2(275), 271/38(271/3), 274/4(274/1), 274/6(274/2), 286/31(286/1), 271/40(271/3), 271/42(271/20), 309/2, 270/1(270), 270/2(270), 269/2, 311/2(311/1), 311/3(311/1), 298/50, 298/25, 314/1, 315/3, 300/1(300), 300/2(300), 286/5, 286/32(286/9), 286/34(286/17), 182, 176, 181/27, 185/1(185), 181/40(181/35), 181/42(181/38), 181/43(181/38), 181/34, 183/1, 206/2, 267/1, 266/1(266), 264/7, 286/18, 286/30(286/1), 274/3(274/1), 274/5(274/2), 380, 181/41(181/38), 290/2, 276/4(276) obwieszczenie_GP6740232019KZ.pdf

autor:
czytany: 11966
Rejestr zmian

obwieszczenie Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego znak: GP.6740.2.4.2019.KZ

Data publikacji: 06-08-2019 00:00

zawiadomienie, iż w dniu 31 lipca 2019 r. wydana została decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającego na: "Rozbudowie ulic Kard. Wyszyńskiego, Krótkiej i Zabytkowej w Dobiegniewie" na działkach o nr ew. gruntu 222, 210, 286/19, 277/1(277), 277/2(277), 279/6(279/4), 285, 286/18, 208/4(208/2), 209/50(209/5), 209/52(209/7), 209/54(209/9), 209/56(209/27), 221/1, 210, 219, 220/6(220/2), 220/3(220/1), 220/5(220/1), 281, 209/43, 209/48 obwieszczenie_GP6740242019KZ.pdf

autor:
czytany: 11974
Rejestr zmian

obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile znak: BD.ZUZ.2.421.241.2019.AI z dnia 08.07.2019 r.

Data publikacji: 12-07-2019 00:00

wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych dla potrzeb inwestycji pn.: "Budowa ścieżki pieszej wraz z infrastrukturą turystyczno-rekreacyjną nad północnym brzegiem Jeziora Wielgie w Dobiegniewie - etap I" BDZUZ24212412019AI.pdf

autor:
opublikował:
ostatnie zmiany: 12-07-2019 13:14 przez
czytany: 12273
Rejestr zmian

obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju znak: DLI-II.4620.14.2018.ML.9

Data publikacji: 12-07-2019 00:00

zawiadomienie o wydaniu w dniu 01.07.2019 r. decyzji znak: DLI-II.4620.14.2018.ML.8 utrzymującej w mocy decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego nr 3/2018 z dnia 08.11.2018 r. znak: AP-1.747.12-8.2018.JR o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie DLIII4620142018ML9.pdf

autor:
czytany: 12429
Rejestr zmian

obwieszczenie Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego znak: GP.6740.2.3.2019.KZ

Data publikacji: 03-07-2019 00:00

zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: "Rozbudowie ulic Jedności i Szkolnej w Dobiegniewie" na działkach o nr ew. gruntu 223, 267/2, 263, 265, 222, 276/1(276), 276/2(276), 276/3(276), 268, 266/2(266), 264/10(264/2), 264/3, 275/1(275), 275/2(275), 271/38(271/3), 274/4(274/1), 274/6(274/2), 286/31(286/1), 271/40(271/3), 271/42(271/20), 309/2, 270/1(270), 270/2(270), 269/2, 311/2(311/1), 311/3(311/1), 298/50, 298/25, 314/1, 315/3, 300/1(300), 300/2(300), 286/5, 286/32(286/9), 286/34(286/17), 182, 176, 181/27, 185/1(185), 181/40(181/35), 181/42(181/38), 181/43(181/38), 181/34, 183/1, 206/2, 267/1, 266/1(266), 264/7, 286/18, 286/30(286/1), 274/3(274/1), 274/5(274/2), 380, 181/41(181/38), 290/2, 276/4(276) obwieszczenieznakGP6740232019KZ.pdf

autor:
opublikował:
ostatnie zmiany: 04-07-2019 08:34 przez
czytany: 12377
Rejestr zmian

obwieszczenie Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego znak: GP.6740.2.4.2019.KZ

Data publikacji: 03-07-2019 00:00

zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: "Rozbudowie ulic Kard. Wyszyńskiego, Krótkiej i Zabytkowej w Dobiegniewie" na działkach o nr ew. gruntu 222, 210, 286/19, 277/1(277), 277/2(277), 279/6(279/4), 285, 286/18, 208/4(208/2), 209/50(209/5), 209/52(209/7), 209/54(209/9), 209/56(209/27), 221/1, 210, 219, 220/6(220/2), 220/3(220/1), 220/5(220/1), 281, 209/43, 209/48 obwieszczenieznakGP6740242019KZ.pdf

autor:
czytany: 12419
Rejestr zmian

obwieszczenie Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego znak: GP.6740.2.2.2019.KZ

Data publikacji: 02-07-2019 00:00

zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: "Rozbudowie ulic Dembowskiego, Kościuszki, Teatralnej i Parkowej w Dobiegniewie" na działkach o nr ew. gruntu 284, 282/4(282/3), 283/1(283), 282/2(283), 280/25(280/24), 280/26(280/24), 285, 289, 281, 442/10, 290/2 obwieszczenieznakGP6740222019KZ.pdf

autor:
opublikował:
ostatnie zmiany: 02-07-2019 15:34 przez
czytany: 12430
Rejestr zmian

obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak: IB-II.7840.40.2019.AKop

Data publikacji: 23-04-2019 00:00

zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę przedsięwzięcia pn.: "Rozbiórka, przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu budowlanego: linia kolejowa nr 351 Poznań Główny - Szczecin Główny od stacji Dobiegniew do granicy województwa lubuskiego tj. LOT E1a od km 105,820 do km 109,718 (w zakresie robót zasadniczych z wyłączeniem branż sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacja)" obwieszczenieznakIBII7840402019AKop.pdf

autor:
czytany: 13463
Rejestr zmian

obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak: IB-II.7840.41.2019.DHen

Data publikacji: 18-04-2019 00:00

wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę przedsięwzięcia pn.: "Rozbiórka, przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu budowlanego: linia kolejowa nr 351 Poznań Główny - Szczecin Główny od stacji Dobiegniew do granicy województwa lubuskiego tj. LOT E1a od km 105,820 do km 109,718 (w zakresie robót dla branż: sterowanie ruchem kolejowym i telekomunikacja" obwieszczenieznakIBII7840412019DHen.pdf

autor:
czytany: 13484
Rejestr zmian

obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak: IB-II.7840.8.2019.DHen

Data publikacji: 29-03-2019 00:00

wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa, rozbudowa i budowa linii kolejowej E59 na odcinku Wronki-Dobiegniew od km 87+820 do km 105-820". LOT D.2 od km 87+820 do km 105+820. Infrastruktura towarzysząca linii kolejowej - urządzenia sterowania ruchem kolejowym i urządzenia telekomunikacyjne" obwieszczenieznakIBII784082019DHen.pdf

autor:
opublikował:
ostatnie zmiany: 29-03-2019 12:27 przez
czytany: 13787
Rejestr zmian

obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak: IB-II.7840.194.2018.AKop

Data publikacji: 29-03-2019 00:00

wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa, rozbudowa i budowa linii kolejowej E59 na odcinku Wronki-Dobiegniew od km 87+820 do km 105-820". LOT D.2 od km 87+820 do km 105+820. Linia kolejowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą" obwieszczenieznakIBII78401942018AKop.pdf

autor:
czytany: 13790
Rejestr zmian

obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy

Data publikacji: 20-12-2018 00:00

zawiadomienie o terminie zakończenia sprawy dotyczącej postępowania administracyjnego z wniosku nr L. Dz. K/Oliś/01/06/2018/KM PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w Warszawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji pn.: "Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie od stacji Dobiegniew do stacji Słonice tj. LOT E1 od km 105,820 do km 128,680" obwieszczenieznakBDRUZ42140102018PCzdnia14122018r.pdf

autor:
opublikował:
ostatnie zmiany: 20-12-2018 09:06 przez
czytany: 15239
Rejestr zmian

obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy znak: BD.RUZ.421.50.6.2018.PC z dnia 26.10.2018 r.

Data publikacji: 05-11-2018 00:00

zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy na dzień 30 listopada 2018 r. - dotyczy wniosku nr 141/EPI/P/P189/MSz/AK/2018 PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w Warszawie obwieszczenie_znak_BDRUZ4215062018PC_z_dnia_26102018_r.pdf

autor:
opublikował:
ostatnie zmiany: 05-11-2018 12:50 przez
czytany: 15859
Rejestr zmian

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dobiegniew na lata 2018-2032".

Data publikacji: 28-08-2018 12:00
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dobiegniew na lata 2018-2032".

 Ogloszenieprojekt.pdf   strzałka   Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dobiegniew na lata 2018-2032".

opublikował:
ostatnie zmiany: 28-08-2018 13:08 przez
czytany: 16968
Rejestr zmian

Obwieszczenie Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji - droga Chomętowo

Data publikacji: 05-04-2017 00:00
 

 obwSSDdrogaChomentowo.doc   strzałka   obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi we wsi Chomętowo

opublikował:
czytany: 23018
Rejestr zmian

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów budowlanych oraz rusztowania dla Centrum Integracji Społecznej w Dobiegniewie

Data publikacji: 16-11-2016 00:00
 

 zal_form_matbud1.docx   strzałka   formularz ofertowy - część1

 zal_form_matbud2.docx   strzałka   formularz ofertowy

 zal_umowa_matbud.docx   strzałka   projekt umowy

 zal_zestawienie_matbud1.docx   strzałka   zestawienie materiałowe - część1

 zal_zestawienie_matbud2.docx   strzałka   zestawienie materiałowe - część2

 zap_matbud.pdf   strzałka   zapytanie ofertowe

opublikował:
ostatnie zmiany: 16-11-2016 13:02 przez
czytany: 25094
Rejestr zmian

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż okien PCV w budynku Centrum Integracji Społecznej w Dobiegniewie

Data publikacji: 16-11-2016 00:00
 

 prot_wyb_oknapcv.pdf   strzałka   protokół z wyboru oferty

 zal_form_oknapcv.docx   strzałka   formularz ofertowy

 zal_umowa_oknapcv.docx   strzałka   projekt umowy

 zal_zestawienie_oknapcv.docx   strzałka   zestawienie materiałowe

 zap_oknapcv.pdf   strzałka   zapytanie ofertowe

opublikował:
czytany: 25187
Rejestr zmian

Zapytanie ofertowe na usługi biegłego rewidenta

Data publikacji: 14-11-2016 00:00
Zapytanie ofertowe na usługi biegłego rewidenta w ramach projektu „Dobiegniew – chcę tu mieszkać, pracować i żyć” realizowanym z dotacji w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju prot_wyb_bieglyrew.pdf   strzałka   protokół z wyboru oferty

 zal_form_bieglyrew.docx   strzałka   formularz oferty

 zal_umowa_bieglyrew.docx   strzałka   projekt umowy

 zap_bieglyrew.pdf   strzałka   zapytanie ofertowe

opublikował:
ostatnie zmiany: 14-11-2016 09:51 przez
czytany: 25131
Rejestr zmian

Dofinansowanie dla Gminy na usuwanie azbestu

Data publikacji: 20-10-2016 00:00
Urząd Miejski w Dobiegniewie informuje, że Gmina Dobiegniew otrzymała dofinansowanie do zadania polegającego na utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobiegniew w wysokości 20.862,12 zł w formie dotacji stanowiącej 100% kosztów kwalifikowanych zadania.
Dofinansowanie jest przyznawane w ramach Programu priorytetowego NFOSiGW pn.: SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest.
opublikował:
czytany: 25509
Rejestr zmian

Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu

Data publikacji: 08-06-2016 09:00
Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Dobiegniew z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu pod nazwą Międzynarodowy Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej Dobiegniew CUP 2016.
opublikował:
ostatnie zmiany: 09-06-2016 10:47 przez
czytany: 2080
Rejestr zmian

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej

Data publikacji: 08-06-2016 00:00
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert  złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego Gminy Dobiegniew z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu pod nazwą Międzynarodowy Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej Dobiegniew Cup 2016.
opublikował:
ostatnie zmiany: 08-06-2016 11:53 przez
czytany: 1773
Rejestr zmian

Ogłoszenie o otwartym naborze w celu wspólnej realizacji projektu

Data publikacji: 22-03-2016 00:00
Gmina Dobiegniew ogłasza konkurs na partnera dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół i placówek kształcenia zawodowego w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach osi priorytetowej VIII Nowoczesna Edukacja, 8.4 doskonalenie jakości kształcenia zawodowego...

 form_ofert8_4.docx   strzałka   formularz oferty

 ogl_partner8_4.pdf   strzałka   ogłoszenie o otwartym naborze w celu wspólnej realizacji projektu

opublikował:
ostatnie zmiany: 22-03-2016 10:27 przez
czytany: 28765
Rejestr zmian

Informacja o uzyskanym dofinansowaniu do utylizacji odpadów azbestowych

Data publikacji: 17-11-2015 00:00
Informacja dotycząca uzyskanego dofinansowania na realizację zadania: "Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Dobiegniew"

 info_azbest.pdf   strzałka   informacja dotycząca uzyskanego dofinansowania na realizację zadania: Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Dobiegniew

opublikował:
czytany: 30836
Rejestr zmian

Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

Data publikacji: 27-01-2015 00:00

Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Dobiegniew z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku.

opublikował:
ostatnie zmiany: 27-01-2015 11:01 przez
czytany: 2148
Rejestr zmian

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

Data publikacji: 27-01-2015 00:00
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert  złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Dobiegniew w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku.
opublikował:
czytany: 2285
Rejestr zmian

Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa nr 9-10/2014

Data publikacji: 07-10-2014 00:00

Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa dotyczące pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym Słonów stanowiących własność Gminy Dobiegniew.

opublikował:
czytany: 2702
Rejestr zmian

Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa nr 66/2014

Data publikacji: 07-10-2014 00:00

Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa dotyczące trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym Dobiegniew stanowiących własność Gminy Dobiegniew.

opublikował:
ostatnie zmiany: 07-10-2014 09:14 przez
czytany: 2327
Rejestr zmian

Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa nr 26/2014

Data publikacji: 07-10-2014 00:00

Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa dotyczące drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym Dobiegniew  na Jeziorem Wielgie stanowiącym  własność Gminy Dobiegniew.

opublikował:
ostatnie zmiany: 07-10-2014 09:21 przez
czytany: 2279
Rejestr zmian

Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa nr 63/2014

Data publikacji: 07-10-2014 00:00

Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa dotyczące trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości  lokalowej stanowiącej  własność Gminy Dobiegniew położonej w  miejscowości Kowalec  w obrębie ewidencyjnym Radęcin.

opublikował:
czytany: 2177
Rejestr zmian

Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa nr 11/2014

Data publikacji: 07-10-2014 00:00

Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa dotyczące drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości   niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Osiek  stanowiącej własność Gminy Dobiegniew.

opublikował:
czytany: 2325
Rejestr zmian

Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa nr 28/2014

Data publikacji: 07-10-2014 00:00
Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa dotyczące  trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości  lokalowej przy ul. Dembowskiego 2/7 stanowiącej własność Gminy Dobiegniew.
opublikował:
ostatnie zmiany: 20-10-2014 10:09 przez
czytany: 2040
Rejestr zmian

Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa nr 23-25/2014

Data publikacji: 06-10-2014 00:00

Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa  dotyczące pierwszego przetargu  ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych położonych w Dobiegniewie przy ulicy Przemysłowej stanowiących własność Gminy Dobiegniew.

opublikował:
ostatnie zmiany: 07-10-2014 09:23 przez
czytany: 2090
Rejestr zmian

Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa nr 46-57/2014

Data publikacji: 06-10-2014 00:00

Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa  dotyczące  drugiego przetargu  ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie ewidencyjnym Dobiegniew przy ulicy Mickiewicza  ( w kierunku na Urszulankę) stanowiących własność Gminy Dobiegniew.

opublikował:
czytany: 2328
Rejestr zmian

Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniew nr 39-45/2014

Data publikacji: 06-10-2014 00:00

Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa  dotyczące  pierwszego  przetargu  ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie ewidencyjnym Dobiegniew przy ulicy Mickiewicza  (w kierunku na Urszulankę) stanowiących własność Gminy Dobiegniew.

opublikował:
ostatnie zmiany: 06-10-2014 12:47 przez
czytany: 2116
Rejestr zmian

Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa nr 29-45/2014

Data publikacji: 06-10-2014 00:00

Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa  dotyczące  drugiego  przetargu  ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie ewidencyjnym Dobiegniew przy ulicy Mickiewicza  ( w kierunku na Urszulankę) stanowiących własność Gminy Dobiegniew.

opublikował:
ostatnie zmiany: 06-10-2014 12:56 przez
czytany: 2467
Rejestr zmian

Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa nr 12-18/2014

Data publikacji: 06-10-2014 00:00

Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa  dotyczące  trzeciego  przetargu  ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie ewidencyjnym Dobiegniew przy ulicy Kolejowej stanowiących własność Gminy Dobiegniew.

opublikował:
czytany: 2068
Rejestr zmian

Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa nr 19-22/2014

Data publikacji: 06-10-2014 00:00

Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa  dotyczące  pierwszego przetargu  ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Dobiegniewie  przy ulicy  Przemysłowej stanowiących własność Gminy Dobiegniew.

opublikował:
czytany: 2155
Rejestr zmian

Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa nr 3-8/2014

Data publikacji: 06-10-2014 00:00

Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa  dotyczące  pierwszego przetargu  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie ewidencyjnym Radęcin gmina Dobiegniew stanowiące własność Gminy Dobiegniew.

opublikował:
czytany: 2348
Rejestr zmian

Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa nr 65.2014 MS dotyczące rokowań po przetargach

Data publikacji: 16-07-2014 00:00
Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa nr 65.2014 MS dotyczące rokowań po przetargach.
opublikował:
czytany: 2425
Rejestr zmian

Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa dotyczące pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Grąsy stanowiącej własność gminy Dobiegniew

Data publikacji: 16-07-2014 00:00

Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa dotyczące pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Grąsy stanowiącej własność gminy Dobiegniew.

opublikował:
czytany: 2241
Rejestr zmian

Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa nr 64.2014 MS

Data publikacji: 22-05-2014 00:00

Ogłoszenie nr 64.2014.MS

BURMISTRZ   DOBIEGNIEWA OGŁASZA DRUGI PRZETARG 

 ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej  w obrębie ewidencyjnym Dobiegniew  stanowiącej własność gminy Dobiegniew.

