Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.1.2022.AK.2 z dnia 03.03.2022r.

Data publikacji: 08-03-2022 00:00

Burmistrz Dobiegniewa zawiadamia,iż na wniosek złożony przez inwestora, tj. firmę R.Power Development Sp. z o.o. ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa reprezentowaną przez p. Izę Michałek, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid. 25/1, 51, 28/1 obr. ewid. 0007 Derkacze, nr ewid. 9/2, 13/2 obr. ewid. 0008 Wołogoszcz, gm. Dobiegniew o mocy do 370MW oraz linie kablowe łączące poszczególne części inwestycji poprowadzone w obrębie 0008 Wołogoszcz, gm. Dobiegniew. RKG6220112022AK2.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.1.2022.AK.2 z dnia 03.03.2022r.

opublikował:
czytany: 209
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.2.2022.AK.2 z dnia 03.03.2022r.

Data publikacji: 08-03-2022 00:00

Burmistrz Dobiegniewa zawiadamia,iż na wniosek złożony przez inwestora, tj. firmę eSolis Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 231, 85-451 Bydgoszcz reprezentowaną przez Panią Weronikę Wojtera, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 36 i 38 obręb ewid. 0010 Osiek, gmina Dobiegniew. RKG6220122022AK2.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.2.2022.AK.2 z dnia 03.03.2022r.

opublikował:
czytany: 197
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.16.2021.AK.7 z dnia 08.02.2022r.

Data publikacji: 18-02-2022 00:00

Burmistrz Dobiegniewa zawiadamia strony postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. budowa farmy fotowoltaicznej o mocy maksymalnej do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 22/2 obręb ewid. 0018 Słonów, gmina Dobiegniew, o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami i wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie RKG62201162021AK7.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.16.2021.AK.7 z dnia 08.02.2022r.

opublikował:
czytany: 273
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.14.2021.AK.7 z dnia 09.02.2022r.

Data publikacji: 18-02-2022 00:00

Burmistrz Dobiegniewa zawiadamia strony postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MW wraz
z infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 238 obręb ewid. 0011 Grąsy, gmina Dobiegniew
, o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami i wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie RKG62201142021AK7.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.14.2021.AK.7 z dnia 09.02.2022r.

opublikował:
czytany: 291
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.1.2021.AK.9 z dnia 07.02.2022r.

Data publikacji: 18-02-2022 00:00

Burmistrz Dobiegniewa zawiadamia,o wydaniu postanowienia, w którym dla przedsięwzięcia pn. budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 307, 308 obręb ewid. 0011 Grąsy, gmina Dobiegniew, podjęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia RKG6220112021AK9.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.1.2021.AK.9 z dnia 07.02.2022r.

opublikował:
czytany: 282
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.1.2021.AK.11 z dnia 07.02.2022r.

Data publikacji: 18-02-2022 00:00

Burmistrz Dobiegniewa zawiadamia,iż wystąpiono o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn. budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 307, 308 obręb ewid. 0011 Grąsy, gmina Dobiegniew, do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkoposkim zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy RKG6220112021AK11.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.1.2021.AK.11 z dnia 07.02.2022r.

opublikował:
ostatnie zmiany: 18-02-2022 13:53 przez
czytany: 296
Rejestr zmian

Decyzja oraz Komunikat dotyczący przekroczeń wskaźników mikrobiologicznych w wodzie pochodzącej z wodociągu publicznego Ługi podane przez PPIS w Drezdenku.

Data publikacji: 24-01-2022 00:00

Decyzja oraz Komunikat dotyczący przekroczeń wskaźników mikrobiologicznych w wodzie pochodzącej z wodociągu publicznego Ługi podane przez PPIS w Drezdenku. 24012022R.pdf   strzałka   INFORMACJE.DOC

opublikował:
czytany: 403
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.16.2021.AK.2 z dnia 21.12.2021r.

Data publikacji: 23-12-2021 00:00

Burmistrz Dobiegniewa zawiadamia,iż na wniosek złożony przez inwestora, tj. firmę EKOPV – 24 Sp. z o.o. ul., Nowy Kisielin – Rozwojowa 7A, 66-002 Zielona Góra  reprezentowaną przez Panią Magdalenę Czarną, ul. Ruczajowa 20B/11, 65-153 Zielona Góra, zostało wszczęte postępowanie administracyjnew sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. budowa farmy fotowoltaicznej o mocy maksymalnej do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 22/2 obręb ewid. 0018 Słonów, gmina Dobiegniew RKG62201162021AK2.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.16.2021.AK.2 z dnia 21.12.2021r.

opublikował:
czytany: 547
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.2.2021.AK.17 z dnia 21.12.2021r.

Data publikacji: 22-12-2021 00:00

Burmistrz Dobiegniewa zawiadamia strony postępowaniaoraz podaje do publicznej wiadomości informację,że w dniu 21.12.2021 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Niwy oraz przepompowni ścieków i kanalizacji sanitarnej tłocznej do istniejącej sieci w m. Ługi na działkach o nr ewid. 320, 356, 254, 256, 258, 402/2, 402/5, 52/2, 52/1, 129, 302 obręb ewid. 0017 Ługi, gmina Dobiegniew. RKG6220122021AK17.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.2.2021.AK.17 z dnia 21.12.2021r.

opublikował:
czytany: 554
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.15.2020.AK.10 z dnia 01.12.2021r.

Data publikacji: 02-12-2021 00:00

Burmistrz Dobiegniewa zawiadamia,o wydaniu postanowienia, w którym dla przedsięwzięcia pn. budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 280 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ewid. 467/4, 469, 476, 479/4, 486/1 i 658/2 obręb ewid. 0001 Radęcin, gmina Dobiegniew, podjęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. RKG62201152020AK10.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.15.2020.AK.10 z dnia 01.12.2021r.

opublikował:
czytany: 648
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.15.2020.AK.14 z dnia 01.12.2021r.

Data publikacji: 02-12-2021 00:00

Burmistrz Dobiegniewa zawiadamia,iż wystąpiono o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn. budowa farmy  fotowoltaicznej o mocy do 280 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ewid. 467/4, 469, 476, 479/4, 486/1 i 658/2 obręb ewid. 0001 Radęcin, gmina Dobiegniew RKG62201152020AK14.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.15.2020.AK.14 z dnia 01.12.2021r.

opublikował:
czytany: 629
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.2.2021.AK.15 z dnia 26.11.2021r.

Data publikacji: 29-11-2021 00:00

Burmistrz Dobiegniewa zawiadamia strony postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Niwy oraz przepompowni ścieków i kanalizacji sanitarnej tłocznej do istniejącej sieci w m. Ługi na działkach o nr ewid. 320, 356, 254, 256, 258, 402/2, 402/5, 52/2, 52/1, 129, 302 obręb ewid. 0017 Ługi, gmina Dobiegniew o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami i wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia. RKG6220122021AK15.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.2.2021.AK.15 z dnia 26.11.2021r.

opublikował:
czytany: 659
Rejestr zmian

Informacja dotycząca uzyskanego dofinansowania na realizację zadania pn. "Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Dobiegniew"

Data publikacji: 18-11-2021 00:00

Informacja dotycząca uzyskanego dofinansowania na realizację zadania pn. "Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Dobiegniew" informacjapdf.pdf   strzałka   18.11.2021 r.

opublikował:
czytany: 683
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.6.2021.AK.25 z dnia 27.10.2021r.

