Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2022 roku

Data publikacji: 01-03-2022 00:00

     zarz_01_2022.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 1/2022 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 3 stycznia 2022r w sprawie powierzenia wykonania zadania związanego z utrzymaniem porządku, czystości wraz z pielęgnacją zieleni na terenie kompleksu sportowego-rekreacyjnego przy ul. Leśnej w Dobiegniew

 zarz_02_2022.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 2/2022 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 10 stycznia 2022r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Dobiegniew z zakresu wspierania o upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 roku

 zarz_03_2022.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 3/2022 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 10 stycznia 2022r w sprawie powołania komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Dobiegniew z zakresu upowszechniania kutlry fizycznej i sportu w 2022 rok

 zarz_04_2022.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 4/2022 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 10 stycznia 2022r w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_05_2022.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 5/2022 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 11 stycznia 2022r w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_06_2022.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 6/2022 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 11 stycznia 2022r w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_07_2022.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 7/2022 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 13 stycznia 2022r w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_08_2022.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 8/2022 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 stycznia 2022r w sprawie powierzenia wykonania zadania związanego ze sprzątaniem terenu miasta oraz zimowym utrzymaniem dróg miejskich

 zarz_09_2022.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 9/2022 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18 stycznia 2022r w sprawie powierzenia wykonania zadania związanego z utrzymaniem zieleni miejskiej na terenie miasta Dobiegniew

 zarz_10_2022.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 10/2022 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 20 stycznia 2022r w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_11_2022.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 11/2022 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 20 stycznia 2022r w sprawie ogłoszenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do Przedszkola Baśniowa Kraina w Dobiegnie

 zarz_12_2022.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 12/2022 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 stycznia 2022r w sprawie zmiany w budżecie

 zarz_13_2022.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 13/2022 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 09 lutego 2022r w sprawie zmiany w budżecie gminy

 zarz_14_2022.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 14/2022 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 10 lutego 2022r w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_15_2022.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 15/2022 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 10 lutego 2022r w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 zarz_16_2022.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 16/2022 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 17 lutego 2022r w sprawie przekazania środka trwałęgo dla PUK "KOMUNALNI" Sp z o.o. w Dobiegniewie

 zarz_17_2022.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 17/2022 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 21 lutego 2022r w sprawie zmiany w budżecie gminy

 zarz_18_2022.pdf   strzałka   Zarządzenie Nr 18/2022 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 lutego 2022r w sprawie przyznania podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na tere

opublikował:
czytany: 254
Rejestr zmian

Zarzadzenia Burmistrza Dobiegniewa wydane w 2007 roku

Data publikacji:
 
czytany: 5862
Rejestr zmian
ikona drukowania