 

 Działając na podstawie  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie  nieruchomości   (Dz. U. z 2013 r. poz. 942 ) podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o przeprowadzeniu drugiego (I dn. 12.05.2014r.) przetargu ustnego nieograniczonego na  sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości niezabudowanej:

 
Położenie nieruchomościNumerdziałki Powierzchniadziałki   m2Cena wywoławcza nieruchomościPostąpieniezłotychWadiumzłotych
Dobiegniew ulica Bohaterów Getta  155/4    29410.000,00100,001000,00

Przetarg dla  nieruchomości  odbędzie się w dniu  27 czerwca 2014 r.  o godz. 930   sala    numer  5 /parter/, Urzędu Miejskiego w  Dobiegniewie  ul. Dembowskiego nr 2.

Do ceny ustalonej w PRZETARGU zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Przedmiotowa nieruchomość  jest wolna od obciążeń  i nie stanowi przedmiotu zobowiązań.

W przetargu mogą  uczestniczyć krajowe lub zagraniczne osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą  wadium w kwocie jw. na konto Gminy Dobiegniew   numer   77 1020 1967 0000 8702 0006 0814 - Banku PKO BP S.A. Oddział Strzelce Kraj.   najpóźniej  do dnia 23.06.2014r.Wpłacone  wadium przez  oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet należności pozostałym oferentom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie niezwłocznie  zwrócone po przetargu.

Cudzoziemcy ( rozumieniu  ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach ) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji   na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy zgoda ta jest wymagana.

Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości, a osoba prawna musi okazać  się dodatkowo kompletem do jej reprezentowania

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana  jest wpłacić przed podpisaniem umowy sprzedaży, kwotę uzyskaną w przetargu pomniejszoną  o wpłacone wadium.

Termin zawarcia  aktu notarialnego zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu

Koszt zawarcia aktu notarialnego wraz z opłatami sądowymi  ponosi nabywca nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się  bez usprawiedliwienia                    w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w Internecie pod adresem  www.bip.dobiegniew.

Dodatkowe informacje dotyczące zbycia nieruchomości można uzyskać w pokoju numer  28  Urzędu Miejskiego w  Dobiegniew  tel.  95 7488156.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z ważnych  przyczyn.

Uwaga!  

Dokumentacja geodezyjna zgodna z powszechną ewidencją gruntów, nie uwzględnia kosztów ustalenia granic nieruchomości. Wznowienie granic będzie możliwe na koszt nabywcy.

                                                                                                

                                                 BURMISTRZ DOBIEGNIEWA

                                                                   mgr Leszek Waloch

opublikował:
ostatnie zmiany: 22-05-2014 14:03 przez
czytany: 2155
Rejestr zmian

Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa 66.2014.MS

Data publikacji: 22-05-2014 00:00

  Ogłoszenie nr 66.2014.MS

BURMISTRZ   DOBIEGNIEWAOGŁASZA II PRZETARG 

 ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym Dobiegniew  stanowiących własność gminy Dobiegniew.

 

 Działając na podstawie  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie  nieruchomości   (Dz. U. z 2013 r. poz. 942 ) podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o przeprowadzeniu drugiego (I w dn. 12.05.2014r.) przetargu ustnego nieograniczonego na  sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych ujawnionych w księdze wieczystej KW nr GW1K/00028216/7:

 
l.p.Położenie nieruchomościNumerdziałki Powierzchniadziałki   m2Cena wywoławcza nieruchomościPostąpieniezłotychWadiumzłotych
1.Dobiegniew                 ulica Gdańska  413    114980.500,001000,0010.000,00
2.Dobiegniew                 ulica Gdańska 414    133695.000,001000,0010.000,00

Przetargi dla  nieruchomości  wg kolejności odbędą się w dniu  27 czerwca 2014 r. o godz.1130 sala numer 5 /parter/, Urzędu Miejskiego w  Dobiegniewie  ul. Dembowskiego nr 2.

Do ceny ustalonej w PRZETARGU zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Przedmiotowa nieruchomość  jest wolna od obciążeń  i nie stanowi przedmiotu zobowiązań.

W przetargu mogą  uczestniczyć krajowe lub zagraniczne osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą  wadium w kwocie jw. na konto Gminy Dobiegniew   numer   77 1020 1967 0000 8702 0006 0814 - Banku PKO BP S.A. Oddział Strzelce Kraj.   najpóźniej do dnia 23.06.2014r.

Wpłacone  wadium przez  oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet należności pozostałym oferentom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie niezwłocznie  zwrócone po przetargu.

Działka o numerze ewidencyjnym 413 jest obciążona nieodpłatną służebnością gruntową na rzecz każdoczesnych właścicieli i  posiadaczy działki sąsiedniej o numerze ewid. 412, polegającą na prawie przejścia przez  działkę o numerze ewidencyjnym 413 zabudowanej budynkiem trafostacji na działce numer 412.W strukturze nieruchomości  413 i 414 występują pojedyncze drzewa. Ewentualne usunięcie drzewostanu może nastąpić  za zgodą Burmistrza Dobiegniewa.Przez działki gruntu 413 i 414 przebiega sieć telekomunikacyjna i sieć elektryczna,                       a ponadto zlokalizowany jest słup linii energetycznej niskiego napięcia. Nabywca zobowiązany będzie do wyrażenia zgody polegającej na zapewnieniu dostępu do urządzenia infrastruktury technicznej – wymienionych sieci  w celu przeprowadzenia remontu, bieżącej konserwacji lub usunięcia awarii.Gmina Dobiegniew nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia podziemnej infrastruktury technicznej, które dotychczas nie zostały zinwentaryzowane. W przypadku ich wystąpienia, nabywca zobowiązuje się zapewnić nieodpłatny dostęp do tych urządzeń w sytuacjach koniecznych.

Cudzoziemcy (rozumieniu  ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach )  w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji   na nabycie nieruchomości  w przypadku, gdy zgoda ta jest wymagana.

Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości, a osoba prawna musi okazać  się dodatkowo kompletem do jej reprezentowania

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana  jest wpłacić przed podpisaniem umowy sprzedaży, kwotę uzyskaną w przetargu pomniejszoną  o wpłacone wadium.

Termin zawarcia  aktu notarialnego zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu

Koszt zawarcia aktu notarialnego wraz z opłatami sądowymi  ponosi nabywca nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się  bez usprawiedliwienia  w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w Internecie pod adresem  www.bip.dobiegniew.

Dodatkowe informacje dotyczące zbycia nieruchomości można uzyskać w pokoju numer  28  Urzędu Miejskiego w  Dobiegniew  tel.  95 7488156.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z ważnych  przyczyn.

Uwaga!  

Dokumentacja geodezyjna zgodna z powszechną ewidencją gruntów, nie uwzględnia kosztów ustalenia granic nieruchomości. Wznowienie granic będzie możliwe na koszt nabywcy.

                                           BURMISTRZ DOBIEGNIEWA     

                                  mgr Leszek Waloch

opublikował:
ostatnie zmiany: 22-05-2014 14:35 przez
czytany: 2219
Rejestr zmian

Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa nr 67/2014

Data publikacji: 22-05-2014 00:00

Ogłoszenie nr  67/2014

  BURMISTRZ   DOBIEGNIEWA

OGŁASZA DRUGI  PRZETARG  ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości rolnej, położonej w obrębie ewidencyjnym  Chomętowo stanowiącej własność gminy Dobiegniew. 

 Działając na podstawie  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie  nieruchomości   ( Dz. U. z 2013 r. poz. 942 ) podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o przeprowadzenie II przetargu ( I w dniu 12.05.2014r.) na  sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości niezabudowanej:

 
l.pOznaczenienieruchomościw katastrzePowierzchniadziałki   haCena wywoławcza nieruchomościPostąpieniezłotychWadiumzłotych
1.   14/1  0,830018.000,00200,002.000,00
 

Przetarg dla  nieruchomości  odbędzie się w dniu  27 czerwca 2014r. r. o godzinie  8³°   sala    numer  5  Urzędu Miejskiego w  Dobiegniewie  ul. Dembowskiego nr 2.

Przedmiotowa nieruchomość jest  wolna od obciążeń  i nie stanowi przedmiotu zobowiązań.

W przetargu mogą  uczestniczyć krajowe lub zagraniczne osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą  wadium w kwocie jw. na konto Gminy Dobiegniew   numer   77 1020 1967 0000 8702 0006 0814 - Banku PKO BP S.A. Oddział Gorzów Wlkp.  najpóźniej  do dnia 23.06.2014r.

Dla nieruchomości brak jest aktualnie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  natomiast w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania ujęta jest jako tereny upraw polowych

Wpłacone  wadium przez  oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet należności pozostałym oferentom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie niezwłocznie  zwrócone po przetargu.

Cudzoziemcy ( rozumieniu  ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach ) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji   na nabycie nieruchomości  w przypadku, gdy zgoda ta jest wymagana.

Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości, a osoba prawna musi okazać  się dodatkowo kompletem do jej reprezentowania

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana  jest wpłacić przed podpisaniem umowy sprzedaży, kwotę uzyskaną w przetargu pomniejszoną  o wpłacone wadium.

Termin zawarcia  aktu notarialnego zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu

Koszt zawarcia aktu notarialnego wraz z opłatami sądowymi  ponosi nabywca nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się  bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w Internecie pod adresem  www.bip.dobiegniew.pl  Ogłoszenia

Dodatkowe informacje dotyczące zbycia nieruchomości można uzyskać w pokoju numer  28  Urzędu Miejskiego w  Dobiegniew   tel. 95 7488156.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z ważnych  przyczyn.

Uwaga!  

Dokumentacja geodezyjna zgodna z powszechną ewidencją gruntów, nie uwzględnia kosztów ustalenia granic nieruchomości. Wznowienie granic będzie możliwe na koszt nabywcy.

                        BURMISTRZ DOBIEGNIEWA                                    

mgr Leszek Waloch

opublikował:
ostatnie zmiany: 22-05-2014 14:50 przez
czytany: 2284
Rejestr zmian

Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa nr 65.2014 MS

Data publikacji: 22-05-2014 00:00

  Ogłoszenie nr 65.2014.MS

BURMISTRZ   DOBIEGNIEWA        
Zaprasza do udziału w rokowaniach po przetargach
Działając na podstawie  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2013 r. zmieniające   rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie  nieruchomości   ( Dz. U. z 2013 r. poz. 942 )
 podaje się do publicznej wiadomości rokowania po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym (I dn. 17.03.2014 r. II dn. 12.05.2014r.).
Przedmiotem rokowań jest wymieniona poniżej w tabeli  nieruchomość zabudowana stanowiąca własność Gminy Dobiegniew,:

Lp. Położenie nieruchomościOpis
nieruchomości

Numer działki

Powierzchnia  ha
Cena wywoławcza do rokowań zł Zaliczka do rokowań zł
 123456
 1.    DobiegniewUl. Kard.WyszyńskiegoZabudowana budynkiem użytkowym                    o pow. 50,60 m2286/15                              0,0141 ( B)                 30.000,00               3.000,00

Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej numer GW1K/00028216/7, a dla nieruchomości bark jest planu zagospodarowania przestrzennego.  Nieruchomość  nie jest obciążona prawami osób trzecich, długami i innymi należnościami bądź ograniczeniami w rozporządzeniu.                               Cena ustalona ze zbywcą w rokowaniach nie może być niższa niż 40%  wartości nieruchomości.Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 27 czerwca 2014 r. o godz. 10 00 w Sali numer 5, (parter) Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie ul. Dembowskiego nr 2.
Zgłoszenie udziału w rokowaniach należy złożyć w zamkniętej kopercie  z napisem „Rokowania na sprzedaż nieruchomości  27 czerwca 2014r.”  najpóźniej do dnia 23 czerwca 2014 r. do godz. 15-tej w sekretariacie Urzędu Miejskiego Dobiegniew pokój nr 13.                                                                                                                                                                                                                                                             
Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki ustalonej w tabeli do dnia  23 czerwca 2014 r. na konto
  Urzędu numer 77 1020 1967 0000 8702 0006 0814 - Banku PKO BP S.A. Oddział Gorzów Wlkp.
Zgłoszenie powinno zawierać:
1. imię, nazwisko i adres lub nazwę i siedzibę firmy jeżeli jest to osoba prawna lub inny podmiot.
2. datę sporządzenia zgłoszenia,
3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
5. proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań,
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię wpłaty zaliczki
W rokowaniach mogą uczestniczyć krajowe lub zagraniczne osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą zaliczę w kwocie jw. na wyżej wymienione konto. Zagraniczne osoby fizyczne i prawne są zobowiązane uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych pod rygorem utraty zaliczki w przypadku wygrania rokowań, a nie uzyskania zezwolenia w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
Wpłacona zaliczka przez  oferenta, który został ustalony jako nabywca zaliczona będzie na poczet należności, pozostałym oferentom, pozostałym oferentom zostanie niezwłocznie  zwrócone po przetargu.
Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić przed podpisaniem umowy sprzedaży, kwotę uzyskaną w przetargu pomniejszoną o wpłaconą zaliczkę.
Termin zawarcia  aktu notarialnego zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia rokowań.
Koszt zawarcia aktu notarialnego wraz z opłatami sądowymi ponosi nabywca nieruchomości.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się  bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega wówczas zwrotowi.
Ogłoszenie o rokowaniach dostępne jest również w internecie pod adresem  www.dobiegniew.pl (BIP -ogłoszenia)
Dodatkowe informacje dotyczące zbycia nieruchomości w drodze rokowań można uzyskać w pokoju numer 28 Urzędu Miejskiego w Dobiegniew tel. 95-7488156.
Zastrzega się prawo do zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

                                                                     
       BURMISTRZ  DOBIEGNIEWA                          
                                                                                    mgr Leszek Waloch

opublikował:
ostatnie zmiany: 22-05-2014 15:08 przez
czytany: 2392
Rejestr zmian

Ogłoszenie nr 68/2014

Data publikacji: 28-04-2014 00:00

  Ogłoszenie nr 68/2014

BURMISTRZ   DOBIEGNIEWAOGŁASZA I PRZETARG 

 ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Dobiegniew  stanowiącej własność gminy Dobiegniew.

 

 Działając na podstawie  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie  nieruchomości   ( Dz. U. z 2004 r. Nr  207 poz. 2108 ze zmianami ) podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o przeprowadzeniu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na  sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości niezabudowanej:

 
Położenie nieruchomościNumerdziałki Powierzchniadziałki         m2Cena  nettowywoławcza nieruchomościPostąpieniezłotychWadiumzłotych
Dobiegniew ulica Norwida  529/4    83219.500,00200,002000,00
Przetarg dla  nieruchomości  odbędzie się w dniu  26 maja 2014 r.  o godz. 930   sala    numer  5 /parter/, Urzędu Miejskiego w  Dobiegniewie  ul. Dembowskiego nr 2.

Do ceny ustalonej w PRZETARGU zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Przedmiotowa nieruchomość  jest wolna od obciążeń  i nie stanowi przedmiotu zobowiązań.

W przetargu mogą  uczestniczyć krajowe lub zagraniczne osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą  wadium w kwocie jw. na konto Gminy Dobiegniew   numer   77 1020 1967 0000 8702 0006 0814 - Banku PKO BP S.A. Oddział Strzelce Kraj.   najpóźniej  do dn. 21.05.2014r.Wpłacone  wadium przez  oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet należności pozostałym oferentom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie niezwłocznie  zwrócone po przetargu.

Cudzoziemcy ( rozumieniu  ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach ) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji   na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy zgoda ta jest wymagana.

Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości, a osoba prawna musi okazać  się dodatkowo kompletem do jej reprezentowania

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana  jest wpłacić przed podpisaniem umowy sprzedaży, kwotę uzyskaną w przetargu pomniejszoną  o wpłacone wadium.

Termin zawarcia  aktu notarialnego zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu

Koszt zawarcia aktu notarialnego wraz z opłatami sądowymi  ponosi nabywca nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się  bez usprawiedliwienia  w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w Internecie pod adresem  www.bip.dobiegniew.

Dodatkowe informacje dotyczące zbycia nieruchomości można uzyskać w pokoju numer  28  Urzędu Miejskiego w  Dobiegniew  tel.  95 7488156.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z ważnych  przyczyn.

Uwaga!  

Dokumentacja geodezyjna zgodna z powszechną ewidencją gruntów, nie uwzględnia kosztów ustalenia granic nieruchomości. Wznowienie granic będzie możliwe na koszt nabywcy.

                 BURMISTRZ DOBIEGNIEWA

/-/ Leszek Waloch

opublikował:
ostatnie zmiany: 28-04-2014 13:47 przez
czytany: 2087
Rejestr zmian

Ogłoszenie nr 64/2014 Burmistrza Dobiegniewa

Data publikacji: 01-04-2014 00:00

  Ogłoszenie nr 64/2014

BURMISTRZ   DOBIEGNIEWAOGŁASZA I PRZETARG 

 ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Dobiegniew  stanowiącej własność gminy Dobiegniew.

 Działając na podstawie  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie  nieruchomości   ( Dz. U. z 2004 r. Nr  207 poz. 2108 ) podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o przeprowadzeniu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na  sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości niezabudowanej:

 
Położenie nieruchomościNumerdziałki Powierzchniadziałki   m2Cena wywoławcza nieruchomościPostąpieniezłotychWadiumzłotych
Dobiegniew ulica Bohaterów Getta  155/4    29410.000,00100,001000,00

Przetarg dla  nieruchomości  odbędzie się w dniu  12 maja 2014 r.  o godz. 930   sala    numer  5 /parter/, Urzędu Miejskiego w  Dobiegniewie  ul. Dembowskiego nr 2.

Do ceny ustalonej w PRZETARGU zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Przedmiotowa nieruchomość  jest wolna od obciążeń  i nie stanowi przedmiotu zobowiązań.

W przetargu mogą  uczestniczyć krajowe lub zagraniczne osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą  wadium w kwocie jw. na konto Gminy Dobiegniew   numer   77 1020 1967 0000 8702 0006 0814 - Banku PKO BP S.A. Oddział Strzelce Kraj.   najpóźniej  do dn. 05.05.2014r.Wpłacone  wadium przez  oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet należności pozostałym oferentom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie niezwłocznie  zwrócone po przetargu.

Cudzoziemcy ( rozumieniu  ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach ) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji   na nabycie nieruchomości  w przypadku, gdy zgoda ta jest wymagana.

Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości, a osoba prawna musi okazać  się dodatkowo kompletem do jej reprezentowania.Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana  jest wpłacić przed podpisaniem umowy sprzedaży, kwotę uzyskaną w przetargu pomniejszoną  o wpłacone wadium.

Termin zawarcia  aktu notarialnego zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu

Koszt zawarcia aktu notarialnego wraz z opłatami sądowymi  ponosi nabywca nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się  bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w Internecie pod adresem  www.bip.dobiegniew.

Dodatkowe informacje dotyczące zbycia nieruchomości można uzyskać w pokoju numer  28  Urzędu Miejskiego w  Dobiegniew  tel.  95 7488156.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z ważnych  przyczyn.

Uwaga!  

