Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY

Data publikacji: 04-01-2022 00:00

Podstawa prawna: Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Dobiegniew, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 t.j.), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189).

 

Opis: Rejestr instytucji kultury
Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze: Miejski w Dobiegniewie, ul. Obrońców Pokoju 24, 66-520 Dobiegniew
2.      Złożenie dokumentów: Sekretariat Urzędu Miejskiego
3.      Zgodnie z § 10 ust.1 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury:

1. Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.
2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
1) otwarty dostęp do zawartości rejestru;
2) wydanie odpisu z rejestru.

3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.” uchwala_XLI_24621.pdf   strzałka   Uchwała Nr XLI/246/21 z dnia 22 listopada 2021r w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Centrum Kultury w Dobiegniewie

 zal_koncepcja.pdf   strzałka   Koncepcja pracy oraz koncepcja programowa działań Centrum Kultury w Dobiegniewie

 zal_ks_rej.pdf   strzałka   Księga rejestrowa Centrum Kultury w Dobiegniewie

 zal_rejestr.pdf   strzałka   Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Dobiegniew

opublikował:
ostatnie zmiany: 05-01-2022 07:40 przez
czytany: 322
Rejestr zmian
ikona drukowania