Data publikacji: 02-11-2021 00:00

Burmistrz Dobiegniewa zawiadamia,iż wystąpiono o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn. „Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1,5 MW w gminie Dobiegniew” na działce nr ewid. 431/5, obręb ewid. 0013 Dobiegniew do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkoposkim zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, Zarządu Zlewni w Pile zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt. 4 ww. ustawy oraz o wydanie opinii do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy i Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy.

Inwestor: PGB Energetyka 10 sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gotarda 9.

Jednocześnie informuję, iż w dniu 26.04.2021r . Rada Miejska w Dobiegniewie podjęła Uchwałę nr XXXV/204/21 w sprawie przystąpienia do zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobiegniew w związku z likwidacją możliwości lokalizacji biogazowni, na rzecz instalacji fotowoltaicznych w graniach obowiązującego planu miejscowego. Zaznaczam również, że teren na którym planowana jest lokalizacja przedsięwzięcia jest własnością Gminy Dobiegniew, wnioskodawca nie posiada prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. RKG6220162017AK24.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.6.2021.AK.25 z dnia 27.10.2021r.

opublikował:
czytany: 734
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.7.2020.AK.13 z dnia 04.10.2021r.

Data publikacji: 15-10-2021 00:00

Burmistrz Dobiegniewa zawiadamia strony postępowania oraz podaje do publicznej wiadomości informację,że w dniu 04.10.2021 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. budowa parku solarnego o mocy do 3 MW na terenie części działki nr ewid. 178/1, obręb ewid. 0010 Osiek, gmina Dobiegniew. RKG6220172020AK13.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.7.2020.AK.13 z dnia 04.10.2021r.

opublikował:
czytany: 845
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.8.2020.AK.17 z dnia 04.10.2021r.

Data publikacji: 15-10-2021 00:00

Burmistrz Dobiegniewa zawiadamia strony postępowaniaoraz podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 04.10.2021 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. budowa parku solarnego o mocy do 2 MW na terenie części działki nr ewid. 178/1, obręb ewid. 0010 Osiek, gmina Dobiegniew. RKG6220182020AK17.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.8.2020.AK.17 z dnia 04.10.2021r.

opublikował:
czytany: 830
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.12.2021.AK.2 z dnia 12.10.2021r.

Data publikacji: 15-10-2021 00:00

Burmistrz Dobiegniewa zawiadamia,iż na wniosek złożony przez inwestora, tj. firmę eSolis Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 231, 85-451 Bydgoszcz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzjio środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 29, 30 obręb ewid. 0010 Osiek, gmina Dobiegniew.

Jednocześnie zawiadamia się, iż Burmistrz Dobiegniewa wystąpi o wydanie opinii co do wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ww. sprawie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni w Pile Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. RKG62201122021AK2.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.12.2021.AK.2 z dnia 12.10.2021r.

opublikował:
ostatnie zmiany: 15-10-2021 14:10 przez
czytany: 820
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.12.2021.AK.2 z dnia 12.10.2021r.

Data publikacji: 15-10-2021 00:00

Burmistrz Dobiegniewa zawiadamia,iż na wniosek złożony przez inwestora, tj. firmę eSolis Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 231, 85-451 Bydgoszcz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 29, 30 obręb ewid. 0010 Osiek, gmina Dobiegniew.

Jednocześnie zawiadamia się, iż Burmistrz Dobiegniewa wystąpi o wydanie opinii co do wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ww. sprawie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni w Pile Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

opublikował:
ostatnie zmiany: 15-10-2021 14:12 przez
czytany: 849
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.2.2021.AK.13 z dnia 12.10.2021r.

Data publikacji: 12-10-2021 00:00

Burmistrz Dobiegniewa podaje do publicznej wiadomości informację o procedurze udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Niwy oraz przepompowni ścieków i kanalizacji sanitarnej tłocznej do istniejącej sieci w m. Ługi na działkach o nr ewid. 320, 356, 254, 256, 258, 402/2, 402/5, 52/2, 52/1, 129, 302 obręb ewid. 0017 Ługi, gmina Dobiegniew. RKG6220122021AK13.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.2.2021.AK.13 z dnia 12.10.2021r.

opublikował:
czytany: 853
Rejestr zmian

Warunkowa przydatność wody przeznaczonej do spożycia - wodociąg publiczny Chomętowo, indywidualne ujęcie wody Mierzęcin Pałac.

Data publikacji: 08-10-2021 00:00

W załączeniu informacje od PSSE w Drezdenku  - Decyzja, Komunikat wraz z pismem dot. warunkowej przydatności wody do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego Chomętowo oraz z indywidualnego ujęcia wody Mierzęcin Pałac. DecyzjaChom_otowo.pdf   strzałka   08.10.2021 r.3

 DecyzjaMierz_ocin.pdf   strzałka   08.10.2021 r.

 KomunikatChom_otowo.pdf   strzałka   08.10.2021 r. 4

 KomunikatMierz_ocin.pdf   strzałka   08.10.2021 r.1

 PismoChom_otowo.pdf   strzałka   08.10.2021 r.5

 PismoMierz_ocin.pdf   strzałka   08.10.2021 r.2

opublikował:
czytany: 824
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.2.2021.AK.10 z dnia 14.09.2021r.

Data publikacji: 17-09-2021 00:00

Burmistrz Dobiegniewa zawiadamia,o wydaniu postanowienia, w którym dla przedsięwzięcia pn. budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Niwy oraz przepompowni ścieków i kanalizacji sanitarnej tłocznej do istniejącej sieci w m. Ługi na działkach o nr ewid. 320, 356, 254, 256, 258, 402/2, 402/5, 52/2, 52/1, 129, 302 obręb ewid. 0017 Ługi, gmina Dobiegniew, podjęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. RKG6220122021AK10.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.2.2021.AK.10 z dnia 14.09.2021r.

opublikował:
czytany: 971
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.2.2021.AK.12 z dnia 14.09.2021r.

Data publikacji: 17-09-2021 00:00

 Burmistrz Dobiegniewa zawiadamia,iż wystąpiono o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn. budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Niwy oraz przepompowni ścieków i kanalizacji sanitarnej tłocznej do istniejącej sieci w m. Ługi na działkach o nr ewid. 320, 356, 254, 256, 258, 402/2, 402/5, 52/2, 52/1, 129, 302 obręb ewid. 0017 Ługi, gmina Dobiegniew, do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkoposkim zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy  RKG6220122021AK12.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.2.2021.AK.12 z dnia 14.09.2021r.

opublikował:
czytany: 953
Rejestr zmian

Komunikat oraz Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu publicznego Mierzęcin

Data publikacji: 23-08-2021 00:00

W załączeniu informacje z PSSE w Drezdenku - Komunikat oraz Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu publicznego Mierzęcin z dnia 23.08.2021 r. Komunikat.docx   strzałka   23.08.2021 r. 1

 OJWMierz_ocin.pdf   strzałka   23.08.2021 r.

opublikował:
czytany: 1059
Rejestr zmian

Oceny jakości wody, Komunikaty oraz Decyzje z PSSE w Drezdenku dotyczące warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych Dobiegniew i Mierzęcin

Data publikacji: 19-08-2021 00:00

W załączeniu Oceny jakości wody, Komunikaty oraz Decyzje z PSSE w Drezdenku dotyczące warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych Dobiegniew i Mierzęcin DecyzjaDobiegniew.pdf   strzałka   19.08.2021 r.2

 DecyzjaMierzecin.pdf   strzałka   19.08.2021 r. 5

 KomunikatDobiegniew.pdf   strzałka   19.08.2021r.1

 KomunikatMierzecin.pdf   strzałka   19.08.2021 r. 4

 OcenajakoCcciwodyDobiegniew.pdf   strzałka   19.08.2021 r.