Dokumentacja geodezyjna zgodna z powszechną ewidencją gruntów, nie uwzględnia kosztów ustalenia granic nieruchomości. Wznowienie granic będzie możliwe na koszt nabywcy.

                                                BURMISTRZ  DOBIEGNIEWA

/-/ Leszek Waloch        

opublikował:
ostatnie zmiany: 22-04-2014 08:06 przez
czytany: 40254
Rejestr zmian

Ogłoszenie nr 28/2014 Burmistrza Dobiegniewa

Data publikacji: 31-03-2014 00:00

                                                                                                                  Ogłoszenie nr   28/2014

BURMISTRZ   DOBIEGNIEWA

ogłasza DRUGI (I dn. 20.03.2014r.)  PRZETARG   USTNY  NIEOGRANICZONY 

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość lokalowa numer 7 stanowiąca własność Gminy Dobiegniew, która zgodnie  z opracowanym projektem budowlanym zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na lokal mieszkalny  w Dobiegniewie przy ulicy Dembowskiego numer 2 zostaną dostosowane do zamieszkania:

       
 Lp.Położenie nieruchomościOpis nieruchomościUdział            w części wspólnejCena wywoławcza  WysokośćWadium    Postąpienie  
1234567
1. lokal nr 2/7II piętroLokal mieszkalny o pow. użytk. 38,75 m2, piwnica            o pow. 11,48 m2                               84/1000     50.000,00    500,00      50,00

 Przetarg dla lokalu  odbędzie się w dniu 12 maja 2014 r. o godz. 10 00    w Sali numer 5,   (parter ) Urzędu Miejskiego    w Dobiegniewie  ul. Dembowskiego nr 2.W przetargu mogą  uczestniczyć krajowe lub zagraniczne osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą  wadium   w kwocie jw. na konto tut. Urzędu    numer   77 1020 1967 0000 8702 0006 0814 - Banku PKO BP S.A. Oddział Gorzów Wlkp. najpóźniej  do dnia  5.05.2014r.Wpłacone  wadium przez  oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet należności, pozostałym oferentom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie niezwłocznie  zwrócone po przetargu.Cudzoziemcy (rozumieniu  ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach ) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji   na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy zgoda ta jest wymagana.Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana  jest wpłacić przed podpisaniem umowy sprzedaży, kwotę uzyskaną w przetargu pomniejszoną  o wpłacone wadium.

Termin zawarcia  aktu notarialnego zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu

Koszt zawarcia aktu notarialnego wraz z opłatami sądowymi  ponosi nabywca nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się  bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.UWAGA! Ustalony w przetargu nabywca otrzyma  opracowany przez gminę projekt budowlany, który będzie podstawą do dostosowania układu funkcjonalnego istniejącego pomieszczenia biurowego na lokal mieszkalny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz utrzymanie właściwego stanu technicznego oraz zapewnienie bezpieczeństwa w jego użytkowaniu.Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w internecie pod adresem  www.dobiegniew.pl  (BIP – ogłoszenia).

Dodatkowe informacje dotyczące zbycia nieruchomości można uzyskać w pokoju numer  28  Urzędu Miejskiego w  Dobiegniewie  tel. 95 7488156.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z ważnych  przyczyn.

                                                                                                                  

                                       BURMISTRZ DOBIEGNIEWA 

                                    /-/Leszek Waloch                                                                                     

opublikował:
ostatnie zmiany: 28-04-2014 13:55 przez
czytany: 40034
Rejestr zmian

Ogłoszenie nr 66/2014 Burmistrza Dobiegniewa

Data publikacji: 31-03-2014 00:00

  Ogłoszenie nr 66/2014

BURMISTRZ   DOBIEGNIEWA

OGŁASZA I PRZETARG 

 ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym Dobiegniew  stanowiących własność gminy Dobiegniew.

 

 Działając na podstawie  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie  nieruchomości   ( Dz. U. z 2004 r. Nr  207 poz. 2108 ) podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o przeprowadzeniu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na  sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych:

 
l.p.Położenie nieruchomościNumerdziałki Powierzchniadziałki   m2Cena wywoławcza nieruchomościPostąpieniezłotychWadiumzłotych
1.Dobiegniew                 ulica Gdańska  413    114980.500,001000,0010.000,00
2.Dobiegniew                 ulica Gdańska 414    133695.000,001000,0010.000,00
Przetargi dla  nieruchomości  wg kolejności odbędą się w dniu  12 maja 2014 r. o godz. 1130sala numer  5 /parter/, Urzędu Miejskiego w  Dobiegniewie  ul. Dembowskiego nr 2.

Do ceny ustalonej w PRZETARGU zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Przedmiotowa nieruchomość  jest wolna od obciążeń  i nie stanowi przedmiotu zobowiązań.

W przetargu mogą  uczestniczyć krajowe lub zagraniczne osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą  wadium w kwocie jw. na konto Gminy Dobiegniew   numer   77 1020 1967 0000 8702 0006 0814 - Banku PKO BP S.A. Oddział Strzelce Kraj.   najpóźniej do dnia 5.05.2014r.

Wpłacone  wadium przez  oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet należności pozostałym oferentom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie niezwłocznie  zwrócone po przetargu.

Działka o numerze ewidencyjnym 413 jest obciążona nieodpłatną służebnością gruntową na rzecz każdoczesnych właścicieli i  posiadaczy działki sąsiedniej o numerze ewid. 412, polegającą na prawie przejścia przez  działkę o numerze ewidencyjnym 413 zabudowanej budynkiem trafostacji na działce numer 412.W strukturze nieruchomości  413 i 414 występują pojedyncze drzewa. Ewentualne usuwanie drzewostanu winno odbywać się za zgoda Burmistrza Dobiegniew.Przez działki gruntu 413 i 414 przebiega sieć telekomunikacyjna i sieć elektryczna, a ponadto zlokalizowany jest słup linii energetycznej niskiego napięcia. Nabywca zobowiązany będzie do wyrażenia zgody polegającej na zapewnieniu dostępu do urządzenia infrastruktury technicznej – wymienionych sieci  w celu przeprowadzenia remontu, bieżącej konserwacji lub usunięcia awarii.Gmina Dobiegniew nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia podziemnej infrastruktury technicznej, które dotychczas nie zostały zinwentaryzowane. W przypadku ich wystąpienia, nabywca zobowiązuje się zapewnić nieodpłatny dostęp do tych urządzeń w sytuacjach koniecznych.

Cudzoziemcy ( rozumieniu  ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach ) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji   na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy zgoda ta jest wymagana.

Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości, a osoba prawna musi okazać  się dodatkowo kompletem do jej reprezentowania.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana  jest wpłacić przed podpisaniem umowy sprzedaży, kwotę uzyskaną w przetargu pomniejszoną  o wpłacone wadium.

Termin zawarcia  aktu notarialnego zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu

Koszt zawarcia aktu notarialnego wraz z opłatami sądowymi  ponosi nabywca nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się  bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w Internecie pod adresem  www.bip.dobiegniew.

Dodatkowe informacje dotyczące zbycia nieruchomości można uzyskać w pokoju numer  28  Urzędu Miejskiego w  Dobiegniew  tel.  95 7488156.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z ważnych  przyczyn.

Uwaga!  

Dokumentacja geodezyjna zgodna z powszechną ewidencją gruntów, nie uwzględnia kosztów ustalenia granic nieruchomości. Wznowienie granic będzie możliwe na koszt nabywcy.

                                                                                                           BURMISTRZ DOBIEGNIEWA                               

                                                                                                              mgr Leszek Waloch zal_nr1.doc   strzałka   Załącznik nr 1 - mapa geodezyjna

opublikował:
ostatnie zmiany: 31-03-2014 09:12 przez
czytany: 40262
Rejestr zmian

Ogłoszenie nr 1-2/2014 Burmistrza Dobiegniewa

Data publikacji: 31-03-2014 00:00
 

Ogłoszenie nr 1-2/2014

BURMISTRZ   DOBIEGNIEWA

OGŁASZA

III PRZETARG  USTNY   NIEOGRANICZONY

 na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym Radęcin nad jeziorem Radęcino,  stanowiące własność gminy Dobiegniew.

  Działając na podstawie  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie  nieruchomości   ( Dz. U. z 2004 r. Nr  207 poz. 2108 ze zmianami ) podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o przeprowadzenie III przetargu  (I w dn.31.10.2013r. II dn. 20.01.2014r.) na  sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych:

Numer działkiPowierzchniadziałki Cena wywoławcza nettoWadiumzłotychPostąpienie
    135/26  0.5355 ha 160.000,-10.000,-2.000,-
    146/50  0.5268 ha 158.000,-10.000,-2.000,-

 Uwaga! Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów wypoczynkowo turystycznych nad jeziorem Radęcino nieruchomości przeznaczone są pod przystań wodną z mieszkalnictwem pensjonatowym ( UT, MP). Przetarg odbędzie się w dniu 12.05.2014 r. o godz. 1230 w Sali numer 5, ( parter ) Urzędu Miejskiego  w Dobiegniewie  ul. Dembowskiego nr 2.W przetargu mogą  uczestniczyć krajowe lub zagraniczne osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą  wadium w kwocie jw. na konto tut. Urzędu    numer   77 1020 1967 0000 8702 0006 0814 - Banku PKO BP S.A. Oddział Strzelce Kraj. najpóźniej do dnia 5.05.2014r. Zagraniczne osoby fizyczne i prawne są zobowiązane  uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych   pod rygorem utraty wadium  w przypadku wygrania przetargu, a nie uzyskania zezwolenia  w rozumieniu ustawy z dnia 3 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758 ze zm.).Wpłacone  wadium przez  oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet należności, pozostałym oferentom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie niezwłocznie  zwrócone po przetargu.Do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% , zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z 2004 roku ze zm.)Uczestnik przetargu musi okazać dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości, a osoba prawna musi okazać  się dodatkowo kompletem do jej reprezentowania.Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w internecie pod adresem  www.bip.dobiegniew.pl

Dodatkowe informacje dotyczące zbycia nieruchomości można uzyskać w pokoju numer  28  Urzędu Miejskiego w  Dobiegniew  tel. 95 7488156

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z ważnych  przyczyn.

                                                                                                                      Burmistrz Dobiegniewa                                                                                                                           /-/Leszek  Waloch
opublikował:
ostatnie zmiany: 31-03-2014 09:34 przez
czytany: 40264
Rejestr zmian

Ogłoszenie nr 29-45/2014

Data publikacji: 31-03-2014 00:00

                                                                                                                Ogłoszenie nr 29-45/2014

BURMISTRZ   DOBIEGNIEWA

OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG

 

 ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych  w obrębie ewidencyjnym DOBIEGNIEW  przy ulicy Mickiewicza (w kierunku na Urszulankę ) stanowiących własność gminy Dobiegniew.

 

 Działając na podstawie  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie  nieruchomości   ( Dz. U. z 2004 r. Nr  207 poz. 2108 ze zmianami) podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o przeprowadzeniu I przetargu  ustnego nieograniczonego na  sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

 
l.pOznaczenienieruchomościw katastrzeŁączna powierzchnia nieruchomości       m2Cena nettowywoławcza nieruchomościPostąpieniezłotychWadiumzłotych
1.  548/1  107225.000,00400,002000,00
2.  548/2  106925.000,00400,002000,00
3.  548/3  106225.000,00400,002000,00
4.  548/4  102025.000,00400,002000,00
5.  548/5  124328.000,00400,002000,00
6.  548/6  123828.000,00400,002000,00
7.  548/7  120026.000,00400,002000,00
8.  548/8  120526.000,00400,002000,00
9.  548/11  121929.000,00400,002000,00
10.  548/12  121429.000,00400,002000,00

Zgodnie z decyzją znak: GPM.EB-7331/3/2010 z dnia 12.05.2010 r. w sprawie wydania warunków zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu  działki przeznaczone są pod zabudowę  mieszkalną jednorodzinną wraz z niezbędna infrastruktura techniczną.

Przetarg dla  działek  według liczby porządkowej w tabeli odbędzie się w dniu  12 maja 2014r.  o godzinie  10º°   sala    numer  5 ( parter ), Urzędu Miejskiego w  Dobiegniewie  ul. Dembowskiego nr 2.

Do ceny ustalonej w PRZETARGU zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%

Przedmiotowe nieruchomości  są wolne od obciążeń  i nie stanowią przedmiotu zobowiązań.

W przetargu mogą  uczestniczyć krajowe lub zagraniczne osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą  wadium w kwocie jw. na konto Gminy Dobiegniew   numer   77 1020 1967 0000 8702 0006 0814 - Banku PKO BP S.A. Oddział Strzelce Kraj.   najpóźniej  trzy dni przed przeprowadzeniem przetargu tj. do dn. 5.05.2014r.

Wpłacone  wadium przez  oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet należności pozostałym oferentom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie niezwłocznie  zwrócone po przetargu.

Cudzoziemcy ( rozumieniu  ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach ) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji   na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy zgoda ta jest wymagana.

Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości, a osoba prawna musi okazać  się dodatkowo kompletem do jej reprezentowania.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana  jest wpłacić przed podpisaniem umowy sprzedaży, kwotę uzyskaną w przetargu pomniejszoną  o wpłacone wadium.

Termin zawarcia  aktu notarialnego zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu

Koszt zawarcia aktu notarialnego wraz z opłatami sądowymi  ponosi nabywca nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się  bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Gmina Dobiegniew nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia podziemnej infrastruktury technicznej, które dotychczas nie zostały zinwentaryzowane. W przypadku ich wystąpienia, nabywca zobowiązuje się zapewnić nieodpłatny dostęp do tych urządzeń w sytuacjach koniecznych.Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w Internecie pod adresem  www.bip.dobiegniew.

Dodatkowe informacje dotyczące zbycia nieruchomości można uzyskać w pokoju numer  28  Urzędu Miejskiego w  Dobiegniew  tel. 95 7488156.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z ważnych  przyczyn.

                                                                      BURMISTRZ DOBIEGNIEWA                                                                                                                                 /-/ Leszek Waloch

 Zal_nr_1mapa_geodezyjna.doc   strzałka   Załącznik nr 1 mapa geodezyjna

opublikował:
ostatnie zmiany: 31-03-2014 11:33 przez
czytany: 40298
Rejestr zmian

Ogłoszenie nr 3-8/2014 Burmistrza Dobiegniewa

Data publikacji: 31-03-2014 00:00
 

Ogłoszenie nr 3-8/2014

BURMISTRZ   DOBIEGNIEWA

OGŁASZA TRZECI  PRZETARG

USTNY  NIEOGRANICZONY

  Działając na podstawie  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004  r. w sprawie  sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.Nr  207 poz. 2108 ze zmianami) podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o przeprowadzeniu III przetargu  ( I w dn. 31.10.2013r. II dn. 20.01.2014r.) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych  w obrębie ewidencyjnym RADĘCIN gmina Dobiegniew  stanowiące własność gminy Dobiegniew. 

l.pOznaczenienieruchomościw katastrzePowierzchniadziałki   m2Cena wywoławczanettoWadiumpostąpienie
1.415/1170040.000,- 2.000,-  500,-
2.386/3100030.000,- 2.000,-  500,-
3.406/3220050.000,- 3.000,-1000,-
4.410/1150040.000,- 2.000,-  500,-
5.403/2410070.000,- 5.000,-1000,-

 Przetargi dla  nieruchomości  odbędą się w dniu 12 maja 2014 r.  o godzinie  123°   sala numer 5  Urzędu Miejskiego w  Dobiegniewie,  ul. Dembowskiego nr 2, Do cen ustalonych w PRZETARGU zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% Przedmiotowe nieruchomość są   wolna od obciążeń  i nie stanowi przedmiotu zobowiązań.W przetargu mogą  uczestniczyć krajowe lub zagraniczne osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą  wadium w kwocie jw. na konto tut. Urzędu    numer   77 1020 1967 0000 8702 0006 0814 - Banku PKO BP S.A. Oddział Gorzów Wlkp.   najpóźniej  do 5.05.2014r.  Wpłacone  wadium przez  oferenta ,który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet należności, pozostałym oferentom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie niezwłocznie  zwrócone po przetargu.Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości, a osoba prawna musi okazać  się dodatkowo kompletem do jej reprezentowaniaOsoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana  jest wpłacić przed podpisaniem umowy sprzedaży, kwotę uzyskaną w przetargu pomniejszoną  o wpłacone wadium.Termin zawarcia  aktu notarialnego zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu

Koszt zawarcia aktu notarialnego wraz z opłatami sądowymi  ponosi nabywca nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się  bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.Gmina Dobiegniew nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia podziemnej infrastruktury technicznej, które dotychczas nie zostały zinwentaryzowane. W przypadku ich wystąpienia, nabywca zobowiązuje się zapewnić nieodpłatny dostęp do tych urządzeń w sytuacjach koniecznych. Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w Internecie pod adresem  www.bip.dobiegniew.pl

Dodatkowe informacje dotyczące zbycia nieruchomości można uzyskać w pokoju numer  28  Urzędu Miejskiego w  Dobiegniew  tel. 95 7488156.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z ważnych  przyczyn.

Uwaga!

Dokumentacja geodezyjna zgodna z powszechną ewidencją gruntów, nie uwzględnia kosztów ustalenia granic nieruchomości. Wznowienie granic będzie możliwe na koszt nabywcy.

 

                  BURMISTRZ  DOBIEGNIEWA                             

                                                                                                                /-/ Leszek Waloch  

 zal_nr_1_mapa_geodezyjna.doc   strzałka   Załącznik nr 1 mapa geodezyjna

opublikował:
ostatnie zmiany: 31-03-2014 10:42 przez
czytany: 40275
Rejestr zmian

Ogłoszenie nr 39-45

Data publikacji: 31-03-2014 00:00

                                                                                                                 Ogłoszenie nr 39-45/2014 

BURMISTRZ   DOBIEGNIEWA

OGŁASZA III (I w dn.31.10.2013r. II dn.20.01.2014r.) PRZETARG

 

 ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych  w obrębie ewidencyjnym DOBIEGNIEW  przy ulicy Mickiewicza (w kierunku na Urszulankę ) stanowiących własność gminy Dobiegniew.

                     

 Działając na podstawie  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie  nieruchomości   ( Dz. U. z 2004 r. Nr  207 poz. 2108 ze zmianami) podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o przeprowadzeniu III przetargu ustnego nieograniczonego na  sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

Lp.Numer działkiPow.  haRodzaj zbyciaWartość     VadiumPostąpienie
1. 3402,3340

własność

222.500,00 25.000,00  2.500,00
2. 3421,2289

własność

117.200,00 15.000,00  1.500,00
3. 345/40,6733

własność

  64.200,00 10.000,00  1.000,00
4. 3500,7114

własność

  67.800,00 10.000,00  1.000,00
5. 3510,8492

własność

  81.000,00 10.000,00  1.000,00
6. 3521,4902

własność

142.100,00 15.000,00  1.500,00
7. 3530,5237

własność

  49.900,00   5.000,00     500,00

 Dla działek objętych przetargiem brak jest aktualnego planu zagospodarowania  przestrzennego.

