Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy ds. muzeum i ochrony zabytków

Data publikacji: 24-09-2018 00:00
 

 infoMZwynik.pdf   strzałka   informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy ds. muzeum i ochrony zabytków

opublikował:
czytany: 24922
Rejestr zmian

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy ds. DSP, rozwoju gospodarczego, przewozów pasażerskich, rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich

Data publikacji: 30-05-2018 00:00
 

 infoDSPwynik.pdf   strzałka   informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy ds. DSP, rozwoju gospodarczego, przewozów pasażerskich, rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich

opublikował:
czytany: 27493
Rejestr zmian

Ogłoszenie o naborze na samodzielne stanowisko pracy ds. Dobiegniewskiej Strefy Przemysłowej, rozwoju gospodarczego, przewozów pasażerskich, rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich

Data publikacji: 02-05-2018 00:00
 

 infoDSPnabor.pdf   strzałka   ogłoszenie o naborze na samodzielne stanowisko ds. DSP, rozwoju gospodarczego, przewozów pasażerskich, rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich

opublikował:
czytany: 27803
Rejestr zmian

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy ds. inwestycji i zamówień publicznych

Data publikacji: 13-02-2018 00:00
 

 infoZPwynik.pdf   strzałka   informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy ds. inwestycji i zamówień publicznych

opublikował:
czytany: 28748
Rejestr zmian

Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Główna Księgowa

Data publikacji: 24-10-2017 00:00
 

 infoGKZEAOkand.doc   strzałka   Informacja o liczbie kandydatów spełniającym wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Główna Księgowa

opublikował:
czytany: 30588
Rejestr zmian

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Oświaty w Dobiegniewie

Data publikacji: 13-10-2017 00:00
Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z  późn. zm.) Dyrektor Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Oświaty w Dobiegniewie ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Oświaty w Dobiegniewie w wymiarze pełnego etatu.


 Ogloszenie_o_naborze.doc

 Zalacznik_nr_1.doc

 Zalacznik_nr_2.doc

opublikował:
ostatnie zmiany: 13-10-2017 19:31 przez
czytany: 30759
Rejestr zmian

Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne w konkursie na wolne stanowisko urzędnicze Główna Księgowa ZEAO

Data publikacji: 26-09-2017 00:00
 

 infoGKZEAOnabor.doc   strzałka   Informacja o liczbie kandydatów spełniającym wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Główna Księgowa

opublikował:
czytany: 30943
Rejestr zmian

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy ds. drogownictwa i energetyki

Data publikacji: 06-09-2017 00:00
 

 infoDEwynik.pdf   strzałka   informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy ds. drogownictwa i energetyki

opublikował:
czytany: 31259
Rejestr zmian

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta ds. świadczeń wychowawczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobiegniewie

Data publikacji: 29-03-2016 00:00
 

 zal_info_nabor.doc   strzałka   informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta ds. świadczeń wychowawczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobiegniewie

opublikował:
czytany: 36698
Rejestr zmian

Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta ds. świadczeń wychowawczych i rodzinnych

Data publikacji: 07-03-2016 00:00
 

 ref_sw_rodz_nabor.doc   strzałka   Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta ds. świadczeń wychowawczych i rodzinnych

opublikował:
czytany: 37351
Rejestr zmian

Przedłużenie terminu naboru na świadczenie usług rehabilitacji ruchowej w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Data publikacji: 03-09-2015 00:00
 

 uslREH_nabor2.doc   strzałka   przedłużenie terminu składania dokumentów do 15.09.2015 r. do godz. 12.00

opublikował:
czytany: 40398
Rejestr zmian

Informacja o wyborze oferty na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobiegniewie

Data publikacji: 03-09-2015 00:00
 

 zal_03_informacja.doc   strzałka   Informacja o wyborze oferty na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobiegniewie

opublikował:
czytany: 40477
Rejestr zmian

Informacja o unieważnieniu naboru na wolne stanowisko pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobiegniewie

Data publikacji: 03-09-2015 00:00
 

 zal_04_informacja.doc   strzałka   Informacja o unieważnieniu naboru na wolne stanowisko pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobiegniewie

opublikował:
czytany: 40476
Rejestr zmian

Informacja o wynikach postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Przedszkola Baśniowa Kraina w Dobiegniewie przy ul. Mickiewicza 9; 66-520 Dobiegniew

Data publikacji: 21-08-2015 00:00
 

 zal_02_ingormacja.pdf   strzałka   Informacja o wynikach postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Dobiegniewie

opublikował:
czytany: 40662
Rejestr zmian

Ogłoszenie o naborze na stanowisko opiekuna do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Data publikacji: 10-08-2015 12:00
 

 UslOpiek_nabor.doc   strzałka   Ogłoszenie o naborze na stanowisko opiekuna do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

opublikował:
ostatnie zmiany: 10-08-2015 14:59 przez
czytany: 40864
Rejestr zmian

Ogłoszenie o naborze na świadczenie usług rehabilitacji ruchowej w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Data publikacji: 10-08-2015 09:00
 

 UsCEReh_nabor.docx   strzałka   OGŁOSZENIE O NABORZE NA ŚWIADCZENIE USŁUG REHABILITACJI RUCHOWEJ, W RAMACH SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI psychicznymi

opublikował:
ostatnie zmiany: 10-08-2015 14:42 przez
czytany: 40814
Rejestr zmian

Informacja o wynikach postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Przedszkola Baśniowa Kraina w Dobiegniewie, ul. Mickiewicza 9; 66-520 Dobiegniew

Data publikacji: 20-07-2015 00:00
 
opublikował:
czytany: 2246
Rejestr zmian

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu PUK Komunalni Sp. z o.o. w Dobiegniewie

Data publikacji: 19-02-2015 00:00
Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych "Komunalni" Sp. z o.o., podaje do wiadomości listę kandydatów spełniających wymagania formalne konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu.

 Lista_kandydatow.pdf

opublikował:
ostatnie zmiany: 19-02-2015 20:48 przez
czytany: 43233
Rejestr zmian

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Dobiegniewie.

Data publikacji: 25-07-2014 00:00

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Dobiegniewie.

opublikował:
ostatnie zmiany: 25-07-2014 13:39 przez
czytany: 2852
Rejestr zmian
ikona drukowania