 OcenajakoCcciwodyMierz_ocin.pdf   strzałka   19.08.2021r. 3

opublikował:
czytany: 1103
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.8.2020.AK.15 z dnia 12.08.2021r.

Data publikacji: 18-08-2021 00:00

Burmistrz Dobiegniewa zawiadamia strony postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. budowa parku solarnego o mocy do 2 MW na terenie części działki nr ewid. 178/1, obręb ewid. 0010 Osiek, gmina Dobiegniew o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami i wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia. RKG6220182020AK15.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.8.2020.AK.15 z dnia 12.08.2021r.

opublikował:
czytany: 1060
Rejestr zmian

Komunikat PPIS w Drezdenku z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie przywrócenia przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Radęcin oraz Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu publ. Radęcin

Data publikacji: 06-08-2021 00:00

Komunikat PPIS w Drezdenku z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie przywrócenia przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Radęcin oraz Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu publ. Radęcin

opublikował:
czytany: 365
Rejestr zmian

Komunikaty PPIS w Drezdenku dotyczące warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Słonów oraz Ługi

Data publikacji: 26-07-2021 00:00

Komunikaty Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku z dnia 26 lipca 2021 roku w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Słonów i wodociągu publicznego Ługi.

opublikował:
ostatnie zmiany: 26-07-2021 10:17 przez
czytany: 365
Rejestr zmian

Decyzja nr HK.443D.12/01/2021 oraz Decyzja Nr HK.443D.11/01/2021 z PPIS w Drezdenku z dnia 26.07.2021 r.

Data publikacji: 26-07-2021 00:00

W załączeniu Decyzja nr HK.443D.12/01/2021 dotycząca wodociągu publicznego Słonów oraz Decyzja Nr HK.443D.11/01/2021 dotycząca wodociągu publicznego Ługi z PPIS w Drezdenku z dnia 26.07.2021 r.

opublikował:
czytany: 383
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.4.2021.AK.8 z dnia 08.07.2021r.

Data publikacji: 09-07-2021 00:00

Burmistrz Dobiegniewa zawiadamia,o wydaniu postanowienia, w którym dla przedsięwzięcia pn. budowa elektrowni fotowoltaicznej „Słonów I” o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. o nr ewid. 206/2 obręb ewid. 0018 Słonów, gmina Dobiegniew:

I. nałożono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

II. ustalono zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

III. zawieszono postępowanie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. RKG6220142021AK8.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.4.2021.AK.8 z dnia 08.07.2021r.

opublikował:
czytany: 1250
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.5.2021.AK.8 z dnia 08.07.2021r.

Data publikacji: 09-07-2021 00:00

Burmistrz Dobiegniewa zawiadamia, o wydaniu postanowienia, w którym dla przedsięwzięcia pn. budowa elektrowni fotowoltaicznej „Słonów II” o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. o nr ewid. 206/2 obręb ewid. 0018 Słonów, gmina Dobiegniew:

I. nałożono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

II. ustalono zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

III. zawieszono postępowanie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. RKG6220152021AK8.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.5.2021.AK.8 z dnia 08.07.2021r.

opublikował:
czytany: 1270
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.6.2021.AK.9 z dnia 08.07.2021r.

Data publikacji: 09-07-2021 00:00

Burmistrz Dobiegniewa zawiadamia,o wydaniu postanowienia, w którym dla przedsięwzięcia pn. budowa elektrowni fotowoltaicznej „Słonów III” o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. o nr ewid. 208 obręb ewid. 0018 Słonów, gmina Dobiegniew:

I. nałożono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

II. ustalono zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

III. zawieszono postępowanie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. RKG6220162021AK9.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.6.2021.AK.9 z dnia 08.07.2021r.

opublikował:
czytany: 1258
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.7.2021.AK.9 z dnia 08.07.2021r.

Data publikacji: 09-07-2021 00:00

Burmistrz Dobiegniewa zawiadamia,o wydaniu postanowienia, w którym dla przedsięwzięcia pn. budowa elektrowni fotowoltaicznej „Słonów IV” o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. o nr ewid. 206/2, 208 obręb ewid. 0018 Słonów, gmina Dobiegniew:

I. nałożono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

II. ustalono zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

III. zawieszono postępowanie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. RKG6220172021AK7.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.7.2021.AK.9 z dnia 08.07.2021r.

opublikował:
ostatnie zmiany: 09-07-2021 13:13 przez
czytany: 1284
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.8.2020.AK.13 z dnia 07.07.2021r.

Data publikacji: 07-07-2021 00:00

Burmistrz Dobiegniewa podaje do publicznej wiadomości informację o procedurze udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. budowa parku solarnego o mocy do 2 MW na terenie części działki nr ewid. 178/1, obręb ewid. 0010 Osiek, gmina Dobiegniew. RKG6220182020AK13.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.8.2020.AK.13 z dnia 07.07.2021r.

opublikował:
czytany: 1302
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.7.2020.AK.7 z dnia 16.06.2021r.

Data publikacji: 16-06-2021 00:00

Burmistrz Dobiegniewa podaje do publicznej wiadomości informację o procedurze udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. budowa parku solarnego o mocy do 3 MW na terenie części działki nr ewid. 178/1, obręb ewid. 0010 Osiek, gmina Dobiegniew. RKG6220172020AK7.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.7.2020.AK.7 z dnia 16.06.2021r.

opublikował:
czytany: 1366
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.9.2020.AK.14 z dnia 16.06.2021r.

Data publikacji: 16-06-2021 00:00

Burmistrz Dobiegniewa podaje do publicznej wiadomości informację o procedurze udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW / farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nieprzekraczającej 25 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie części działki nr ewid. 24/1, obręb ewid. 0010 Osiek, gmina Dobiegniew. RKG6220192020AK14.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.9.2020.AK.14 z dnia 16.06.2021r.

opublikował:
czytany: 1384
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.1.2021.AK.7 z dnia 20.05.2021r.

Data publikacji: 20-05-2021 00:00

Burmistrz Dobiegniewa zawiadamia,o wydaniu postanowienia, w którym dla przedsięwzięcia pn. budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 307, 308 obręb ewid. 0011 Grąsy, gmina Dobiegniew:

I. nałożono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

II. ustalono zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

III. zawieszono postępowanie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. RKG6220112021AK7.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.1.2021.AK.7 z dnia 20.05.2021r.

opublikował:
czytany: 1560
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.2.2021.AK.8 z dnia 20.05.2021r.