Przetarg dla  działek  według liczby porządkowej w tabeli odbędzie się w dniu 12.05.2014r.  o godzinie  1230   sala    numer  5 ( parter ), Urzędu Miejskiego  w  Dobiegniewie  ul. Dembowskiego nr 2.

Do ceny ustalonej w PRZETARGU zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%

Przedmiotowe nieruchomości  są wolne od obciążeń  i nie stanowią przedmiotu zobowiązań.

W przetargu mogą  uczestniczyć krajowe lub zagraniczne osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą  wadium w kwocie jw. na konto Gminy Dobiegniew   numer   77 1020 1967 0000 8702 0006 0814 - Banku PKO BP S.A. Oddział Gorzów Wlkp.  najpóźniej do dnia                 5.05.2014 r. Wpłacone  wadium przez  oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet należności pozostałym oferentom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie niezwłocznie  zwrócone po przetargu.

Cudzoziemcy (rozumieniu  ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach ) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji   na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy zgoda ta jest wymagana.

Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości, a osoba prawna musi okazać  się dodatkowo kompletem do jej reprezentowania.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana  jest wpłacić przed podpisaniem umowy sprzedaży, kwotę uzyskaną w przetargu pomniejszoną  o wpłacone wadium.

Termin zawarcia  aktu notarialnego zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

Koszt zawarcia aktu notarialnego wraz z opłatami sądowymi  ponosi nabywca nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się  bez usprawiedliwienia  w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w Internecie pod adresem  www.bip.dobiegniew.Obecnie działki są zagospodarowane rolniczo, faktyczne wejście na działki nastąpi  po zbiorach zbóż.

Dodatkowe informacje dotyczące zbycia nieruchomości można uzyskać w pokoju numer  28  Urzędu Miejskiego w  Dobiegniew  tel. 95 7488156.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z ważnych  przyczyn.

 

                                                                                                                          BURMISTRZ  DOBIEGNIEWA

                                                                                                                               /-/ LESZEK WALOCH

 zal_1_mapa_1.doc   strzałka   Załącznik nr 1- mapa geodezyjna

opublikował:
ostatnie zmiany: 31-03-2014 11:34 przez
czytany: 40173
Rejestr zmian

Ogłoszenie nr 63/2014 Burmistrza Dobiegniewa dotyczące II przetargu ustnego nieograniczonego

Data publikacji: 28-03-2014 00:00

                                                                                                                  Ogłoszenie nr   63/2014

                                                               

                                                                 BURMISTRZ   DOBIEGNIEWA

                       ogłaszaII ( I dn. 20.01.2014r.)  PRZETARG   USTNY  NIEOGRANICZONY  

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość lokalowa stanowiąca własność Gminy Dobiegniew położona w miejscowości Kowalec obręb ewidencyjny Radęcin .

        
 Lp.Położenie nieruchomościOpis nieruchomości

Działka nr

Pow. ha
Udział            w części wspólnejCena wywoławcza WysokośćWadium    Postąpienie  
123 4567
1. lokal nr 8B/7parterLokal mieszkalny o pow. użytk. 64,70 m2, piwnica            o pow. 10,50 m2                               543  0,1118      836/10000       79.000,00      8..000,00    800,00

 Przetarg dla lokalu  odbędzie się w dniu 12.05. 2014 r. o godz. 10 00    w Sali numer 5, ( parter ) Urzędu Miejskiego    w Dobiegniewie  ul. Dembowskiego nr 2.W przetargu mogą  uczestniczyć krajowe lub zagraniczne osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą  wadium   w kwocie jw. na konto tut. Urzędu    numer   77 1020 1967 0000 8702 0006 0814 - Banku PKO BP S.A. Oddział Gorzów Wlkp. najpóźniej do dnia 5.05.2014 r. Wpłacone  wadium przez  oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet należności, pozostałym oferentom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie niezwłocznie  zwrócone po przetargu.

Cudzoziemcy ( rozumieniu  ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach ) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji   na nabycie nieruchomości                  w przypadku, gdy zgoda ta jest wymagana.

Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości, a osoba prawna musi okazać  się dodatkowo kompletem do jej reprezentowania.Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana  jest wpłacić przed podpisaniem umowy sprzedaży, kwotę uzyskaną w przetargu pomniejszoną  o wpłacone wadium.

Termin zawarcia  aktu notarialnego zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu

Koszt zawarcia aktu notarialnego wraz z opłatami sądowymi  ponosi nabywca nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się  bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w internecie pod adresem  www.dobiegniew.pl  (BIP – ogłoszenia).

Dodatkowe informacje dotyczące zbycia nieruchomości można uzyskać w pokoju numer  28  Urzędu Miejskiego w  Dobiegniewie  tel. 95 7488156.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z ważnych  przyczyn.

BURMISTRZ  DOBIEGNIEWA

mgr Leszek Waloch

opublikował:
ostatnie zmiany: 31-03-2014 11:35 przez
czytany: 40310
Rejestr zmian

Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa nr 67/2013

Data publikacji: 28-03-2014 00:00

                                                                                                                                                     Ogłoszenie nr  67/2014

  BURMISTRZ   DOBIEGNIEWA

 OGŁASZA PIERWSZY  PRZETARG

  ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości rolnej, położonej w obrębie ewidencyjnym  Chomętowo stanowiącej własność gminy Dobiegniew. 

 Działając na podstawie  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie  nieruchomości   ( Dz. U. z 2004 r. Nr  207 poz. 2108 ze zmianami) podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o przeprowadzenie I przetargu  na  sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości niezabudowanej:

 
l.pOznaczenienieruchomościw katastrzePowierzchniadziałki   haCena wywoławcza nieruchomościPostąpieniezłotychWadiumzłotych
1.   14/1  0,830020.000,00200,002.000,00
 

Przetarg dla  nieruchomości  odbędzie się w dniu  12 maja 2014r. r. o godzinie  9³°   sala    numer  5  Urzędu Miejskiego w  Dobiegniewie  ul. Dembowskiego nr 2.

Przedmiotowa nieruchomość jest  wolna od obciążeń  i nie stanowi przedmiotu zobowiązań.

W przetargu mogą  uczestniczyć krajowe lub zagraniczne osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą  wadium w kwocie jw. na konto Gminy Dobiegniew   numer   77 1020 1967 0000 8702 0006 0814 - Banku PKO BP S.A. Oddział Gorzów Wlkp.  najpóźniej  do dnia 5.05.2014r.

Dla nieruchomości brak jest aktualnie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  natomiast w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania ujęta jest jako tereny upraw polowych

Wpłacone  wadium przez  oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet należności pozostałym oferentom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie niezwłocznie  zwrócone po przetargu.

Cudzoziemcy ( rozumieniu  ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach ) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji   na nabycie nieruchomości    w przypadku, gdy zgoda ta jest wymagana.

Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości, a osoba prawna musi okazać  się dodatkowo kompletem do jej reprezentowania

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana  jest wpłacić przed podpisaniem umowy sprzedaży, kwotę uzyskaną w przetargu pomniejszoną  o wpłacone wadium.

Termin zawarcia  aktu notarialnego zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu

Koszt zawarcia aktu notarialnego wraz z opłatami sądowymi  ponosi nabywca nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się  bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w Internecie pod adresem  www.bip.dobiegniew.pl  Ogłoszenia

Dodatkowe informacje dotyczące zbycia nieruchomości można uzyskać w pokoju numer  28  Urzędu Miejskiego w  Dobiegniew   tel. 95 7488156.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z ważnych  przyczyn.

Uwaga!  

Dokumentacja geodezyjna zgodna z powszechną ewidencją gruntów, nie uwzględnia kosztów ustalenia granic nieruchomości. Wznowienie granic będzie możliwe na koszt nabywcy.

                                                                                                                                         BURMISTRZ DOBIEGNIEWA

                                                                                                                                          mgr Leszek Waloch

Wywieszono dnia  12.03.2014 r. zalacznik_1_mapa.doc   strzałka   Załącznik nr 1 mapa geodezyjna

opublikował:
ostatnie zmiany: 31-03-2014 11:36 przez
czytany: 40419
Rejestr zmian

Ogłoszenie nr 26/2014 Burmistrza Dobiegniewa

Data publikacji: 28-03-2014 00:00

  Ogłoszenie nr 26/2014

BURMISTRZ   DOBIEGNIEWA

OGŁASZA

PIERWSZY PRZETARG   USTNY   NIEOGRANICZONY

 na sprzedaż nieruchomość niezabudowaną, położoną w obrębie ewidencyjnym Dobiegniew nad jeziorem Wielgie,  stanowiącą własność gminy Dobiegniew. 

 

 Działając na podstawie  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie  nieruchomości   ( Dz. U. z 2004 r. Nr  207 poz. 2108 ze zmianami ) podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o przeprowadzenie przetargu  na  sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości niezabudowanej:

Numer działkiPow. m2Cena wywoławcza nieruchomościPostąpieniezłotychWadiumzłotych
   383/48  974 31.000,00500,002.000,00

Do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%

Przedmiotowa nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą kw. nr 19731 prowadzoną przez XIV Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim z siedzibą w Strzelce Kraj. jest wolna od obciążeń  i nie stanowi przedmiotu zobowiązań.

Uwaga! Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów wypoczynkowo turystycznych nad jeziorem Wielgie nieruchomość przeznaczona jest do zabudowy o rekreacji indywidualnej ( symbol  UT ).

W przetargu mogą  uczestniczyć krajowe lub zagraniczne osoby fizyczne  i prawne jeżeli wpłacą  wadium w kwocie jw. na konto Gminy Dobiegniew   77 1020 1967 0000 8702 0006 0814    - Banku PKO BP S.A. Oddział Gorzów Wlkp.   najpóźniej do dnia 5.05.2014r.

Cudzoziemcy ( w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r.  o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców Dz.U. z 2004 r., nr 167, poz. 1758 ze. zm. ) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej  uzyskać zgodę  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.

Przetarg dla  nieruchomości  odbędzie się w dniu  12.05.2014 r. o godziny  800   sala    numer  5  Urzędu Miejskiego w  Dobiegniewie ul. Dembowskiego nr 2.

Wpłacone  wadium przez  oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet należności, pozostałym oferentom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie niezwłocznie  zwrócone po przetargu. Koszt zawarcia aktu notarialnego opłaty sądowe związane  z wpisem w księdze wieczystej ponosi nabywca nieruchomości.

        Informacje dotyczące zbycia nieruchomości można uzyskać w pokoju numer  28  Urzędu Miejskiego w  Dobiegniew  tel. 95 7488156 oraz w internecie pod adresem www.bipdobiegniew.pl  Ogłoszenia

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu  z ważnych  przyczyn.

   BURMISTRZ DOBIEGNIEWA

mgr  LESZEK WALOCH

 
Wywieszono dn. 12.03.2014 r.


 zal_nr_1.doc   strzałka   Załącznik nr 1 mapa

opublikował:
ostatnie zmiany: 28-03-2014 14:03 przez
czytany: 40353
Rejestr zmian

Ogłoszenie nr 11/2014 Burmistrza Dobiegniewa

Data publikacji: 28-03-2014 00:00

                                                                                                                    Ogłoszenie nr 11/2014

BURMISTRZ   DOBIEGNIEWA

OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG 

 ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym OSIEK  stanowiącej własność gminy Dobiegniew.

 Działając na podstawie  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie  nieruchomości   ( Dz. U. z 2004 r. Nr  207 poz. 2108 ) podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o przeprowadzeniu I przetargu ustnego nieograniczonego na  sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości niezabudowanej:

 
Położenie nieruchomościNumerdziałki Powierzchniadziałki   m2Cena wywoławcza nieruchomościPostąpieniezłotychWadiumzłotych
Kolonia-  UrszulankaObręb OSIEK  169/3    66320.000,00200,002000,00

Przetarg dla  nieruchomości  odbędzie się w dniu  12.05.2014 r.  o godz. 1110  sala    numer  5 /parter/, Urzędu Miejskiego w  Dobiegniewie  ul. Dembowskiego nr 2.

Przez działkę przebiega sieć wodociągowa do której ustalonej w przetargu nabywca udostępni dojście na czas remontu jednostce odpowiedzialnej na urządzenie.Gmina Dobiegniew nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia podziemnej infrastruktury technicznej, które dotychczas nie zostały zinwentaryzowane. W przypadku ich wystąpienia, nabywca zobowiązuje się zapewnić nieodpłatny dostęp do tych urządzeń w sytuacjach koniecznych.

Do ceny ustalonej w PRZETARGU zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Przedmiotowa nieruchomość  jest wolna od obciążeń  i nie stanowi przedmiotu zobowiązań.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobiegniew teren działki przeznaczony jest na jezdnię i stanowiska parkowania pojazdów samochodowych.

W przetargu mogą  uczestniczyć krajowe lub zagraniczne osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą  wadium w kwocie jw. na konto Gminy Dobiegniew   numer   77 1020 1967 0000 8702 0006 0814 - Banku PKO BP S.A. Oddział Strzelce Kraj.   najpóźniej do dn. 5.05.2014r.

Wpłacone  wadium przez  oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet należności pozostałym oferentom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie niezwłocznie  zwrócone po przetargu.

Cudzoziemcy ( rozumieniu  ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach ) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji   na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy zgoda ta jest wymagana.

Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości, a osoba prawna musi okazać  się dodatkowo kompletem do jej reprezentowania

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana  jest wpłacić przed podpisaniem umowy sprzedaży, kwotę uzyskaną w przetargu pomniejszoną  o wpłacone wadium.

Termin zawarcia  aktu notarialnego zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu

Koszt zawarcia aktu notarialnego wraz z opłatami sądowymi  ponosi nabywca nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się  bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w Internecie pod adresem  www.bip.dobiegniew.

Dodatkowe informacje dotyczące zbycia nieruchomości można uzyskać w pokoju numer  28  Urzędu Miejskiego w  Dobiegniew  tel.  95 7488156.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z ważnych  przyczyn.

Uwaga!  

Dokumentacja geodezyjna zgodna z powszechną ewidencją gruntów, nie uwzględnia kosztów ustalenia granic nieruchomości. Wznowienie granic będzie możliwe na koszt nabywcy.

                                                                                                                                        BURMISTRZ DOBIEGNIEWA

                                                                                                        mgr Leszek Waloch 

Wywieszono dn. 12.03.2014 r.

  zal_1.doc   strzałka   Załącznik nr 1-mapa geodezyjna

opublikował:
ostatnie zmiany: 31-03-2014 11:37 przez
czytany: 40332
Rejestr zmian

Ogłoszenie nr 46-57/2014

Data publikacji: 28-03-2014 00:00
                                                                                                               Ogłoszenie nr 46-57/2014

BURMISTRZ   DOBIEGNIEWA

OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG

 

 ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym DOBIEGNIEW  przy ulicy Mickiewicza (w kierunku na Urszulankę ) stanowiących własność gminy Dobiegniew.

 

 Działając na podstawie  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie  nieruchomości   ( Dz. U. z 2004 r. Nr  207 poz. 2108 ze zmianami) podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o przeprowadzeniu I  przetargu ustnego nieograniczonego na  sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

Lp.Numer działkiPow.  haRodzaj zbyciaWartość     VadiumPostąpienie
1. 360/71,6221własność154.700,00 20.000,00  2.000,00
2. 548/333,0174własność287.800,00 30.000,00  3.000,00
3. 548/310,6482własność  61.800,00 10.000,00  1.000,00
4. 548/320.1837własność  17.500,00   2.000,00     200,00
5. 548/230,0268własność    2.600,00      500,00       50,00
6. 548/240,1206własność  11.500,00   2.000,00     200,00
7. 548/250,1188własność  11.300,00   2.000,00     200,00
8. 548/260,0235własność    2.300,00      500,00       50,00
9. 548/270,2272własność  21.700,00   3.000,00     300,00
10. 548/280,0845własność    8.100,00   1.000,00     100,00
11. 548/290,1871własność  17.800,00   2.000,00     200,00
12. 548/300,1744

własność

  16.600,00   2.000,00     200,00

 Dla działek objętych przetargiem brak jest aktualnego planu zagospodarowania  przestrzennego. Przez działki o nr ewid. 548/29,548/30,548/31,548/33 przebiega napowietrzna linia energetyczna, do której ustalony w przetargu nabywca udostępni dostęp dla służb energetycznych.Gmina Dobiegniew nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia podziemnej infrastruktury technicznej, które dotychczas nie zostały zinwentaryzowane. W przypadku ich wystąpienia, nabywca zobowiązuje się zapewnić nieodpłatny dostęp do tych urządzeń w sytuacjach koniecznych.

Przetarg dla  działek  według liczby porządkowej w tabeli odbędzie się w dniu 12.05.2014r. o godzinie  1300   sala    numer  5 (parter), Urzędu Miejskiego w  Dobiegniewie  ul. Dembowskiego nr 2.

Do ceny ustalonej w PRZETARGU zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%

Przedmiotowe nieruchomości  są wolne od obciążeń  i nie stanowią przedmiotu zobowiązań.

W przetargu mogą  uczestniczyć krajowe lub zagraniczne osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą  wadium w kwocie jw. na konto Gminy Dobiegniew   numer   77 1020 1967 0000 8702 0006 0814 - Banku PKO BP S.A. Oddział Gorzów Wlkp.  najpóźniej do dnia                 12.05.2014r. Wpłacone  wadium przez  oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet należności pozostałym oferentom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie niezwłocznie  zwrócone po przetargu.

Cudzoziemcy (rozumieniu  ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach )  w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji   na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy zgoda ta jest wymagana.

Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości, a osoba prawna musi okazać  się dodatkowo kompletem do jej reprezentowania.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana  jest wpłacić przed podpisaniem umowy sprzedaży, kwotę uzyskaną w przetargu pomniejszoną  o wpłacone wadium.

Termin zawarcia  aktu notarialnego zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

Koszt zawarcia aktu notarialnego wraz z opłatami sądowymi  ponosi nabywca nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się  bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

 Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w Internecie pod adresem  www.bip.dobiegniew.Obecnie działki są zagospodarowane rolniczo, faktyczne wejście na działki nastąpi  po zbiorach zbóż.

Dodatkowe informacje dotyczące zbycia nieruchomości można uzyskać w pokoju numer  28  Urzędu Miejskiego w  Dobiegniew  tel. 95 7488156.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z ważnych  przyczyn.

                              

 

                                                                                                                     BURMISTRZ  DOBIEGNIEWA

                                                                                                                            /-/mgr  LESZEK WALOCH

                                                             

opublikował:
ostatnie zmiany: 28-03-2014 14:23 przez
czytany: 40104
Rejestr zmian

Ogłoszenie nr 9-10/2014 Burmistrza Dobiegniewa

Data publikacji: 28-03-2014 00:00

 

                                                                                                                                                  Ogłoszenie nr 9-10/2014

BURMISTRZ   DOBIEGNIEWA

OGŁASZA TRZECI PRZETARG  ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym   SŁONÓW stanowiących własność gminy Dobiegniew.  

