Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Klauzule informacyjne

Data publikacji: 12-11-2019 00:00

KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)  

informuję, że:

 1. Administratorem Pana danych osobowych jest Burmistrz Dobiegniewa z siedzibą Urzędzie Miejskim w Dobiegniewie, ul. Obrońców Pokoju 24,
  tel: 95 7611001, mail: urzad@dobiegniew.pl, zwany dalej Administratorem.

 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z  Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@dobiegniew.pl

 3.  Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane w celu:

  a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy Dobiegniew;

  b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie;

  c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 4. Odbiorcami Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

 5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

  a) żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

  b) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  c) wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj.
   Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 7. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pana(i) danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.


 RODOKlauzulainformacyjna.pdf

 RODOukraiCNskiKlauzulainformacyjna.pdf

opublikował:
ostatnie zmiany: 06-03-2020 10:42 przez
czytany: 2717
Rejestr zmian
ikona drukowania