Data publikacji: 20-05-2021 00:00

Burmistrz Dobiegniewa zawiadamia,o wydaniu postanowienia, w którym dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Niwy oraz przepompowni Ścieków i kanalizacji sanitarnej tłocznej do istniejącej sieci w m. Ługi na działkach o nr ewid. 320, 356, 254, 256, 258, 402/2, 402/5, 52/2, 52/1, 129, 302 obręb ewid. 0017 Ługi, gmina Dobiegniew:

I. nałożono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

II. ustalono zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

III. zawieszono postępowanie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. RKG6220122021AK8.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.2.2021.AK.8 z dnia 20.05.2021r.

opublikował:
czytany: 1520
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.4.2021.AK.3 z dnia 10.05.2021r.

Data publikacji: 13-05-2021 00:00

Burmistrz Dobiegniewa zawiadamia,iż na wniosek złożony w dniu 05.03.2021 r., uzupełnionym w dniu 14.04.2021r. przez inwestora, tj. firmę Elektrownia Słonów Sp. z o.o.  z siedzibą w Słonowie 22, gm. Dobiegniew reprezentowaną przez Pana Wojciecha Hałatyn, ul. Jedności 23/6, 65-018 Zielona Góra, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. budowa elektrowni fotowoltaicznej „Słonów I” o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. o nr ewid. 206/2 obręb ewid. 0018 Słonów, gmina Dobiegniew. RKG6220142021AK3.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.4.2021.AK.3 z dnia 10.05.2021r.

opublikował:
czytany: 1589
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.5.2021.AK.3 z dnia 10.05.2021r.

Data publikacji: 13-05-2021 00:00

Burmistrz Dobiegniewa zawiadamia,iż na wniosek złożony w dniu 05.03.2021 r., uzupełniony w dniu 14.04.2021r. przez inwestora, tj. firmę Elektrownia Słonów Sp. z o.o.  z siedzibą w Słonowie 22, gm. Dobiegniew reprezentowaną przez Pana Wojciecha Hałatyn, ul. Jedności 23/6, 65-018 Zielona Góra, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. budowa elektrowni fotowoltaicznej „Słonów II” o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. o nr ewid. 206/2 obręb ewid. 0018 Słonów, gmina Dobiegniew. RKG6220152021AK3.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.5.2021.AK.3 z dnia 10.05.2021r.

opublikował:
czytany: 1577
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.6.2021.AK.3 z dnia 10.05.2021r.

Data publikacji: 13-05-2021 00:00

Burmistrz Dobiegniewa zawiadamia, iż na wniosek złożony w dniu 05.03.2021 r., uzupełniony w dniu 14.04.2021r. przez inwestora, tj. firmę Elektrownia Słonów Sp. z o.o.  z siedzibą w Słonowie 22, gm. Dobiegniew reprezentowaną przez Pana Wojciecha Hałatyn, ul. Jedności 23/6, 65-018 Zielona Góra, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. budowa elektrowni fotowoltaicznej „Słonów III” o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. o nr ewid. 208 obręb ewid. 0018 Słonów, gmina Dobiegniew. RKG6220162021AK3.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.6.2021.AK.3 z dnia 10.05.2021r.

opublikował:
czytany: 1584
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.7.2021.AK.3 z dnia 10.05.2021r.

Data publikacji: 13-05-2021 00:00

Burmistrz Dobiegniewa zawiadamia,iż na wniosek złożony w dniu 05.03.2021 r., uzupełniony w dniu 14.04.2021r. przez inwestora, tj. firmę Elektrownia Słonów Sp. z o.o.  z siedzibą w Słonowie 22, gm. Dobiegniew reprezentowaną przez Pana Wojciecha Hałatyn, ul. Jedności 23/6, 65-018 Zielona Góra, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. budowa elektrowni fotowoltaicznej „Słonów IV” o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. o nr ewid. 206/2, 208 obręb ewid. 0018 Słonów, gmina Dobiegniew. RKG6220172021AK3.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.7.2021.AK.3 z dnia 10.05.2021r.

opublikował:
czytany: 1592
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.14.2020.AK.10 z dnia 04.05.2021r.

Data publikacji: 06-05-2021 00:00

Burmistrz Dobiegniewa zawiadamia strony postępowania oraz podaje do publicznej wiadomości informację,że w dniu 04.05.2021 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. budowa instalacji  fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ewid. 298/2, 301 obręb ewid. 0011 Grąsy, gmina Dobiegniew. RKG62201142020AK10.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.14.2020.AK.10 z dnia 04.05.2021r.

opublikował:
czytany: 1667
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.11.2021.AK. z dnia 04.05.2021r.

Data publikacji: 05-05-2021 00:00

Burmistrz Dobiegniewa zawiadamia strony postępowania oraz podaje do publicznej wiadomości informację,że w dniu 04.05.2021 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. budowa farmy fotowoltaicznej „PV Ługi 1” o mocy do 1 MW, zlokalizowanej w miejscowości Ługi, gmina Dobiegniew wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą na terenie działki nr ewid. 149/2, obręb ewid. 0017 Ługi, gmina Dobiegniew. RKG62201112020AK.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.11.2021.AK. z dnia 04.05.2021r.

opublikował:
czytany: 1633
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.3.2021.AK.9 z dnia 04.05.2021r.

Data publikacji: 04-05-2021 00:00

Burmistrz Dobiegniewa zawiadamia strony postępowania oraz podaje do publicznej wiadomości informację,że w dniu 04.05.2021 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. przebudowa drogi gminnej nr 001407F między drogą krajową nr 22 a miejscowością Chrapów, obejmująca swoim zakresem działki o nr ewid. 214/2 obr. 0004 Stare Osieczno oraz dz. nr ewid. 23, 25 obręb ewid. 0015 Chrapów, gmina Dobiegniew. RKG6220132021AK9.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.3.2021.AK.9 z dnia 04.05.2021r.

opublikował:
czytany: 1615
Rejestr zmian

Informacja dotycząca jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Radęcin.

Data publikacji: 28-04-2021 00:00

W załaczeniu informacja z PPIS w Drezdenku dotycząca jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Radęcin. 28042021r.pdf   strzałka   decyzja

 28042021r1.pdf   strzałka   komunikat

 28042021r2.pdf   strzałka   OJW

 28042021r3.pdf   strzałka   pismo Burmistrz

opublikował:
ostatnie zmiany: 28-04-2021 11:22 przez
czytany: 1691
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.11.2020.AK.14 z dnia 14.04.2021r.

Data publikacji: 15-04-2021 00:00

Burmistrz Dobiegniewa zawoadamia strony postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. budowa farmy fotowoltaicznej „PV Ługi 1” o mocy do 1 MW, zlokalizowanej w miejscowości Ługi, gmina Dobiegniew wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą na terenie działki nr ewid. 149/2, obręb ewid. 0017 Ługi, gmina Dobiegniew, o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami i wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia. RKG62201112020AK14.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.11.2020.AK.14 z dnia 14.04.2021r.

opublikował:
ostatnie zmiany: 15-04-2021 15:16 przez
czytany: 1764
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.3.2021.AK.7 z dnia 14.04.2021r

Data publikacji: 14-04-2021 00:00

  Burmistrz Dobiegniewa zawiadamia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. przebudowa drogi gminnej nr 001407F między drogą krajową nr 22 a miejscowością Chrapów, obejmująca swoim zakresem działki o nr ewid. 214/2 obr. 0004 Stare Osieczno oraz dz. nr ewid. 23, 25 obręb 0015 Chrapów, gmina Dobiegniew o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami i wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia zalOB14042021.pdf

opublikował:
ostatnie zmiany: 23-04-2021 11:23 przez
czytany: 1681
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.8.2020.AK.9 z dnia 24.03.2021r.