Działając na podstawie  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie  nieruchomości   ( Dz. U. z 2004 r. Nr  207 poz. 2108 ze zmianami) podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o przeprowadzenie III przetargu (I w dn. 31.10.2013 r. II dn. 20.01.2014r.)  na  sprzedaż niżej wymienione nieruchomości niezabudowane: 

l.pOznaczenienieruchomościw katastrzePowierzchniadziałki   m2Cena wywoławcza nieruchomościPostąpieniezłotychWadiumzłotych
1.  132/4  170045.000,00500,005.000,00
2.   92/4  256850.000,00500,005.000,00
 

Przetarg dla  nieruchomości według kolejności odbędzie się w dniu  12 maja 2014r. o godzinie  9³°   sala    numer  5  Urzędu Miejskiego w  Dobiegniewie  ul. Dembowskiego nr 2.

Do ceny ustalonej w PRZETARGU zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.Przedmiotowa nieruchomość jest  wolna od obciążeń  i nie stanowi przedmiotu zobowiązań.Uwaga!  Gmina Dobiegniew nie posiada aktualnie opracowanego dla miasta Dobiegniew planu zagospodarowania przestrzennego terenu, jednak wydzielona nieruchomość posiada powierzchnię preferowaną dla zabudowy jednorodzinnej zgodnie z ewidencją gruntów Gminy Dobiegniew. W przetargu mogą  uczestniczyć krajowe lub zagraniczne osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą  wadium w kwocie jw. na konto Gminy Dobiegniew   numer   77 1020 1967 0000 8702 0006 0814 - Banku PKO BP S.A. Oddział Gorzów Wlkp.  najpóźniej do dnia  5.05.2014r.Wpłacone  wadium przez  oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet należności pozostałym oferentom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie niezwłocznie  zwrócone po przetargu.Cudzoziemcy ( rozumieniu  ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach ) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji   na nabycie nieruchomości   w przypadku, gdy zgoda ta jest wymagana.Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości, a osoba prawna musi okazać  się dodatkowo kompletem do jej reprezentowaniaOsoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana  jest wpłacić przed podpisaniem umowy sprzedaży, kwotę uzyskaną w przetargu pomniejszoną  o wpłacone wadium.Termin zawarcia  aktu notarialnego zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu

Koszt zawarcia aktu notarialnego wraz z opłatami sądowymi  ponosi nabywca nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się  bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w Internecie pod adresem  www.bip.dobiegniew.pl  Ogłoszenia

Dodatkowe informacje dotyczące zbycia nieruchomości można uzyskać w pokoju numer  28  Urzędu Miejskiego w  Dobiegniew   tel. 95 7488156.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z ważnych  przyczyn.

Uwaga!  

Dokumentacja geodezyjna zgodna z powszechną ewidencją gruntów, nie uwzględnia kosztów ustalenia granic nieruchomości. Wznowienie granic będzie możliwe na koszt nabywcy.

                                                                                                      BURMISTRZ DOBIEGNIEWA

                                                                                                                                        mgr Leszek Waloch zalnr1.doc   strzałka   Załącznik nr 1 - mapa geodezyjna

opublikował:
ostatnie zmiany: 28-03-2014 14:40 przez
czytany: 40304
Rejestr zmian

Ogłoszenie nr 19-22/2014 Burmistrza Dobiegniewa

Data publikacji: 28-03-2014 00:00
 

                                                                                                                                                Ogłoszenie nr 19-22/2014

BURMISTRZ   DOBIEGNIEWA

ogłasza TRZECI ( I w dn. 31.10.2013r. II w dn.20.01.2014r.) USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości niezbudowanychpołożonych w Dobiegniewie przy ulicy Przemysłowejstanowiących własność Gminy Dobiegniew województwo Lubuskie.  Teren włączony do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej                   Podstrefy  Dobiegniew.                                                                                  

 Lp  Numer  działkiPowierzchnia łącznaNumer Księgi WieczystejCena wywoławcza    WysokośćWadium    Postąpienie  
 1.  2/117  1,0007  haGW1K /00019445/5   200.000,00   20.000,00    2.000,00
 2.  2/91  2,0086 haGW1K/ 00019445/5   600.000,00  60.000,00   6.000,00
 3.  2/119  1,4163 haGW1K/000 19445/5   300.000,00  30.000,00   3.000,00
 4  2/120  2,9552 haGW1K/000 19445/5   700.000,00  70.000,00   7.000,00

Sposób zagospodarowania nieruchomości:określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej  nr XX/129/2208  z dnia 15 maja 2008 roku  i  wyznacza funkcję   pod zabudowę dla obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z dopuszczeniem towarzyszącej zabudowy mieszkalnej.Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej nieruchomości.W przypadku niezrealizowania inwestycji na nabytej nieruchomości w terminie 3 lat od daty podpisania notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości, Nabywca zapłaci Sprzedającemu karę umowną w wysokości 300% ceny netto uzyskanej w przetargu.Dla potrzeb oceny spełnienia warunków przetargu, za zrealizowanie inwestycji rozumie się moment uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych.W przypadku zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości w obrocie wtórnym przed zrealizowaniem inwestycji nabywca zobowiązuje się scedować obowiązek co do terminów realizacji inwestycji i zapłaty kary umownej na nowego nabywcę . Brak powyższej cesji skutkować będzie dochodzeniem przez Gminę Dobiegniew roszczeń finansowych (kary umownej) od pierwotnego nabywcy, a nabywca oświadcza, że przyjmuje to do wiadomości.

Gmina Dobiegniew zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości niezabudowanej w terminie

5 lat.

Na działka znajdują się pozostałości po zdewastowanych budynkach, które zostaną usunięte przez Gminę Dobiegniew w ciągu jednego miesiąca licząc od dnia zakupu.

Nieruchomość  nie jest obciążona innymi ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Warunki dodatkowe:Nabywca uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej we własnym zakresie. Nie wystąpienie bądź nie uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej nie powoduje powstania żadnych roszczeń                 w stosunku do Gminy.Planowane prowadzenie działalności gospodarczej na przedmiotowej nieruchomości włączonej do Specjalnej Strefy Ekonomicznej powinno być zgodne z przepisami Ustawy o Specjalnych Strefach Ekonomicznych oraz aktami wykonawczymi do tej Ustawy.

Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony  podatek VAT zgodnie  z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

Przetarg wg liczby porządkowej odbędzie się w dniu  12 maja 2014 r.  o godzinie 1100  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie ulica Dembowskiego 2,  sala nr 5   (parter).                    

W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą przelewem na konto do dnia 5.05.2014 r. określone w ogłoszeniu wadium. Wadium należy wpłacać tak, aby należna kwota znalazła się na koncie Urzędu Miejskiego  w Dobiegniewie   Wadium należy wpłacać na konto:   77 1020 1967 0000 8702 0006 0814 - Banku PKO BP S.A. Oddział Gorzów Wlkp. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej w trakcie ustalania listy licytantów.Wpłacając wadium należy wyraźnie zaznaczyć na jaką nieruchomość dokonana jest wpłata.Wadium oferenta , który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentom  zostanie zwrócone w całości.Zapłata pozostałej części należności za zakup nieruchomości musi nastąpić przed zawarciem umowy sprzedaży, z odpowiednim wyprzedzeniem tak , aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy.Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej, przed rozpoczęciem przetargu, dokument tożsamości, natomiast osoby prawne – aktualny odpis (z ostatnich 3 miesięcy) z właściwego rejestru handlowego (lub równorzędnego), pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej – w oryginałach.Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.Małżonkowie oboje biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo drugiego małżonka.Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie odpowiednie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców .Wadium przepada na rzecz Gminy Dobiegniew w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.Dodatkowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu o przetargu można uzyskać w  Referacie Komunalno Gospodarczym Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie przy ulicy Dembowskiego nr 2 , pokój  28, e-mail: urzad@dobiegniew.pl, tel. tel. 95 7488156.Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją przedmiotowej nieruchomości  oraz z procedurą uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie K-SSSE Podstrefy Dobiegniew w Zarządzie K-SSSE S.A. w Kostrzynie nad Odrą.Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w internecie pod adresem  www.dobiegniew.pl  (ogłoszenia). Burmistrz Gminy Dobiegniewa zastrzega sobie prawo do chwili rozpoczęcia przetargu – do odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym  niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu .    

BURMISTRZ DOBIEGNIEWA

mgr Leszek Waloch zaCE_nr1.doc   strzałka   Załącznik nr 1 - mapa geodezyjna

opublikował:
ostatnie zmiany: 28-03-2014 14:48 przez
czytany: 40263
Rejestr zmian

Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Dobiegniew z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 roku

Data publikacji: 20-02-2014 00:00

                              Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 14/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14 lutego 2014

OGŁOSZENIE
Burmistrza Dobiegniewa

o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Dobiegniew
z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 roku.

  

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)

 

Burmistrz Dobiegniewa ogłasza otwarty konkurs ofert

 

na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez tworzenie warunków do uprawiania różnych dyscyplin sportowych i rekreacji.

 

Zlecenie realizacji zadań publicznych w zakresie określonym w ust. 1 nastąpi w trybie przewidzianym w art. 5 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) – w formie wspierania wraz z udzieleniem dotacji, które nie będą pokrywać pełnych kosztów realizacji zadania.

  I. Rodzaj, formy i terminy realizacji zadania. 
L.p.Nazwa zadaniaŚrodki przeznaczone na realizację zadaniaTermin realizacji zadania
1.   2Szkolenie i udział zawodników z Gminy Dobiegniew w zawodach, turniejach, wojewódzkich, ogólnopolskich. Prowadzenie działań popularyzujących sport i rekreację wśród mieszkańców Gminy Dobiegniew.  115 000 zł  od daty zawarciaumowy do 30.11.2014r.

 1. Podmioty mogą otrzymywać wsparcie finansowe na:1) organizację i udział w rozgrywkach i turniejach sportowych na szczeblu lokalnym, regionalnym  i wojewódzkim w tym koszty:a) udziału zespołów w rozgrywkach (opłaty związkowe i rejestracyjne, licencje),b) dojazdów na treningi i wyjazdów na mecze,b) wyżywienia zawodników,d) specjalistycznej opieki medycznej oraz okresowych badań lekarskich, zakupu odżywek;e) opłat za sędziowanie zawodów,2) szkolenie sportowe, w ramach rozwoju kultury fizycznej i sportu, w tym koszty:a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe,b) utrzymania bazy sportowej przeznaczonej do prowadzenia szkolenia sportowego,c) zakupu niezbędnego sprzętu sportowego przeznaczonego do prowadzenia szkolenia,3) koszty pośrednie związane z realizacją zadania stanowiące maksymalnie 10% wysokościwsparcia w tym koszty obsługi księgowo-biurowej.2. Prowadzenie działań popularyzujących sport i aktywny wypoczynek poprzez organizację:
a)  organizację rajdów, spływów, regat.
  

II. Zasady przyznawania dotacji

 1. Zasady przyznawania dotacji na wsparcie realizacji ww. zadań określają przepisy ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010 Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) oraz uchwały nr XLII/246/13 Rady Miejskiej w Dobiegniew z dnia  07 listopada 2013 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Dobiegniew z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2014.

2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

3. Dotacja na każde z zadań zostanie udzielona Oferentowi wyłonionemu w drodze konkursu, który:a) spełnia wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,b) złoży w terminie poprawnie wypełnioną ofertę,c) gwarantuje wykonanie konkretnego zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy,d) posiada niezbędną wiedzę, kwalifikacje, doświadczoną kadrę, odpowiednie zaplecze lokalowe
do realizacji konkretnego z zadań,
e) zadanie, na które Oferent składa ofertę musi być przedmiotem działalności statutowej podmiotu ubiegającego się o zlecenie realizacji zadania.f) posiada niezbędny wkład własny w wysokości 10% całości realizowanego zadania.

4. Gmina Dobiegniew może wesprzeć finansowo realizację każdego z przedmiotowych zadań publicznych jednemu lub kilku Oferentom w granicach kwoty określonej w punkcie I.

5. W przypadku, gdy wnioskowana w ofertach kwota dotacji przekroczy wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację któregoś z przedmiotowych zadań, Gmina Dobiegniew zastrzega możliwość zmniejszenia wysokości dotacji, stosownie do posiadanych środków.

6. W przypadku zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez Oferenta, nie będzie on związany złożoną ofertą. W takim przypadku Oferent może w drodze negocjacji:a) zaakceptować zmniejszenie kwoty dotacji,b) negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania poprzez dostarczenie aktualizacji harmonogramu oraz kosztorysu lub rezygnacja z jego realizacji.

7. Oferta zmieniona przez Oferenta w wyniku negocjacji jest traktowana, jako oferta ostateczna.       

III. Opis sposobu przygotowania oferty. 

1.    Oferty należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania   (Dz. U. z 2011 Nr 6, poz. 25).

2.    Wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 90% całkowitego kosztu zadania (należy 
wykazać co najmniej 10% finansowych środków własnych bądź pozyskanych z innych źródeł; nie dopuszcza się zamiany wkładu finansowego na wkład osobowy, w tym wycenę pracy społecznej członków; zadeklarowany wkład własny musi zostać wykorzystany w trakcie realizacji zadania)

 3. Oferta na realizację wybranego zadania musi zawierać w szczególności:

a) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;

b) termin i miejsce realizacji zadania publicznego;

c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;

d) informację o wcześniejszej działalności Oferenta;

e) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniającychwykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowychna realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł;

f) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

3. Ofertę na wybrane zadanie należy przygotować według następujących zasad:

a) formularz oferty należy sporządzić (wypełnić) w języku polskim, w sposób czytelny,                   nie należy zmieniać układu druku.

b) oferta musi być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania; jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy Oferenta czy zgłaszanego przez niego projektu należy to wyraźnie zaznaczyć – wpisać "nie dotyczy".

c) podawane informacje winny być czytelnie formułowane, zwłaszcza w zakresie sposobu realizacji celów.

d) oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta (Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Oferenta to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione. Jeżeli z dokumentów określających status prawny Oferenta lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Oferenta upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

e) ofertę należy złożyć w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.

f) wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

4. Załączniki do oferty:

a) kopia aktualnego odpisu lub wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany) ,

b) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji Oferenta niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego oraz w przypadku Oferentów składających ofertę wspólną – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu Oferenta (-ów) – pełnomocnictwo.Załączniki do oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Oferenta za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę podpisującą ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Oferenta lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. W przypadku, gdy złożona przez Oferenta kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości, Organizator konkursu zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.

c) statut organizacji, podmiotu 

 IV. Termin i miejsce składania ofert.

 1. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie ul. Dembowskiego 2, w terminie do dnia  07 marca 2014 roku, do godz. 15.00 (decyduje data wpływu).

2. W przypadku wysyłania oferty pocztą, kurierem liczy się data wpływu do Urzędu.

3. Odpowiedzialność za dostarczenie oferty w terminie spoczywa na Oferencie i żadne wyjaśnienia dotyczące opóźnień wynikających z winy Oferenta lub poczty, nie będą brane pod uwagę.

4. Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższych warunków przez Oferentów.

5. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty oraz dostarczeniem do urzędu ponosi Oferent. 

V. Tryb i kryteria wyboru oferty

 1.    Wybór ofert zostanie dokonany do 21 dni od upływu terminu ich składania.

2.    Złożone oferty będą oceniane przez pracowników merytorycznych Referatu Oświaty Kultury Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie a następnie opiniowane przez Komisję  Konkursową powołaną przez Burmistrza Dobiegniewa.

3. Wnioski, które przeszły ocenę formalną, będą poddawane ocenie merytorycznej.

4. Przy ocenie wniosków Komisja będzie brała pod uwagę następujące kryteria:

a) możliwość realizacji zadania przez Oferenta

b) efektywność proponowanych działań, w tym - skalę działań (zasięg terytorialny),- korzyści płynące dla mieszkańców gminy z realizacji zadania (w tym liczba osób objętych ofertą)

c) adekwatność proponowanych działań do zidentyfikowanego problemu i potrzeb adresatów zadania,

d) planowane metody realizacji zadania i realność ich wykonania,

e) oceni przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania w tym:- rzetelność i realność sporządzonego kosztorysu,- adekwatność proponowanych kosztów do planowanych działań,- rzetelność i realność sporządzonego harmonogramu,- wysokość wkładu własnego.

f) oceni proponowaną, jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale, których Oferent będzie realizować zadanie publiczne,

g) planowany przez Oferenta wkład rzeczowy i osobowy,

h) analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku Oferentów, którzy  w latach poprzednich realizowali zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność  i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,

5. Komisja konkursowa przedstawi swoją propozycję wysokości wsparcia finansowego                    na realizację poszczególnych projektów Burmistrzowi Dobiegniewa. 

6. Nie będą rozpatrywane oferty:

a) złożone na drukach innych niż wskazane w ogłoszeniu;

b) niekompletne i nie zawierające wymaganych załączników;

c) złożone po terminie;

d) dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę;

e) niemieszczące się pod względem merytorycznym w rodzaju zadania wskazanego w niniejszym ogłoszeniu;

f) przekraczające wskazaną w ogłoszeniu maksymalną kwotę dotacji na zadanie.

7. Jeżeli poszczególne oferty będą posiadły braki formalne, które to braki dadzą się usunąć, Organizator konkursu wezwie Oferenta do niezwłocznego usunięcia tych braków pod rygorem odrzucenia oferty telefonicznie lub mailowo.

8. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do niej dokumentacją pozostają w aktach urzędu i bez względu na okoliczności nie będą zwracane wnioskodawcy ani w trakcie procesu przyznawania dotacji, ani po jego zakończeniu.

9. Burmistrz Dobiegniewa zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert, odwołania oraz unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

10. Decyzje o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmie w formie zarządzenia Burmistrz Dobiegniewa po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej. Od decyzji Burmistrza w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji na ma zastosowania tryb odwoławczy.

11. Wynik wyboru ogłoszony zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Dobiegniew oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Dobiegniewie.

12.Nie przewiduje się oddzielnego powiadamiania oferentów o wynikach konkursu. 

VI. Ogólne warunki realizacji zadania publicznego

 1. Warunkiem przekazania dotacji na realizację każdego z zadań jest:a) zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności,b) w przypadku dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, przedstawienie skorygowanego kosztorysu oraz harmonogramu realizacji zadania.

2. Dopuszcza się, po uzyskaniu akceptacji Burmistrza Dobiegniewa, możliwość dokonywania zmian zawartej w wyniku rozstrzygnięcia konkursu umowy na realizację zadań publicznych w zakresie dotyczącym:a) zmiany harmonogramu realizacji zadania wynikających ze złożonej oferty,b) przesunięć między pozycjami kosztorysu proponowanymi do finansowania dotacją do wysokości 20 % wartości kosztorysu.

3. Burmistrz Dobiegniewa może odmówić Oferentowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania z nim umowy w przypadku, gdy okaże się, że:

a) podmiot lub jego reprezentanci utracili zdolność do czynności prawnych,

b) zostały ujawnione, nieznane wcześniej, okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową Oferenta.

4. Pozostałe warunki realizacji zadania zostały określone we wzorze umowy.

 VII. Informacja o zrealizowanych przez Gminę Dobiegniew zadaniach publicznych tegosamego rodzaju i związanych z nimi kosztami 

1. W 2012 r. na realizację tego typu zadań przeznaczono łączną kwotę 90 000 zł.

2. W 2013 r. na realizację tego typu zadań przeznaczono łączną kwotę 60 000 zł.  

BURMISTRZ DOBIEGNIEWA

mgr Leszek Waloch

opublikował:
ostatnie zmiany: 20-02-2014 09:43 przez
czytany: 2104
Rejestr zmian

Ogłoszenie nr 65 Burmistrza Dobiegniewa dotyczące pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie miasta Dobiegniew stanowiącej własność gminy Dobiegniew

Data publikacji: 03-02-2014 00:00
                                                                                                              Ogłoszenie nr 65.2014.MS

BURMISTRZ   DOBIEGNIEWAOGŁASZA PIERWSZY PRZETARG 

 ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie  miasta Dobiegniew stanowiącej własność gminy Dobiegniew.

 

 Działając na podstawie  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie  nieruchomości   ( Dz. U. z 2004 r. Nr  207 poz. 2108 ) podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o przeprowadzeniu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na  sprzedaż  nieruchomości zabudowanej niżej przedstawionej:

 
Położenie Numer ewid. działkiPow.  haOpisnieruchomościCena wywoławcza PostąpieniezłotychWadiumzłotych
Dobiegniewul. Kard.Wyszyńskiego  286/150,0141Zabudowana budynkiem użytkowym            o pow. 50,60  m230.000,00300,003000,00
 

Przetarg dla  nieruchomości  odbędzie się w dniu  17 marca 2014 r.  o godz. 9³°   sala    numer  5 /parter/, Urzędu Miejskiego w  Dobiegniewie  ul. Dembowskiego nr 2. 

Przedmiotowa nieruchomość  jest wolna od obciążeń  i nie stanowi przedmiotu zobowiązań.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobiegniew teren działki przeznaczony jest na jezdnię i stanowiska parkowania pojazdów samochodowych.W przetargu mogą  uczestniczyć krajowe lub zagraniczne osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą  wadium w kwocie jw. na konto Gminy Dobiegniew   numer   77 1020 1967 0000 8702 0006 0814 - Banku PKO BP S.A. Oddział Strzelce Kraj.   najpóźniej  trzy dni przed przeprowadzeniem przetargu.Wpłacone  wadium przez  oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet należności pozostałym oferentom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie niezwłocznie  zwrócone po przetargu.

Cudzoziemcy ( rozumieniu  ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach )                         w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji   na nabycie nieruchomości  w przypadku, gdy zgoda ta jest wymagana.

Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości, a osoba prawna musi okazać  się dodatkowo kompletem do jej reprezentowania

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana  jest wpłacić przed podpisaniem umowy sprzedaży, kwotę uzyskaną w przetargu pomniejszoną  o wpłacone wadium.

Termin zawarcia  aktu notarialnego zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu

Koszt zawarcia aktu notarialnego wraz z opłatami sądowymi  ponosi nabywca nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się  bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w Internecie pod adresem  www.bip.dobiegniew. 

 

Dodatkowe informacje dotyczące zbycia nieruchomości można uzyskać w pokoju numer  28  Urzędu Miejskiego w  Dobiegniew  tel.  95 7488156.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z ważnych  przyczyn.

Dokumentacja geodezyjna zgodna z powszechną ewidencją gruntów, nie uwzględnia kosztów ustalenia granic nieruchomości. Wznowienie granic będzie możliwe na koszt nabywcy

                                                            BURMISTRZ DOBIEGNIEWA                                                                                                      mgr Leszek Waloch 

Wywieszono dn.  31.01.2014 r.  

opublikował:
ostatnie zmiany: 20-02-2014 09:25 przez
czytany: 1948
Rejestr zmian

Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa dotyczące II przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Dobiegniew

Data publikacji: 30-01-2014 00:00
 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami/ , 

Burmistrz Dobiegniewa 

ogłasza II (I w dniu 20.01.2014r.) przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę

nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Dobiegniew

Przedmiotem przetargu jest:

 

położenie nieruchomości

Cześć  działki nrPow. hacenawywoławczaroczna wyma gane wadiumPrzezna-              czenieczas dzierżawymin. postą-pienie
Dobiegniew   441/210,0244     25,00 zł  3,00 złBrak planu   10 lat1 ,00 zł
         

 

 

 

 

 

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu.

 W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, prawne, które:

-          wpłacą w gotówce wadium nie później niż do dnia 5 marca 2014 r. /włącznie/  na konto- Bank PKO  BP S.A. Oddział Strzelce Kraj. 77 1020 1967 0000 8702 0006 0814  /decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Gminy  Dobiegniew.

-          stawią się osobiście na przetargu lub przedłożą pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie

-          przedłożą dokument tożsamości

-          przedłożą oryginalny dowód wpłaty wadium.

Wpłacone  wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawy osobie wygrywającej przetarg.

Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu  i terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Stawka czynszu będzie podlegała zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek przez Gminę

Przetarg odbędzie się w dniu 10 marca 2014 r. o godz. 12.oo w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego Dobiegniew pok. Nr 5. Zastrzega się prawo do odstąpienia przeprowadzenia przetargu  bez podania przyczyny.

 Od dnia zawarcia umowy, oprócz czynszu, dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia opłat dodatkowych m.in. należnego podatku, naliczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Ogłoszenie  podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez m.in. wywieszenie na tablicy ogłoszeń  w miejscowości położenia nieruchomości przeznaczonej w dzierżawę, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dobiegniew.

Informacje dotyczące dzierżawy nieruchomości można uzyskać telefonicznie pod nr  95 7611001 lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Dobiegniew pokój nr 29.

 

Dobiegniew, dnia  29.01.2014r.                                                                           BURMISTRZ DOBIEGNIEWA 

                                                                                                      mgr Leszek  Waloch       

 

opublikował:
ostatnie zmiany: 30-01-2014 08:05 przez
czytany: 41370
Rejestr zmian

Ogłoszenie nr 62.2013.MS Burmistrza Dobiegniewa dotyczące drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrebie ewidencyjnym OSIEK stanowiącej własność gminy Dobiegniew

Data publikacji: 30-01-2014 00:00

    Ogłoszenie nr 62.2013.MS

BURMISTRZ   DOBIEGNIEWAOGŁASZA DRUGI PRZETARG 

 ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym OSIEK  stanowiącej własność gminy Dobiegniew.

 

 Działając na podstawie  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie  nieruchomości   ( Dz. U. z 2004 r. Nr  207 poz. 2108 ) podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o przeprowadzeniu drugiego ( I dn.20.01.2014r.) przetargu ustnego nieograniczonego na  sprzedaż  nieruchomości zabudowanej niżej przedstawionej:

 
Położenie Numer ewid. działkiPow.  haOpis nieruchomościCena wywoławcza Postąpienie złotychWadium złotych
 OSIEK  401/20,0141Zabudowana  dwoma boksami  garażami, murowanymi                  o pow. zabudowy 46,75 m220.000,00200,002000,00
 

Przetarg dla  nieruchomości  odbędzie się w dniu  10 marca 2014 r.  o godz. 9³°   sala    numer  5 /parter/, Urzędu Miejskiego w  Dobiegniewie  ul. Dembowskiego nr 2. 

Przedmiotowa nieruchomość  jest wolna od obciążeń  i nie stanowi przedmiotu zobowiązań.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobiegniew teren działki przeznaczony jest na jezdnię i stanowiska parkowania pojazdów samochodowych.

W przetargu mogą  uczestniczyć krajowe lub zagraniczne osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą  wadium w kwocie jw. na konto Gminy Dobiegniew   numer   77 1020 1967 0000 8702 0006 0814 - Banku PKO BP S.A. Oddział Strzelce Kraj.   najpóźniej  trzy dni przed przeprowadzeniem przetargu.

Wpłacone  wadium przez  oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet należności pozostałym oferentom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie niezwłocznie  zwrócone po przetargu.

Cudzoziemcy ( rozumieniu  ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach )  w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji   na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy zgoda ta jest wymagana.

Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości, a osoba prawna musi okazać  się dodatkowo kompletem do jej reprezentowania

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana  jest wpłacić przed podpisaniem umowy sprzedaży, kwotę uzyskaną w przetargu pomniejszoną  o wpłacone wadium.

Termin zawarcia  aktu notarialnego zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu

Koszt zawarcia aktu notarialnego wraz z opłatami sądowymi  ponosi nabywca nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się  bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w Internecie pod adresem  www.bip.dobiegniew.

 

Dodatkowe informacje dotyczące zbycia nieruchomości można uzyskać w pokoju numer  28  Urzędu Miejskiego w  Dobiegniew  tel.  95 7488156.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z ważnych  przyczyn.

Uwaga!  

Dokumentacja geodezyjna zgodna z powszechną ewidencją gruntów, nie uwzględnia kosztów ustalenia granic nieruchomości. Wznowienie granic będzie możliwe na koszt nabywcy.

                                                            BURMISTRZ DOBIEGNIEWA                                                                                                   mgr Leszek Waloch 

Wywieszono dn.  29.01.2014 r. zal1_mapa.doc   strzałka   mapa

opublikował:
ostatnie zmiany: 30-01-2014 08:43 przez
czytany: 41498
Rejestr zmian

Ogloszenie nr 64-2014 Burmistrza Dobiegniewa dotyczace I przetargu ustnego nieograniczonego na spryedaz nieruchomosci polozonej w obrebie ewidencyjnym Dobiegniew stanowiacej wlasnosc Gminy Dobiegniew

Data publikacji: 30-01-2014 00:00

  Ogłoszenie nr 64/2014

BURMISTRZ   DOBIEGNIEWA OGŁASZA I PRZETARG 

 ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Dobiegniew  stanowiącej własność gminy Dobiegniew.

 

 Działając na podstawie  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie  nieruchomości   ( Dz. U. z 2004 r. Nr  207 poz. 2108 ) podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o przeprowadzeniu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na  sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości niezabudowanej:

 
Położenie nieruchomościNumerdziałki Powierzchniadziałki   m2Cena wywoławcza nieruchomościPostąpieniezłotychWadiumzłotych
Dobiegniew ulica Bohaterów Getta  155/4    29410.000,00100,001000,00
Przetarg dla  nieruchomości  odbędzie się w dniu  28 marca 2014 r.  o godz. 1130   sala    numer  5 /parter/, Urzędu Miejskiego w  Dobiegniewie  ul. Dembowskiego nr 2.

Do ceny ustalonej w PRZETARGU zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Przedmiotowa nieruchomość  jest wolna od obciążeń  i nie stanowi przedmiotu zobowiązań.

W przetargu mogą  uczestniczyć krajowe lub zagraniczne osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą  wadium w kwocie jw. na konto Gminy Dobiegniew   numer   77 1020 1967 0000 8702 0006 0814 - Banku PKO BP S.A. Oddział Strzelce Kraj.   najpóźniej  trzy dni przed przeprowadzeniem przetargu tj. do dn. 5.03.2014r.

Wpłacone  wadium przez  oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet należności pozostałym oferentom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie niezwłocznie  zwrócone po przetargu.

Cudzoziemcy ( rozumieniu  ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach ) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji   na nabycie nieruchomości  w przypadku, gdy zgoda ta jest wymagana.

Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości, a osoba prawna musi okazać  się dodatkowo kompletem do jej reprezentowania

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana  jest wpłacić przed podpisaniem umowy sprzedaży, kwotę uzyskaną w przetargu pomniejszoną  o wpłacone wadium.

Termin zawarcia  aktu notarialnego zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu

Koszt zawarcia aktu notarialnego wraz z opłatami sądowymi  ponosi nabywca nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się  bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w Internecie pod adresem  www.bip.dobiegniew.

Dodatkowe informacje dotyczące zbycia nieruchomości można uzyskać w pokoju numer  28  Urzędu Miejskiego w  Dobiegniew  tel.  95 7488156.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z ważnych  przyczyn.

Uwaga!  

Dokumentacja geodezyjna zgodna z powszechną ewidencją gruntów, nie uwzględnia kosztów ustalenia granic nieruchomości. Wznowienie granic będzie możliwe na koszt nabywcy.

                     

                          BURMISTRZ DOBIEGNIEWA

                                                                                                                       mgr Leszek Waloch 

Wywieszono dn. 27.01.2014r.   

opublikował:
ostatnie zmiany: 20-02-2014 12:36 przez
czytany: 41287
Rejestr zmian

Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa nr 19-22/2013

Data publikacji: 09-12-2013 00:00

Ogłoszenie nr 19-22/2013

BURMISTRZ   DOBIEGNIEWA

ogłasza

DRUGI ( I w dn. 31.10.2013r.) USTNY  NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości niezbudowanych

położonych w Dobiegniewie przy ulicy Przemysłowej

stanowiących własność Gminy Dobiegniew województwo Lubuskie. 

 Teren włączony do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy  Dobiegniew.                                                                                  

 Lp  Numer  działkiPowierzchnia łącznaNumer Księgi WieczystejCena wywoławcza    WysokośćWadium    Postąpienie  
 1.  2/117  1,0007  haGW1K /00019445/5   200.000,00   20.000,00    2.000,00
 2.  2/91  2,0086 haGW1K/ 00019445/5   600.000,00  60.000,00   6.000,00
 3.  2/119  1,4163 haGW1K/000 19445/5   300.000,00  30.000,00   3.000,00
 4  2/120  2,9552 haGW1K/000 19445/5   700.000,00  70.000,00   7.000,00

Sposób zagospodarowania nieruchomości:określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej  nr XX/129/2208  z dnia 15 maja 2008 roku  i  wyznacza funkcję   pod zabudowę dla obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z dopuszczeniem towarzyszącej zabudowy mieszkalnej.Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej nieruchomości.W przypadku niezrealizowania inwestycji na nabytej nieruchomości w terminie 3 lat od daty podpisania notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości, Nabywca zapłaci Sprzedającemu karę umowną w wysokości 300% ceny netto uzyskanej w przetargu.Dla potrzeb oceny spełnienia warunków przetargu, za zrealizowanie inwestycji rozumie się moment uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych.W przypadku zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości w obrocie wtórnym przed zrealizowaniem inwestycji nabywca zobowiązuje się scedować obowiązek co do terminów realizacji inwestycji i zapłaty kary umownej na nowego nabywcę . Brak powyższej cesji skutkować będzie dochodzeniem przez Gminę Dobiegniew roszczeń finansowych (kary umownej) od pierwotnego nabywcy, a nabywca oświadcza, że przyjmuje to do wiadomości.

Gmina Dobiegniew zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości niezabudowanej w terminie

5 lat.

Na działka znajdują się pozostałości po zdewastowanych budynkach, które zostaną usunięte przez Gminę Dobiegniew w ciągu jednego miesiąca licząc od dnia zakupu.

Nieruchomość  nie jest obciążona innymi ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Warunki dodatkowe:Nabywca uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej we własnym zakresie. Nie wystąpienie bądź nie uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej nie powoduje powstania żadnych roszczeń                 w stosunku do Gminy.Planowane prowadzenie działalności gospodarczej na przedmiotowej nieruchomości włączonej do Specjalnej Strefy Ekonomicznej powinno być zgodne z przepisami Ustawy o Specjalnych Strefach Ekonomicznych oraz aktami wykonawczymi do tej Ustawy.

Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony  podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

Przetarg wg liczby porządkowej odbędzie się w dniu  20 stycznia 2014 r.  o godzinie 1100  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie ulica Dembowskiego 2,  sala nr 5   (parter).                    

W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą przelewem na konto do dnia 15.01.2014 r. określone w ogłoszeniu wadium. Wadium należy wpłacać tak, aby należna kwota znalazła się na koncie Urzędu Miejskiego  w Dobiegniewie   Wadium należy wpłacać na konto:     77 1020 1967 0000 8702 0006 0814 - Banku PKO BP S.A. Oddział Gorzów Wlkp.). Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej w trakcie ustalania listy licytantów.Wpłacając wadium należy wyraźnie zaznaczyć na jaką nieruchomość dokonana jest wpłata.Wadium oferenta , który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentom  zostanie zwrócone w całości.Zapłata pozostałej części należności za zakup nieruchomości musi nastąpić przed zawarciem umowy sprzedaży, z odpowiednim wyprzedzeniem tak , aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy.Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej, przed rozpoczęciem przetargu, dokument tożsamości, natomiast osoby prawne – aktualny odpis (z ostatnich 3 miesięcy) z właściwego rejestru handlowego (lub równorzędnego), pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej – w oryginałach.Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.Małżonkowie oboje biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo drugiego małżonka.Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie odpowiednie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców .Wadium przepada na rzecz Gminy Dobiegniew w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.Dodatkowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu o przetargu można uzyskać w  Referacie Komunalno Gospodarczym Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie przy ulicy Dembowskiego nr 2 , pokój  28, e-mail: urzad@dobiegniew.pl, tel. tel. 95 7488156.Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją przedmiotowej nieruchomości  oraz z procedurą uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie K-SSSE Podstrefy Dobiegniew w Zarządzie K-SSSE S.A. w Kostrzynie nad Odrą.Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w internecie pod adresem  www.dobiegniew.pl  (ogłoszenia). Burmistrz Gminy Dobiegniewa zastrzega sobie prawo do chwili rozpoczęcia przetargu – do odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym  niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu .    

                                                                                 

                                                                                      BURMISTRZ DOBIEGNIEWA

                                                                                             mgr Leszek Waloch 

Wywieszono, dn. 5.12.2013r.

opublikował:
ostatnie zmiany: 09-12-2013 11:05 przez
czytany: 42210
Rejestr zmian

Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa nr 9-10/2013

Data publikacji: 09-12-2013 00:00

   

Ogłoszenie nr 9-10/2013

BURMISTRZ DOBIEGNIEWA OGŁASZA

 DRUGI  PRZETARG 

 ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych 
w obrębie ewidencyjnym SŁONÓW stanowiących własność gminy Dobiegniew.