Data publikacji: 24-03-2021 00:00

Burmistrz Dobiegniewa zawiadamia, o wydaniu postanowienia, w którym dla przedsięwzięcia pn. budowa parku solarnego o mocy do 2 MW na terenie części działki nr ewid. 178/1, obręb ewid. 0010 Osiek, gmina Dobiegniew, podjęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. RKG6220182020AK9.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.8.2020.AK.9 z dnia 24.03.2021r.

opublikował:
czytany: 1866
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.8.2020.AK.12 z dnia 24.03.2021r.

Data publikacji: 24-03-2021 00:00

Burmistrz Dobiegniewa zawiadamia,iż dla inwestycji pn. budowa parku solarnego o mocy do 2 MW na terenie części działki nr ewid. 178/1, obręb ewid. 0010 Osiek, gmina Dobiegniew, wystąpiono o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkoposkim zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy oraz o wydanie opinii do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt. 2 ww. ustawy. RKG6220182020AK12.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.8.2020.AK.12 z dnia 24.03.2021r.

opublikował:
czytany: 1820
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.8.2021.AK.2 z dnia 24.03.2021r.

Data publikacji: 24-03-2021 00:00

Burmistrz Dobiegniewa zawiadamia,iż na wniosek złożony w dniu 22.03.2021 r. przez inwestora, tj. firmę PVE 224 Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jana Karola Chodkiewicza 7/1C, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 61, 62 obręb ewid. 0012 Chomętowo, gmina Dobiegniew.

Jednocześnie zawiadamia się, iż Burmistrz Dobiegniewa wystąpi o wydanie opinii co do wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ww. sprawie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni w Pile Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. RKG6220182021AK2.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.8.2021.AK.2 z dnia 24.03.2021r.

opublikował:
czytany: 1817
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.1.2021.AK.2 z dnia 18.03.2021r.

Data publikacji: 19-03-2021 00:00

Burmistrz Dobiegniewa zawiadamia,iż na wniosek złożony w dniu 25.02.2021 r. przez inwestora, tj. firmę PVE 224 Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jana Karola Chodkiewicza 7/1C, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 307, 308 obręb ewid. 0011 Grąsy, gmina Dobiegniew. RKG6220112021AK2.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.1.2021.AK.2 z dnia 18.03.2021r.

opublikował:
czytany: 1858
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.2.2021.AK.2 z dnia 18.03.2021r.

Data publikacji: 19-03-2021 00:00

Burmistrz Dobiegniewa zawiadamia,iż na wniosek złożony w dniu 12.03.2021 r. przez inwestora, tj. firmę PUK „Komunalni” Sp. z o.o. z siedzibą w Dobiegniewie przy ul. Poznańskiej 8 reprezentowaną przez Pana Jakuba Mańdzij, JM Projekt Jakub Mańdzij ul. Wodociągowa 2B, 66-500 Strzelce Krajeńskie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Niwy oraz przepompowni Ścieków i kanalizacji sanitarnej tłocznej do istniejącej sieci w m. Ługi na działkach o nr ewid. 320, 356, 254, 256, 258, 402/2, 402/5, 52/2, 52/1, 129, 302 obręb ewid. 0017 Ługi, gmina Dobiegniew. RKG6220122021AK2.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.2.2021.AK.2 z dnia 18.03.2021r.

opublikował:
czytany: 1854
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.3.2021.AK.2 z dnia 19.03.2021r.

Data publikacji: 19-03-2021 00:00

 Burmistrz Dobiegniewa zawiadamia,iż na wniosek złożony w dniu 16.03.2021 r. przez inwestora, tj. Gminę Dobiegniew, ul. Obrońców Pokoju 24, 66-520 Dobiegniew, reprezentowaną przez Pana Tomasza Romankiewicza zam. ul. Krańcowa 20, 66-400 Gorzów Wlkp., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. przebudowa drogi gminnej nr 001407F między drogą krajową nr 22 a miejscowością Chrapów, obejmująca swoim zakresem działki o nr ewid. 214/2 obr. 0004 Stare Osieczno oraz dz. nr ewid. 23, 25 obręb ewid. 0015 Chrapów, gmina Dobiegniew.  RKG6220132021AK2.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.3.2021.AK.2 z dnia 19.03.2021r.

opublikował:
czytany: 1860
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.9.2020.AK.11 z dnia 19.03.2021r.

Data publikacji: 19-03-2021 00:00

Burmistrz Dobiegniewa zawiadamia,o wydaniu postanowienia, w którym dla przedsięwzięcia pn. budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW / farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nieprzekraczającej 25 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie części działki nr ewid. 24/1, obręb ewid. 0010 Osiek, gmina Dobiegniew, podjęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. RKG6220192020AK11.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.9.2020.AK.11 z dnia 19.03.2021r.

opublikował:
czytany: 1845
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.9.2020.AK.13 z dnia 19.03.2021r.

Data publikacji: 19-03-2021 00:00

 Burmistrz Dobiegniewa zawiadamia,iż wystąpiono o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn. budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW / farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nieprzekraczającej 25 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie części działki nr ewid. 24/1, obręb ewid. 0010 Osiek, gmina Dobiegniew, do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkoposkim zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.  RKG6220192020AK13.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza znak: RKG.6220.1.9.2020.AK.13 z dnia 19.03.2021r.

opublikował:
ostatnie zmiany: 19-03-2021 13:57 przez
czytany: 1827
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.11.2020.AK.12 z dn. 04.03.2021r.

Data publikacji: 04-03-2021 00:00

Burmistrz Dobiegniewa podaje do publicznej wiadomości informację o procedurze udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. budowa farmy fotowoltaicznej „PV Ługi 1” o mocy do 1 MW, zlokalizowanej w miejscowości Ługi, gmina Dobiegniew wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą na terenie działki nr ewid. 149/2, obręb ewid. 0017 Ługi, gmina Dobiegniew. RKG62201112020AK12.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.11.2020.AK.12 z dn. 04.03.2021r.

opublikował:
czytany: 1922
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.12.2020.AK.8 z dn. 04.03.2021r.

Data publikacji: 04-03-2021 00:00

Burmistrz Dobiegniewa podaje do publicznej wiadomości informację o procedurze udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. budowa farmy fotowoltaicznej „PV Ługi 2” o mocy do 1 MW, zlokalizowanej w miejscowości Ługi, gmina Dobiegniew wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą na terenie działki nr ewid. 149/3, obręb ewid. 0017 Ługi, gmina Dobiegniew. RKG62201122020AK8.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.12.2020.AK.8 z dn. 04.03.2021r.

opublikował:
czytany: 1912
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.13.2020.AK.8 z dn. 04.03.2021r.