Działając na podstawie  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości   ( Dz. U. z 2004 r. Nr  207 poz. 2108 ze zmianami) podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o przeprowadzenie II przetargu (I w dn. 31.10.2013 r.  na  sprzedaż niżej wymienione nieruchomości niezabudowane: 

l.pOznaczenienieruchomościw katastrzePowierzchniadziałki   m2Cena wywoławcza nieruchomościPostąpieniezłotychWadiumzłotych
1.  132/4  170045.000,00500,005.000,00
2.   92/4  256850.000,00500,005.000,00

Przetarg dla  nieruchomości według kolejności odbędzie się w dniu  20 stycznia 2014r. r. o godzinie  9³° sala numer  5  Urzędu Miejskiego w  Dobiegniewie ul. Dembowskiego nr 2. Do ceny ustalonej w PRZETARGU zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.Przedmiotowa nieruchomość jest  wolna od obciążeń  i nie stanowi przedmiotu zobowiązań.

Uwaga!  Gmina Dobiegniew nie posiada aktualnie opracowanego dla miasta Dobiegniew planu zagospodarowania przestrzennego terenu, jednak wydzielona nieruchomość posiada powierzchnię preferowaną dla zabudowy jednorodzinnej zgodnie z ewidencją gruntów Gminy Dobiegniew.

W przetargu mogą  uczestniczyć krajowe lub zagraniczne osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą  wadium w kwocie jw. na konto Gminy Dobiegniew   numer   77 1020 1967 0000 8702 0006 0814 - Banku PKO BP S.A. Oddział Gorzów Wlkp.  najpóźniej  trzy dni przed przeprowadzeniem przetargu tj. do dnia 15.01.2014r.Wpłacone  wadium przez  oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet należności pozostałym oferentom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie niezwłocznie  zwrócone po przetargu.Cudzoziemcy ( rozumieniu  ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach ) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji   na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy zgoda ta jest wymagana.Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości, a osoba prawna musi okazać  się dodatkowo kompletem do jej reprezentowania Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana  jest wpłacić przed podpisaniem umowy sprzedaży, kwotę uzyskaną w przetargu pomniejszoną  o wpłacone wadium.Termin zawarcia  aktu notarialnego zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

Koszt zawarcia aktu notarialnego wraz z opłatami sądowymi  ponosi nabywca nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się  bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w Internecie pod adresem  www.bip.dobiegniew.pl  Ogłoszenia

Dodatkowe informacje dotyczące zbycia nieruchomości można uzyskać w pokoju numer  28  Urzędu Miejskiego w  Dobiegniew   tel. 95 7488156.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z ważnych  przyczyn.

Uwaga!  

Dokumentacja geodezyjna zgodna z powszechną ewidencją gruntów, nie uwzględnia kosztów ustalenia granic nieruchomości. Wznowienie granic będzie możliwe na koszt nabywcy.

                                                                                                     BURMISTRZ DOBIEGNIEWA 

                                             

                                                                                         mgr Leszek Waloch

Wywieszono dnia  5.12.2013r.   

 
opublikował:
ostatnie zmiany: 09-12-2013 11:11 przez
czytany: 42306
Rejestr zmian

Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa nr 29-45/2013

Data publikacji: 09-12-2013 00:00

Ogłoszenie nr 29-45/2013

BURMISTRZ   DOBIEGNIEWA

OGŁASZA IV PRZETARG

 

 ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym DOBIEGNIEW  przy ulicy Mickiewicza (w kierunku na Urszulankę ) stanowiących własność gminy Dobiegniew.

 

 Działając na podstawie  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie  nieruchomości   ( Dz. U. z 2004 r. Nr  207 poz. 2108 ze zmianami) podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o przeprowadzeniu IV przetargu ( I w dn. 12.03.2013r., II w dn. 20.08.2013 r. III- dn. 31.10.2013r.) ustnego nieograniczonego na  sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

 
l.pOznaczenienieruchomościw katastrzeŁączna powierzchnia nieruchomości       m2Cena nettowywoławcza nieruchomościPostąpieniezłotychWadiumzłotych
1.  548/1  107225.000,00400,002000,00
2.  548/2  106925.000,00400,002000,00
3.  548/3  106225.000,00400,002000,00
4.  548/4  102025.000,00400,002000,00
5.  548/5  124328.000,00400,002000,00
6.  548/6  123828.000,00400,002000,00
7.  548/7  120026.000,00400,002000,00
8.  548/8  120526.000,00400,002000,00
9.  548/11  121929.000,00400,002000,00
10.  548/12  121429.000,00400,002000,00
Zgodnie z decyzją znak: GPM.EB-7331/3/2010 z dnia 12.05.2010 r. w sprawie wydania warunków zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu  działki przeznaczone są pod zabudowę  mieszkalną jednorodzinną wraz z niezbędna infrastruktura techniczną.

Przetarg dla  działek  według liczby porządkowej w tabeli odbędzie się w dniu 20 stycznia 2014r.  o godzinie  13º°   sala    numer  5 ( parter ), Urzędu Miejskiego  w  Dobiegniewie  ul. Dembowskiego nr 2.

Do ceny ustalonej w PRZETARGU zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%

Przedmiotowe nieruchomości  są wolne od obciążeń  i nie stanowią przedmiotu zobowiązań.

W przetargu mogą  uczestniczyć krajowe lub zagraniczne osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą  wadium w kwocie jw. na konto Gminy Dobiegniew   numer   77 1020 1967 0000 8702 0006 0814 - Banku PKO BP S.A. Oddział Strzelce Kraj.   najpóźniej  trzy dni przed przeprowadzeniem przetargu tj. do dn. 15.01.2014r.

Wpłacone  wadium przez  oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet należności pozostałym oferentom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie niezwłocznie  zwrócone po przetargu.

Cudzoziemcy ( rozumieniu  ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach ) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji   na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy zgoda ta jest wymagana.

Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości, a osoba prawna musi okazać  się dodatkowo kompletem do jej reprezentowania.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana  jest wpłacić przed podpisaniem umowy sprzedaży, kwotę uzyskaną w przetargu pomniejszoną  o wpłacone wadium.

Termin zawarcia  aktu notarialnego zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu

Koszt zawarcia aktu notarialnego wraz z opłatami sądowymi  ponosi nabywca nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się  bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w Internecie pod adresem  www.bip.dobiegniew.

Dodatkowe informacje dotyczące zbycia nieruchomości można uzyskać w pokoju numer  28  Urzędu Miejskiego w  Dobiegniew  tel. 95 7488156.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z ważnych  przyczyn.

                                                                     BURMISTRZ   DOBIEGNIEWA                                           

                                                         mgr Leszek Waloch

Wywieszono

Dnia  5.12.2013 r.
opublikował:
ostatnie zmiany: 31-03-2014 11:31 przez
czytany: 42267
Rejestr zmian

Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa nr 60-61/2013

Data publikacji: 09-12-2013 00:00

Ogłoszenie nr 60-61/2013

                                                    BURMISTRZ   DOBIEGNIEWA

                                                     OGŁASZA DRUGI PRZETARG

 

 ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym DOBIEGNIEW  przy ulicy Nowomłyńskiej stanowiących własność gminy Dobiegniew.

 

 Działając na podstawie  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie  nieruchomości   ( Dz. U. z 2004 r. Nr  207 poz. 2108 ze zmianami) podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o przeprowadzeniu II (I dn. 31.10.2013r.) przetargu ustnego nieograniczonego na  sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

 
l.pOznaczenienieruchomościw katastrzeŁączna powierzchnia nieruchomości       m2Cena nettowywoławcza nieruchomościPostąpieniezłotychWadiumzłotych
1.  431/2    5850  60.100,001000,0010.000,00
2.  431/4  29704305.000,005.000,0050.000,00

Przetarg dla  działek  według liczby porządkowej w tabeli odbędzie się w dniu  20 stycznia 2014r. o godzinie  13º°   sala    numer  5 ( parter ), Urzędu Miejskiego w  Dobiegniewie  ul. Dembowskiego nr 2.

Do ceny ustalonej w PRZETARGU zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%

Przedmiotowe nieruchomości  są wolne od obciążeń  i nie stanowią przedmiotu zobowiązań.

W przetargu mogą  uczestniczyć krajowe lub zagraniczne osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą  wadium w kwocie jw. na konto Gminy Dobiegniew   numer   77 1020 1967 0000 8702 0006 0814 - Banku PKO BP S.A. Oddział Strzelce Kraj.   najpóźniej  trzy dni przed przeprowadzeniem przetargu tj. do dnia 15.01.2014r.

Wpłacone  wadium przez  oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet należności pozostałym oferentom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie niezwłocznie  zwrócone po przetargu.

Cudzoziemcy ( rozumieniu  ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach ) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji   na nabycie nieruchomości  w przypadku, gdy zgoda ta jest wymagana.

Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości, a osoba prawna musi okazać  się dodatkowo kompletem do jej reprezentowania.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana  jest wpłacić przed podpisaniem umowy sprzedaży, kwotę uzyskaną w przetargu pomniejszoną  o wpłacone wadium.

Termin zawarcia  aktu notarialnego zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu

Koszt zawarcia aktu notarialnego wraz z opłatami sądowymi  ponosi nabywca nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się  bez usprawiedliwienia  w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w Internecie pod adresem  www.bip.dobiegniew.

Dodatkowe informacje dotyczące zbycia nieruchomości można uzyskać w pokoju numer  28  Urzędu Miejskiego w  Dobiegniew  tel. 95 7488156.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z ważnych  przyczyn.

                                                                           BURMISTRZ DOBIEGNIEWA     

                                                                                                             mgr Leszek Waloch

Wywieszono

Dnia  5.12.2013 r. 
opublikował:
ostatnie zmiany: 09-12-2013 11:07 przez
czytany: 42317
Rejestr zmian

Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa nr 12-18/2013

Data publikacji: 09-12-2013 00:00

Ogłoszenie nr 12-18/2013

                                                          BURMISTRZ   DOBIEGNIEWA

                                                                  OGŁASZA II PRZETARG

 

 ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym DOBIEGNIEW przy ulicy  Kolejowej stanowiące własność gminy Dobiegniew.

 

 Działając na podstawie  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie  nieruchomości   ( Dz. U. z 2004 r. Nr  207 poz. 2108 ze zmianami) podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o przeprowadzeniu II (I w dn. 31.10.2013r.) ustnego przetargu  na  sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych:

 
l.pOznaczenienieruchomościw katastrzePowierzchniadziałki   m2Cena wywoławcza nieruchomościPostąpieniezłotychWadiumzłotych
1.  125/12    211.500,0050,00100,00
2.  125/13    191.500,00

    50,00

100,00

3.  125/14    191.500,00

   50,00

100,00

4.  125/15    191.500,00

   50,00

100,00

5.  125/16    191.500,00

   50,00

100,00

6.  125/17    191.500,00

   50,00

100,00

7.  125/18    191.500,00

   50,00

100,00

 Przetarg dla  nieruchomości  odbędzie się w dniu  20 stycznia 2014 r.  o godzinie  14°°   sala    numer  16  Urzędu Miejskiego w  Dobiegniewie  ul. Dembowskiego nr 2.

Do ceny ustalonej w PRZETARGU zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% 

 

Przedmiotowa nieruchomość  jest wolna od obciążeń  i nie stanowi przedmiotu zobowiązań.

Uwaga!  Gmina Dobiegniew nie posiada aktualnie opracowanego dla miasta Dobiegniew planu zagospodarowania przestrzennego terenu, jednak wydzielone nieruchomości posiadają powierzchnię preferowaną dla zabudowy garażowej w zabudowie szeregowej zgodnie z ewidencją gruntów Gminy Dobiegniew.

W przetargu mogą  uczestniczyć krajowe lub zagraniczne osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą  wadium w kwocie jw. na konto Gminy Dobiegniew   numer   77 1020 1967 0000 8702 0006 0814 - Banku PKO BP S.A. Oddział Gorzów Wlkp.  najpóźniej  trzy dni przed przeprowadzeniem przetargu tj. do 15.01.2014r.

Wpłacone wadium przez  oferenta ,który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet należności, pozostałym oferentom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie niezwłocznie  zwrócone po przetargu. 

Cudzoziemcy (rozumieniu  ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach ) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji   na nabycie nieruchomości  w przypadku, gdy zgoda ta jest wymagana.

Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości, a osoba prawna musi okazać  się dodatkowo kompletem do jej reprezentowania

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana  jest wpłacić przed podpisaniem umowy sprzedaży, kwotę uzyskaną w przetargu pomniejszoną  o wpłacone wadium.

Termin zawarcia  aktu notarialnego zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu

Koszt zawarcia aktu notarialnego wraz z opłatami sądowymi  ponosi nabywca nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się  bez usprawiedliwienia  w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w Internecie pod adresem  www.bip.dobiegniew.pl  Ogłoszenia

Dodatkowe informacje dotyczące zbycia nieruchomości można uzyskać w pokoju numer  28  Urzędu Miejskiego w  Dobiegniew  tel. 95 7488156.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z ważnych  przyczyn.

Uwaga!  

Dokumentacja geodezyjna zgodna z powszechną ewidencją gruntów, nie uwzględnia kosztów ustalenia granic nieruchomości. Wznowienie granic będzie możliwe na koszt nabywcy.

                 BURMISTRZ DOBIEGNIEWA                                   

  mgr Leszek Waloch                                                           

Wywieszono dn. 5.12.2013 r.   
opublikował:
ostatnie zmiany: 09-12-2013 11:48 przez
czytany: 42094
Rejestr zmian

Ogłoszenie Burmistrza nr 3-8/2013

Data publikacji: 09-12-2013 00:00

                                                                                                                                                   Ogłoszenie nr 3-8/2013

BURMISTRZ   DOBIEGNIEWA OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY  NIEOGRANICZONY 

Działając na podstawie  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004  r. w sprawie  sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.Nr  207 poz. 2108 ze zmianami) podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o przeprowadzeniu II przetargu  ( I w dn. 31.10.2013r.) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych  w obrębie ewidencyjnym RADĘCIN gmina Dobiegniew  stanowiące własność gminy Dobiegniew. 

l.pOznaczenienieruchomościw katastrzePowierzchniadziałki   m2Cena wywoławczanettoWadiumpostąpienie
1.415/1170040.000,- 2.000,-  500,-
2.386/3100030.000,- 2.000,-  500,-
3.406/3220050.000,- 3.000,-1000,-
4.410/1150040.000,- 2.000,-  500,-
5.403/2410070.000,- 5.000,-1000,-
6.324/2  80310.000,- 1.000,-  100,-

 Przetargi dla  nieruchomości  odbędą się w dniu 20 stycznia 2014 r.  o godzinie  123°   sala    numer 5  Urzędu Miejskiego w  Dobiegniewie,  ul. Dembowskiego nr 2, Do cen ustalonych w PRZETARGU zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% Przedmiotowe nieruchomość są   wolna od obciążeń  i nie stanowi przedmiotu zobowiązań.

Uwaga!  Gmina Dobiegniew nie posiada aktualnie opracowanego dla obrębu Radęcin planu zagospodarowania przestrzennego terenu jednak wydzielone nieruchomości posiadają powierzchnię preferowaną dla zabudowy jednorodzinnej zgodnie z ewidencją gruntów Gminy Dobiegniew.

.W przetargu mogą  uczestniczyć krajowe lub zagraniczne osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą  wadium w kwocie jw. na konto tut. Urzędu    numer   77 1020 1967 0000 8702 0006 0814 - Banku PKO BP S.A. Oddział Gorzów Wlkp.   najpóźniej  trzy dni przed przeprowadzeniem przetargu tj. do dn. 15.01.2014r..  Wpłacone  wadium przez  oferenta ,który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet należności, pozostałym oferentom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie niezwłocznie  zwrócone po przetargu.Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości, a osoba prawna musi okazać  się dodatkowo kompletem do jej reprezentowaniaOsoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana  jest wpłacić przed podpisaniem umowy sprzedaży, kwotę uzyskaną w przetargu pomniejszoną  o wpłacone wadium.Termin zawarcia  aktu notarialnego zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu

Koszt zawarcia aktu notarialnego wraz z opłatami sądowymi  ponosi nabywca nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się  bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w Internecie pod adresem  www.bip.dobiegniew.pl

Dodatkowe informacje dotyczące zbycia nieruchomości można uzyskać w pokoju numer  28  Urzędu Miejskiego w  Dobiegniew  tel. 95 7488156.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z ważnych  przyczyn.

Uwaga!

Dokumentacja geodezyjna zgodna z powszechną ewidencją gruntów, nie uwzględnia kosztów ustalenia granic nieruchomości. Wznowienie granic będzie możliwe na koszt nabywcy

                                                                                  BURMISTRZ DOBIEGNIEWA                            

                                                                                   mgr Leszek Waloch

Wywieszono dnia   5.12.2013 r.   

opublikował:
ostatnie zmiany: 09-12-2013 12:16 przez
czytany: 42286
Rejestr zmian

Ogłoszenie Burmistrza nr 58-59/2013

Data publikacji: 09-12-2013 00:00

Ogłoszenie nr 58-59/2013

BURMISTRZ   DOBIEGNIEWA

ogłasza

II  PRZETARG   USTNY  NIEOGRANICZONY  

Działając na podstawie  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004  r. w sprawie  sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.Nr  207 poz. 2108 ze zmianami)  podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o przeprowadzeniu II przetargu (I dn.31.10.2013r.) ustnego nieograniczonego   na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Dobiegniew położonych w Dobiegniewie przy ulicy Gdańskiej  ( przy  trasie Zielona Góra – Gorzów Wlkp. – Gdańsk ):

L.p.

Numer działki

Powierzchnia

łączna

Numer księgi

wieczystej

Cena wywoławcza    

Wysokość

wadium

Postąpienie

1.

381/1

381/2

381/3

 

8.913 m2

 

   11549

 

  500.000,- zł

 

50.000,-z ł

 5.000,-zł  

2.

202

203

204/1

 6.132 m2  

   GW1K/00028216/7

 

  500.000,- zł

 

50.000,-zł

 

5.000,-zł

 poz. 1 -   sposób zagospodarowania nieruchomości określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów turystycznych nad jeziorem Wielgie w Dobiegniewie  zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej nr XXXI/279/97 z dnia 30.12.1997 roku  i  wyznacza funkcję o symbolach: MN, RO, MP, US z zapisem – zabudowa mieszkaniowa, pensjonatowa z terenem rekreacyjnym, ogrodnicza, teren zieleni.Rejon położenia nieruchomości uzbrojony jest w podziemną sieć infrastruktury technicznej.

W obrębie granic nieruchomości przebiega droga  o numerze ewidencyjnym 381/2. Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej – prawo przejścia i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela działki o numerze   ewid. 441/3  stanowiącej lustro wody jeziora Wielgie.

poz.. 2 -  w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego kompleks działek położony jest na terenie oznaczonym – usługi publiczne z możliwością zabudowy.

Rejon położenia nieruchomości uzbrojony jest w podziemną sieć infrastruktury technicznej.