Data publikacji: 04-03-2021 00:00

Burmistrz Dobiegniewa podaje do publicznej wiadomości informację o procedurze udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej „PV Ługi 3” o mocy do 1 MW, zlokalizowanej w miejscowości Ługi, gmina Dobiegniew wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą na terenie działki nr ewid. 149/4, obręb ewid. 0017 Ługi, gmina Dobiegniew. RKG62201132020AK8.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.13.2020.AK.8 z dn. 04.03.2021r.

opublikował:
czytany: 1911
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.15.2020.AK.8 z dn. 17.02.2021r.

Data publikacji: 19-02-2021 00:00

Burmistrz Dobiegniewa zawiadamia,o wydaniu postanowienia, w którym dla przedsięwzięcia pn. budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 280 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ewid. 467/4, 469, 476, 479/4, 486/1 i 658/2 obręb ewid. 0001 Radęcin, gmina Dobiegniew

I. nałożono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

II. ustalono zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

III. zawieszono postępowanie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. RKG62201152020AK8.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.15.2020.AK.8 z dn. 17.02.2021r.

opublikował:
czytany: 1985
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa RKG.6220.1.9.2020.AK.9 z dn. 12.02.2021r.

Data publikacji: 12-02-2021 00:00

Burmistrz Dobiegniewa zawiadamia,o wydaniu postanowienia, w którym dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW / farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nieprzekraczającej 25 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie części działki nr ewid. 24/1, obręb ewid. 0010 Osiek, gmina Dobiegniew:

I. nałożono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

II. ustalono zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

III. zawieszono postępowanie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. ObwieszczenieRKG6220192020AK9.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa RKG.6220.1.9.2020.AK.9 z dn. 12.02.2021r.

opublikował:
ostatnie zmiany: 12-02-2021 13:32 przez
czytany: 2032
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa RKG.6220.1.5.2020.AK.17 z dn. 05.02.2021r.

Data publikacji: 11-02-2021 00:00

Burmistrz Dobiegniewa podaje do publicznej wiadomości informację,że w dniu 05.02.2021 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. budowa Elektrowni Słonecznej „Dobiegniew” wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 1 MW na terenie części działki (do 1,43 ha) nr ewid. 340/2, obręb ewid. 0013 Dobiegniew, gmina Dobiegniew. RKG6220152020AK17.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa RKG.6220.1.5.2020.AK.17 z dn. 05.02.2021r.

opublikował:
czytany: 2038
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza znak:RKG.6220.1.10.2020.AK.8 z dnia 01.02.2021 r.

Data publikacji: 03-02-2021 00:00

zawiadamiam o wydaniu postanowienia, w którym dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nieprzekraczającej 20 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie części działki nr ewid. 277/3, obręb ewid. 0011 Grąsy, gmina Dobiegniew:

I. nałożono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

II. ustalono zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

III. zawieszono postępowanie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. ObwieszczenieRKG62201102020AK8.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza znak:RKG.6220.1.10.2020.AK.8 z dnia 01.02.2021 r.

opublikował:
czytany: 2090
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza znak:RKG.6220.1.11.2020.AK.9 z dnia 25.01.2021 r.

Data publikacji: 29-01-2021 00:00

zawiadamiam o wydaniu postanowienia, w którym dla przedsięwzięcia pn. budowa farmy fotowoltaicznej „PV Ługi 1” o mocy do 1 MW, zlokalizowanej w miejscowości Ługi, gmina Dobiegniew wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą na terenie działki nr ewid. 149/2, obręb ewid. 0017 Ługi, gmina Dobiegniew, podjęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Obwieszczenie62201112020AK9.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza znak:RKG.6220.1.11.2020.AK.9 z dnia 25.01.2021 r.

opublikował:
ostatnie zmiany: 29-01-2021 13:32 przez
czytany: 2151
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza znak:RKG.6220.1.11.2020.AK.11 z dnia 25.01.2021 r.

Data publikacji: 29-01-2021 00:00

zawiadamiam, iż wystąpiono o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn. budowa farmy fotowoltaicznej „PV Ługi 1” o mocy do 1 MW, zlokalizowanej w miejscowości Ługi, gmina Dobiegniew wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą na terenie działki nr ewid. 149/2, obręb ewid. 0017 Ługi, gmina Dobiegniew, do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkoposkim zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy. Obwieszczenie62201112020AK11.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza znak:RKG.6220.1.11.2020.AK.11 z dnia 25.01.2021 r.

opublikował:
czytany: 2081
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.11.2020.AK.7 z dnia 11.01.2021r.

Data publikacji: 13-01-2021 00:00
zawiadamiam o wydaniu postanowienia, w którym dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej „PV Ługi 1” o mocy do 1 MW, zlokalizowanej w miejscowości Ługi, gmina Dobiegniew wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą na terenie działki nr ewid. 149/2, obręb ewid. 0017 Ługi, gmina Dobiegniew:

I. nałożono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

II. ustalono zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

III. zawieszono postępowanie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 ObwieszczenieRKG62201112020AK7.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.11.2020.AK.7 z dnia 11.01.2021r.

opublikował:
ostatnie zmiany: 14-01-2021 09:29 przez
czytany: 2155
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.14.2020.AK.8 z dnia 04.01.2021r.

Data publikacji: 07-01-2021 00:00
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 5MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ewid, 298/2, 301 obręb ewid. 0011 Grąsy, gm. Dobiegniew o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami i wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie.


 Obwieszczenie622014.jpg   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.14.2020.AK.8 z dnia 04.01.2021r.

opublikował:
ostatnie zmiany: 14-01-2021 09:29 przez
czytany: 2237
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.9.2020.AK.7 z dnia 01.12.2020r.

Data publikacji: 02-12-2020 00:00

zawiadamiam o wystąpieniu w dniu 01.12.2020r. z wnioskiem o wydanie opinii co do wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW / farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nieprzekraczającej 25 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie części działki nr ewid. 24/1, obręb ewid. 0010 Osiek, gmina Dobiegniew do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku, oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Pile Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

opublikował:
czytany: 2479
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.10.2020.AK.3 z dnia 01.12.2020r.

Data publikacji: 02-12-2020 00:00
zawiadamiam, iż na wniosek złożony w dniu 07.08.2020 r., uzupełniony w dniach: 09.09.2020 r. i 19.11.2020r., przez inwestora, tj. Atarol Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Bolesława Śmiałego 15/8, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nieprzekraczającej 20 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie części działki nr ewid. 277/3, obręb ewid. 0011 Grąsy, gmina Dobiegniew.
Jednocześnie zawiadamia się, iż Burmistrz Dobiegniewa wystąpi o wydanie opinii co do wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ww. sprawie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni w Pile Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.


 Obwieszczenie622010.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.10.2020.AK.3 z dnia 01.12.2020r.

opublikował:
czytany: 2546
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.15.2020.AK.6 z dn. 12.11.2020r.

Data publikacji: 12-11-2020 00:00

zawiadamiam o wystąpieniu w dniu 12.11.2020r. z wnioskiem o wydanie opinii co do wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na: budowie farmy  fotowoltaicznej o mocy do 280 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ewid. 467/4, 469, 476, 479/4, 486/1 i 658/2 obręb ewid. 0001 Radęcin, gmina Dobiegniew do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku, oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Pile Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Obwieszczenie6220115.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.15.2020.AK.6 z dn. 12.11.2020 r.

opublikował:
czytany: 2557
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa RKG.6220.1.14.2020.AK.6 z dn. 06.11.2020r.

Data publikacji: 06-11-2020 00:00

zawiadamiam o wystąpieniu w dniu 06.11.2020r. z wnioskiem o wydanie opinii co do wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na: budowie instalacji  fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ewid. 298/2, 301 obręb ewid. 0011 Grąsy, gmina Dobiegniew do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku, oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Pile Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Obwieszczenie14.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.14.2020.AK.6 z dn. 06.11.2020 r.

opublikował:
czytany: 2593
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa RKG.6220.1.5.2020.AK.16 z dn. 03.11.2020r.

Data publikacji: 05-11-2020 00:00

zawiadamiam strony postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. budowa Elektrowni Słonecznej „Dobiegniew” wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 1 MW na terenie części działki (do 1,43 ha) nr ewid. 340/2, obręb ewid. 0013 Dobiegniew, gmina Dobiegniew, o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami i wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie. Obwieszczenie5.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.5.2020.AK.16 z dn. 03.11.2020 r.

opublikował:
czytany: 2576
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa RKG.6220.1.14.2020.AK.2 z dn. 22.10.2020 r.

Data publikacji: 02-11-2020 00:00

zawiadamia, iż na wniosek złożony w dniu 15.10.2020 r. przez inwestora, tj. firmę Pro Vento Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Grunwaldzkiej 4/10, reprezentowaną przez Pana Damiana Bębnistę, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. budowa instalacji  fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek onr ewid. 298/2, 301 obręb ewid. 0011 Grąsy, gmina Dobiegniew. Obwieszczenia14.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa RKG.6220.1.14.2020.AK.2 z dn. 22.10.2020 r.

opublikował:
ostatnie zmiany: 02-11-2020 12:06 przez
czytany: 2595
Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa RKG.6220.1.15.2020.AK.2 z dn. 29.10.2020r.

Data publikacji: 02-11-2020 00:00
zawiadamia się, że na wniosek złożony w dniu 23.10.2020 r. przez inwestora, tj. firmę PVE 173 Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Grunwaldzkiej 4/10 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. budowa farmy  fotowoltaicznej o mocy do 280 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ewid. 467/4, 469, 476, 479/4, 486/1 i 658/2 obręb ewid. 0001 Radęcin, gmina Dobiegniew.


 Obwieszczenie15.pdf   strzałka   Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa RKG.6220.1.15.2020.AK.2 z dn. 29.10.2020 r.

opublikował:
ostatnie zmiany: 02-11-2020 12:05 przez
czytany: 2585
Rejestr zmian

Informacja dotycząca uzyskanego dofinansowania na realizację zadania pn.:"Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Dobiegniew".

Data publikacji: 27-10-2020 00:00
Informacja dotycząca uzyskanego dofinansowania na realizację zadania pn.:"Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Dobiegniew".

 27102020r.pdf   strzałka   azbest.pdf

opublikował:
czytany: 2643
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.5.2020.MA.14 z dnia 30.09.2020 r.

Data publikacji: 30-09-2020 00:00

wszczęcie postępowania z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. budowa Elektrowni Słonecznej „Dobiegniew” wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 1 MW na terenie części działki (do 1,43 ha) nr ewid. 340/2, obręb ewid. 0013 Dobiegniew, gmina Dobiegniew. obwieszczenie_RKG6220152020MA14.pdf

autor:
czytany: 2792
Rejestr zmian

Informacje dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Dobiegniew z dnia 17 września 2020 roku.

Data publikacji: 22-09-2020 00:00
W załączeniu komunikaty i decyzje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku dotyczące jakości wody z wodociągu publicznego Radęcin i Wołogoszcz.


 220920201r.pdf   strzałka   decyzja Radęcin.pdf

 220920202r.pdf   strzałka   decyzja umarzająca Radęcin.pdf

 220920203r.pdf   strzałka   komunikat Wołogoszcz.pdf

 220920204r.pdf   strzałka   decyzja Wołogoszcz .pdf

 22092020r.pdf   strzałka   komunikat Radęcin.pdf

opublikował:
czytany: 2809
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.9.2020.MA.3 z dnia 22.09.2020 r.

Data publikacji: 22-09-2020 00:00
zawiadomienie o wszczęciu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW / farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nieprzekraczającej 25 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie części działki nr ewid. 24/1, obręb ewid. 0010 Osiek, gmina Dobiegniew

 obwieszczenie_RKG6220192020MA3.pdf

autor:
czytany: 2801
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.7.2019.MA.22 z dnia 31.08.2020 r.

Data publikacji: 31-08-2020 00:00

zawiadomienie stron postępowania oraz podanie do publicznej wiadomości informacji, że w dniu 31.08.2020 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. rozbudowa magazynowa w zakresie utwardzenia nawierzchni o powierzchni do 10 000 m2 (1 ha) z przeznaczeniem na magazyn otwarty oraz drogi dojazdowe i place manewrowe oraz rozbiórki i odbudowy zabudowań z zachowaniem istniejących wymiarów i kształtów na terenie działek nr ewid. 138/3, 138/4, 138/5, 138/6, 138/7 i 138/13, obręb ewid. 0018 Słonów, w miejscowości Słonów, gmina Dobiegniew
 obwieszczenie_RKG6220172019MA22.pdf

autor:
czytany: 2910
Rejestr zmian

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, znak WOPN-ON.6320.16.2019.DM z dnia 25.08.2020 r. o sporządzeniu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Lasy Puszczy nad Drawą PLB320016 oraz o rozpoczęciu konsultacji społ.

Data publikacji: 28-08-2020 00:00
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, znak WOPN-ON.6320.16.2019.DM z dnia 25.08. 2020 r. o sporządzeniu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Lasy Puszczy nad Drawą PLB320016 oraz o rozpoczęciu konsultacji społ.

 25082020r1.pdf   strzałka   scan20200828100551.pdf

opublikował:
ostatnie zmiany: 28-08-2020 10:35 przez
czytany: 2890
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.5.2020.MA.13 z dnia 07.08.2020 r.

Data publikacji: 07-08-2020 00:00
zawiadomienie o wystąpieniu o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn. budowa Elektrowni Słonecznej "Dobiegniew" wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 1 MW na terenie części działki (do 1,43 ha) nr ewid. 340/2, obręb ewid. 0013 Dobiegniew, gmina Dobiegniew, do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim

 obwieszczenie_RKG6220152020MA13.pdf

autor:
czytany: 3003
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.7.2019.MA.19 z dnia 06.08.2020 r.

Data publikacji: 06-08-2020 00:00

zawiadomienie stron postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. rozbudowa magazynowa w zakresie utwardzenia nawierzchni o powierzchni do 10 000 m2 (1 ha) z przeznaczeniem na magazyn otwarty oraz drogi dojazdowe i place manewrowe oraz rozbiórki i odbudowy zabudowań z zachowaniem istniejących wymiarów i kształtów na terenie działek nr ewid. 138/3, 138/4, 138/5, 138/6, 138/7 i 138/13, obręb ewid. 0018 Słonów, w miejscowości Słonów, gmina Dobiegniew, o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami i wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie obwieszczenie_RKG6220172019MA19.pdf

autor:
czytany: 3057
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.1.2020.MA.14 z dnia 31.07.2020 r.