Nieruchomości są wolne  od innych obciążeń i zobowiązań.

Przetarg wg kolejności działek odbędzie się w dniu  20 stycznia 2014r. r. o godz. 8ºº                     w Sali numer 5, (parter ) Urzędu Miejskiego  w Dobiegniewie  ul. Dembowskiego nr 2.

W przetargu mogą  uczestniczyć krajowe lub zagraniczne osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą  wadium w kwocie jw. na konto Gminy Dobiegniew    numer   77 1020 1967 0000 8702 0006 0814 - Banku PKO BP S.A. Oddział Strzelce Kraj.  najpóźniej trzy dni przed przeprowadzeniem przetargu tj. do 15.01.2014r..

 Zagraniczne osoby fizyczne i prawne są zobowiązane  uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych   pod rygorem utraty wadium  w przypadku wygrania przetargu, a nie uzyskania zezwolenia  w rozumieniu  ustawy z dnia 24 marca 1920 roku  o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – (Dz.U. z 2004 roku  nr 167, poz. 1758 z póz. zm. ).

Wpłacone  wadium przez  oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet należności, pozostałym oferentom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie niezwłocznie  zwrócone po przetargu.Do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% , zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z 2004 roku ze zm.)

Uczestnik przetargu musi okazać dowód wpłaty wadium na działkę oraz dowód tożsamości,  a osoba prawna musi okazać  się dodatkowo kompletem do jej reprezentowania.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana  jest wpłacić przed podpisaniem umowy sprzedaży, kwotę uzyskaną w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium.

Termin zawarcia  aktu notarialnego zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu

Koszt zawarcia aktu notarialnego wraz z opłatami sądowymi  ponosi nabywca nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się  bez usprawiedliwienia  w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w internecie pod adresem  www.bip.dobiegniew.pl

Dodatkowe informacje dotyczące zbycia nieruchomości można uzyskać w pokoju numer  28  Urzędu Miejskiego w  Dobiegniew  tel. 95 7488156.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z ważnych  przyczyn.

Uwaga!  

Dokumentacja geodezyjna zgodna z powszechną ewidencją gruntów, nie uwzględnia kosztów ustalenia granic nieruchomości. Wznowienie granic będzie możliwe na koszt nabywcy.

                                                                                            BURMISTRZ DOBIEGNIEWA                                                                                  

                                                                                                                        mgr Leszek Waloch

Wywieszono, dnia 5.12.2013 r.

 
opublikował:
ostatnie zmiany: 09-12-2013 12:43 przez
czytany: 42304
Rejestr zmian

Ogłoszenie Burmistrza 23-25/2013

Data publikacji: 09-12-2013 00:00

Ogłoszenie nr 23-25/2013

BURMISTRZ   DOBIEGNIEWA

ogłasza II  PRZETARG   USTNY  NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych położonych w Dobiegniewie przy ulicy Przemysłowej stanowiących własność Gminy Dobiegniew

 Lp  Numer  działkiPowierzchnia łącznaNumer kwCena wywoławcza do pierwszego przetargu (netto)    WysokośćWadium    Postąpienie  
 1.  2/121  0.3447 ha 19445     87.000,00   10.000,00   1.000,00
2.  2/122  0.2844 ha 19445     72.000,00   10.000,00   1.000,00
 3.  2/123  2.6122 ha                       19445   650.000,00   70.000,00 10.000,00

Sposób zagospodarowania nieruchomości:

określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Dobiegniewskiej Strefy Gospodarczej   w Dobiegniewie  zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej  nr XX/129/2008  z dnia 15 maja 2008 roku  i  wyznacza funkcję   pod zabudowę dla obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z dopuszczeniem towarzyszącej zabudowy mieszkalnej.

Przetarg dla działek wg liczby porządkowej odbędzie się w dniu  20 stycznia 2014 r.  o godz. 900 w sali numer 5,  ( parter ) Urzędu Miejskiego  w Dobiegniewie ul. Dembowskiego nr 2. W przetargu mogą  uczestniczyć krajowe lub zagraniczne osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą  wadium w kwocie jw. na konto tut. Urzędu    numer   77 1020 1967 0000 8702 0006 0814 - Banku PKO BP S.A. Oddział Gorzów Wlkp.   najpóźniej   trzy dni przed przeprowadzeniem przetargu tj. do dn. 15.01.2014r.

Zagraniczne osoby fizyczne i prawne są zobowiązane  uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych   pod rygorem utraty wadium  w przypadku wygrania przetargu, a nie uzyskania zezwolenia  w rozumieniu ustawy z dnia  3 lutego 2001 r. o zmianie ustawy  o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U.  z 2004 r.    Nr 167 poz. 1758  ze    zm.).

Do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT   w wysokości 23% , zgodnie z ustawą    z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z 2004 roku ze zm.)Wpłacone  wadium przez  oferenta ,który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet należności, pozostałym oferentom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie niezwłocznie  zwrócone po przetargu.Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana  jest wpłacić przed podpisaniem umowy sprzedaży, kwotę uzyskaną w przetargu pomniejszoną   o wpłacone wadium.Termin zawarcia  aktu notarialnego zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni   od rozstrzygnięcia przetargu.

Koszt zawarcia aktu notarialnego wraz z opłatami sądowymi  ponosi nabywca nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się  bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w internecie pod adresem  www.dobiegniew.pl  (ogłoszenia).

Dodatkowe informacje dotyczące zbycia nieruchomości można uzyskać   w pokoju numer  28  Urzędu Miejskiego w  Dobiegniewie  tel. 95 7488156.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z ważnych  przyczyn.

                                                                           BURMISTRZ  DOBIEGNIEWA

                                                                                        mgr Leszek Waloch

Wywieszono

Dnia  5.12.2013r. r.

opublikował:
ostatnie zmiany: 09-12-2013 12:54 przez
czytany: 42075
Rejestr zmian

Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa o studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Data publikacji: 19-11-2013 00:00

RGK.6720.11.2013.ES                                                Dobiegniew, dnia 19 listopada 2013 r.

OGŁOSZENIE

Burmistrza Dobiegniewa

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dobiegniew, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) i uchwały Nr XXIII/124/12 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobiegniew oraz w związku z art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobiegniew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 27 listopada 2013 r. do 30 grudnia 2013 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie, ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew, pokój nr 28, w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna odbędzie się w dniu 20 grudnia 2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie, w pokoju nr 5 o godz. 1100.

Zgodnie z art. 11 ust.11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w związku z art. 39 i art. 54 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany Studium lub prognozie oddziaływania na środowisko skutków ustaleń Studium, może wnieść uwagi.

Uwagi do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobiegniew i/lub prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie do Burmistrza Dobiegniewa, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 22 stycznia 2014 r.

                                                                                       BURMISTRZ

                                         mgr Leszek Waloch

 

opublikował:
ostatnie zmiany: 20-11-2013 09:01 przez
czytany: 42751
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa

Data publikacji: 18-11-2013 00:00

                                                                                           Dobiegniew, dnia 18 listopada 2013r.
RKG.6220.4.2013.ES.8                                

                                                               OBWIESZCZENIE
                                                        Burmistrza Dobiegniewa

Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., nr 199, poz. 1227 ze zm.), zawiadamiam, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 stawów rybnych o powierzchni 1,40 ha i 1,60 ha i głębokości do 2,0 m na działce nr ewidencyjny 75/1 obręb geodezyjny Osiek, gmina Dobiegniew, z wniosku  złożonego przez Jerzego Łuczaka.
Planowana inwestycja zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 88 litera e rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. nr 213, poz.1397) zalicza się do inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać
na środowisko, a także zlokalizowana jest w obszarze chronionego krajobrazu „1- Puszcza Drawska” oraz na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000 PLB320016 „Lasy Puszczy nad Drawą”.
Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Dobiegniewa, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej (na adres: Urząd Miejski w Dobiegniewie, ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew), elektronicznej (na adres:
j.spiewak@dobiegniew.pl)
lub ustnej, w terminie od 19 listopada 2013r. do 10 grudnia 2013r.
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Dobiegniewa przed wydaniem decyzji.

                                                                                                                       BURMISTRZ

                                                                                                                 mgr Leszek Waloch


Opublikowano:
1.strona
www.dobiegniew.pl – link: komunikaty
2.strona
www.bip.dobiegniew.pl – link: ogłoszenia
3.tablica Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie

opublikował:
czytany: 42578
Rejestr zmian

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dierżawę nieruchomości - Dobiegniew

Data publikacji: 01-10-2013 00:00

O G Ł O S Z E N I E  

 

Burmistrz Dobiegniewa 

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę

nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Dobiegniew

Przedmiotem przetargu jest: 

położenie nieruchomości

Cześć  działki nrPow. ha

cena

wywoławczaroczna 

wyma gane wadium

Przezna-              czenie

czas dzierżawy

min. postą-pienie

Dobiegniew   441/210,0244     25,00 zł  3,00 złBrak planu   10 lat1 ,00 złNieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu.

 W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, prawne, które:

-          wpłacą w gotówce wadium nie później niż do dnia 26.10. 2013 r. /włącznie/  na konto- Bank PKO  BP S.A. Oddział Strzelce Kraj. 77 1020 1967 0000 8702 0006 0814  /decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Gminy  Dobiegniew.

-          stawią się osobiście na przetargu lub przedłożą pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie

-          przedłożą dokument tożsamości

-          przedłożą oryginalny dowód wpłaty wadium.

Wpłacone  wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawy osobie wygrywającej przetarg.

Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Stawka czynszu będzie podlegała zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek przez Gminę
Przetarg odbędzie się w dniu 31 października 2013 r. o godz. 12.oo w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego Dobiegniew pok. Nr 5. Zastrzega się prawo do odstąpienia przeprowadzenia przetargu  bez podania przyczyny.

 Od dnia zawarcia umowy, oprócz czynszu, dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia opłat dodatkowych m.in. należnego podatku, naliczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Ogłoszenie  podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez m.in. wywieszenie na tablicy ogłoszeń  w miejscowości położenia nieruchomości przeznaczonej w dzierżawę, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dobiegniew.

Informacje dotyczące dzierżawy nieruchomości można uzyskać telefonicznie pod nr  95 7611001 lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Dobiegniew pokój nr 29.

 

Dobiegniew, dnia 30.09. 2013 r.                                                                                           BURMISTRZ  DOBIEGNIEWA                                                                                                mgr Leszek  Waloch         
opublikował:
czytany: 43055
Rejestr zmian

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - ul.Nowomłyńska

Data publikacji: 01-10-2013 00:00

BURMISTRZ   DOBIEGNIEWA

OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG

 ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym DOBIEGNIEW  przy ulicy Nowomłyńskiej stanowiących własność gminy Dobiegniew.

 Działając na podstawie  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie  nieruchomości   ( Dz. U. z 2004 r. Nr  207 poz. 2108 ze zmianami) podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o przeprowadzeniu I przetargu ustnego nieograniczonego na  sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

l.pOznaczenienieruchomościw katastrzeŁączna powierzchnia nieruchomości       m2Cena nettowywoławcza nieruchomościPostąpieniezłotychWadiumzłotych
1.  431/2    5850  60.100,001000,0010.000,00
2.  431/4  29704305.000,005.000,0050.000,00


Przetarg dla  działek  według liczby porządkowej w tabeli odbędzie się w dniu 31 października 2013r.  o godzinie  13º°   sala    numer  5 ( parter ), Urzędu Miejskiego w  Dobiegniewie  ul. Dembowskiego nr 2.

Do ceny ustalonej w PRZETARGU zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%

Przedmiotowe nieruchomości  są wolne od obciążeń  i nie stanowią przedmiotu zobowiązań.

W przetargu mogą  uczestniczyć krajowe lub zagraniczne osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą  wadium w kwocie jw. na konto Gminy Dobiegniew   numer   77 1020 1967 0000 8702 0006 0814 - Banku PKO BP S.A. Oddział Strzelce Kraj.   najpóźniej  trzy dni przed przeprowadzeniem przetargu.

Wpłacone  wadium przez  oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet należności pozostałym oferentom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie niezwłocznie  zwrócone po przetargu.

Cudzoziemcy ( rozumieniu  ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji   na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy zgoda ta jest wymagana.

Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości, a osoba prawna musi okazać  się dodatkowo kompletem do jej reprezentowania.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana  jest wpłacić przed podpisaniem umowy sprzedaży, kwotę uzyskaną w przetargu pomniejszoną  o wpłacone wadium.

Termin zawarcia  aktu notarialnego zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

Koszt zawarcia aktu notarialnego wraz z opłatami sądowymi  ponosi nabywca nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się  bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w Internecie pod adresem  www.bip.dobiegniew.

Dodatkowe informacje dotyczące zbycia nieruchomości można uzyskać w pokoju numer  28  Urzędu Miejskiego w  Dobiegniew  tel. 95 7611001, 7611020  wew. 116.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z ważnych  przyczyn.

  

                       BURMISTRZ DOBIEGNIEWA

                                mgr Leszek Waloch

Wywieszono

Dnia  19.09.2013 r.
opublikował:
ostatnie zmiany: 01-10-2013 12:08 przez
czytany: 43197
Rejestr zmian

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - ul. Mickiewicza III

Data publikacji: 01-10-2013 00:00

BURMISTRZ   DOBIEGNIEWA

OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG

 

 ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych 
w obrębie ewidencyjnym DOBIEGNIEW  przy ulicy Mickiewicza (w kierunku na Urszulankę ) stanowiących własność gminy Dobiegniew.

 

 Działając na podstawie  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie  nieruchomości  (Dz. U. z 2004 r. Nr  207 poz. 2108 ze zmianami) podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o przeprowadzeniu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na  sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

Lp.Numer działkiPow.  haRodzaj zbyciaWartość     VadiumPostąpienie
1. 3402,3340

własność

222.500,00 25.000,00  2.500,00
2. 3421,2289

własność

117.200,00 15.000,00  1.500,00
3. 345/40,6733

własność

  64.200,00 10.000,00  1.000,00
4. 3500,7114

własność

  67.800,00 10.000,00  1.000,00
5. 3510,8492

własność

  81.000,00 10.000,00  1.000,00
6. 3521,4902

własność

142.100,00 15.000,00  1.500,00
7. 3530,5237

własność

  49.900,00   5.000,00     500,00


Dla działek objętych przetargiem brak jest aktualnego planu zagospodarowania  przestrzennego.

Przetarg dla  działek  według liczby porządkowej w tabeli odbędzie się w dniu 31 października 2013 r. o godzinie  1230 sala numer  5 (parter), Urzędu Miejskiego w  Dobiegniewie  ul. Dembowskiego nr 2.

Do ceny ustalonej w PRZETARGU zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%

Przedmiotowe nieruchomości  są wolne od obciążeń  i nie stanowią przedmiotu zobowiązań.

W przetargu mogą  uczestniczyć krajowe lub zagraniczne osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą  wadium w kwocie jw. na konto Gminy Dobiegniew   numer 77 1020 1967 0000 8702 0006 0814 - Banku PKO BP S.A. Oddział Gorzów Wlkp.  najpóźniej do dnia 24 stycznia 2013 r. Wpłacone  wadium przez oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet należności pozostałym oferentom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie niezwłocznie  zwrócone po przetargu.

Cudzoziemcy ( rozumieniu  ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach ) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji   na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy zgoda ta jest wymagana.

Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości, a osoba prawna musi okazać  się dodatkowo kompletem do jej reprezentowania.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana  jest wpłacić przed podpisaniem umowy sprzedaży, kwotę uzyskaną w przetargu pomniejszoną  o wpłacone wadium.

Termin zawarcia  aktu notarialnego zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

Koszt zawarcia aktu notarialnego wraz z opłatami sądowymi  ponosi nabywca nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się  bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

 Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w Internecie pod adresem  www.bip.dobiegniew.Obecnie działki są zagospodarowane rolniczo, faktyczne wejście na działki nastąpi  po zbiorach zbóż.

Dodatkowe informacje dotyczące zbycia nieruchomości można uzyskać w pokoju numer  28  Urzędu Miejskiego w  Dobiegniew  tel. 95 7611001, 7611020  wew. 116.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z ważnych  przyczyn.


BURMISTRZ DOBIEGNIEWA
                                                                                  mgr Leszek Waloch
   

Wywieszono 19.09.2013

opublikował:
ostatnie zmiany: 01-10-2013 12:06 przez
czytany: 43149
Rejestr zmian

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - ul. Norwida

Data publikacji: 23-09-2013 00:00

BURMISTRZ   DOBIEGNIEWA
OGŁASZA PIEWRSZY  PRZETARG

 ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Dobiegniew stanowiącej własność gminy Dobiegniew.

 Działając na podstawie  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie  nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr  207 poz. 2108 ze zmianami) podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o przeprowadzenie  przetargu na  sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości niezabudowanej:

l.p
Oznaczenie
nieruchomości
w katastrze
Powierzchnia
działki   m2
Cena wywoławcza nieruchomości
Postąpienie
złotych
Wadium
złotych
1.
  529/10
  783
17.800,00
200,00
2.000,00

Przetarg dla  nieruchomości odbędzie się w dniu  31 października 2013 r. o godzinie  900 sala numer  5  Urzędu Miejskiego w  Dobiegniewie ul. Dembowskiego nr 2.

Do ceny ustalonej w PRZETARGU zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%

Przedmiotowa nieruchomość jest  wolna od obciążeń  i nie stanowi przedmiotu zobowiązań.

Uwaga!  Gmina Dobiegniew nie posiada aktualnie opracowanego dla miasta Dobiegniew planu zagospodarowania przestrzennego terenu, jednak wydzielona nieruchomość posiada powierzchnię preferowaną dla zabudowy jednorodzinnej zgodnie z ewidencją gruntów Gminy Dobiegniew.

W przetargu mogą  uczestniczyć krajowe lub zagraniczne osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą  wadium w kwocie jw. na konto Gminy Dobiegniew numer 77 1020 1967 0000 8702 0006 0814 - Banku PKO BP S.A. Oddział Gorzów Wlkp.  najpóźniej  trzy dni przed przeprowadzeniem przetargu.

Wpłacone wadium przez oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet należności pozostałym oferentom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie niezwłocznie  zwrócone po przetargu.

Cudzoziemcy ( rozumieniu  ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach ) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy zgoda ta jest wymagana.

Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości, a osoba prawna musi okazać  się dodatkowo kompletem do jej reprezentowania

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana  jest wpłacić przed podpisaniem umowy sprzedaży, kwotę uzyskaną w przetargu pomniejszoną  o wpłacone wadium.

Termin zawarcia  aktu notarialnego zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu

Koszt zawarcia aktu notarialnego wraz z opłatami sądowymi ponosi nabywca nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się  bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w Internecie pod adresem  www.bip.dobiegniew.pl  Ogłoszenia

Dodatkowe informacje dotyczące zbycia nieruchomości można uzyskać w