Data publikacji: 03-08-2020 00:00
podanie do publicznej wiadomości informacji, że w dniu 31.07.2020 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. budowa Elektrowni Słonecznej "Mierzęcin" wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 1 MW na terenie części działki (do 2 ha) nr ewid. 238, obręb ewid. 0014 Mierzecin, gmina Dobiegniew

 obwieszczenie_RKG6220112020MA14.pdf

autor:
opublikował:
ostatnie zmiany: 03-08-2020 23:58 przez
czytany: 3052
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.5.2020.MA.11 z dnia 03.08.2020 r.

Data publikacji: 03-08-2020 00:00
zawiadomienie o wydaniu postanowienia, w którym dla przedsięwzięcia pn. budowa Elektrowni Słonecznej "Dobiegniew" wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 1 MW na terenie części działki (do 1,43 ha) nr ewid. 340/2, obręb ewid. 0013 Dobiegniew, gmina Dobiegniew, podjęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 obwieszczenie_RKG6220152020MA11.pdf

autor:
czytany: 3052
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.8.2020.MA.7 z dnia 03.08.2020 r.

Data publikacji: 03-08-2020 00:00
zawiadomienie o wydaniu postanowienia, w którym dla przedsięwzięcia pn. budowa parku solarnego o mocy do 2 MW na terenie części działki nr ewid. 178/1, obręb ewid. 0010 Osiek, gmina Dobiegniew, nałożono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, ustalono zakres raporto oraz zawieszono postępowanie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko obwieszczenie_RKG6220182020MA7_z_dnia_03082020_r.pdf

autor:
czytany: 2989
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.5.2020.MA.9 z dnia 14.07.2020 r.

Data publikacji: 16-07-2020 00:00
zawiadomienie o wydaniu postanowienia, w którym dla przedsięwzięcia pn. budowa Elektrowni Słonecznej "Dobiegniew" wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 1 MW na terenie części działki (do 1,43 ha) nr ewid. 340/2, obręb ewid. 0013 Dobiegniew, gmina Dobiegniew, nałożono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, ustalono zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zawieszono postępowanie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 obwieszczenie_RKG6220152020MA9.pdf

autor:
czytany: 3116
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.8.2020.MA.2 z dnia 07.07.2020 r.

Data publikacji: 07-07-2020 00:00
zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. budowa parku solarnego o mocy do 2 MW na terenie części działki nr ewid. 178/1, obręb ewid. 0010 Osiek, gmina Dobiegniew

 obwieszczenie_znak_RKG6220182020MA2_z_dnia_07072020_r.pdf

autor:
czytany: 3122
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.7.2019.MA.17 z dnia 01.07.2020 r.

Data publikacji: 01-07-2020 00:00
podanie do publicznej wiadomości informacji o procedurze udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. rozbudowa magazynowa w zakresie utwardzenia nawierzchni o powierzchni do 10 000 m2 (1 ha) z przeznaczeniem na magazyn otwarty oraz drogi dojazdowe i place manewrowe oraz rozbiórki i odbudowy zabudowań z zachowaniem istniejących wymiarów i kształtów na terenie działek nr ewid. 138/3, 138/4, 138/5, 138/6, 138/7 i 138/13, obręb ewid. 0018 Słonów, w miejscowości Słonów, gmina Dobiegniew


 RKG6220172019MA17.pdf

autor:
opublikował:
ostatnie zmiany: 01-07-2020 15:23 przez
czytany: 3206
Rejestr zmian

Wytyczne dla placów zabaw

Data publikacji: 17-06-2020 00:00
Informacja dotycząca wytycznych przeciwepidemicznych dla funkcjonowania placów zabaw (zlokalizowanych na otwartym powietrzu) w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.


 17062020r.pdf   strzałka   wytyczne dla placów zabaw-1 pdf

opublikował:
czytany: 3251
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.3.2020.MA.8 z dnia 16.06.2020 r.

Data publikacji: 16-06-2020 00:00
zawiadomienie o wydaniu postanowienia, w którym dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą" na terenie działek nr ewid. 185/1 i 185/2, obręb ewid. 0018 Słonów, gmina Dobiegniew, nałożono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, ustalono zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zawieszono postępowanie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko


 obwieszczenie_znak_RKG6220132020MA8.pdf

autor:
czytany: 3233
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.5.2020.MA.4 z dnia 15.06.2020 r.

Data publikacji: 15-06-2020 00:00
zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. budowa Elektrowni Słonecznej „Dobiegniew” wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 1 MW na terenie części działki (do 1,43 ha) nr ewid. 340/2, obręb ewid. 0013 Dobiegniew, gmina Dobiegniew


 obwieszczenie_znak_RKG6220152020MA4.pdf

autor:
czytany: 3242
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.2.2020.MA.10 z dnia 15.06.2020 r.

Data publikacji: 15-06-2020 00:00

zawiadomienie stron postępowania oraz podanie do publicznej wiadomości informacji, że w dniu 10.06.2020 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pięcioma zbiornikami o pojemności 6700 litrów każdy posadowionymi na płycie betonowej, parownikiem gazu o wydajności 200 kg/h oraz przyłączem gazu do suszarni zboża o mocy 872 - 3488 kW na terenie działki nr ewid. 372, obręb ewid. 0013 Dobiegniew, w Dobiegniewie, gmina Dobiegniew RKG6220122020MA10_z_dn_10062020_r.pdf

autor:
opublikował:
ostatnie zmiany: 19-06-2020 14:01 przez
czytany: 3214
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.1.2020.MA.11 z dnia 29.05.2020 r.

Data publikacji: 02-06-2020 00:00
podanie do publicznej wiadomości informacji o procedurze udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. budowa Elektrowni Słonecznej „Mierzęcin” wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 1 MW na terenie części działki (do 2 ha) nr ewid. 238, obręb ewid. 0014 Mierzęcin, gmina Dobiegniew


 obwieszczenie_znak_RKG6220112020MA11.pdf

autor:
czytany: 3299
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.7.2019.MA.16 z dnia 20.05.2020 r.

Data publikacji: 20-05-2020 00:00

zawiadomienie, iż wystąpiono o uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia pn. rozbudowa magazynowa w zakresie utwardzenia nawierzchni o powierzchni do 10 000 m2 (1 ha) z przeznaczeniem na magazyn otwarty oraz drogi dojazdowe i place manewrowe oraz rozbiórki i odbudowy zabudowań z zachowaniem istniejących wymiarów i kształtów na terenie działek nr ewid. 138/3, 138/4, 138/5, 138/6, 138/7 i 138/13, obręb ewid. 0018 Słonów, w miejscowości Słonów, gmina Dobiegniew obwieszczenie_znak_RKG6220172019MA16.pdf

autor:
czytany: 3398
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.7.2019.MA z dnia 13.05.2020 r.

Data publikacji: 13-05-2020 00:00

zawiadomienie o wydaniu postanowienia, w którym dla przedsięwzięcia pn. rozbudowa magazynowa w zakresie utwardzenia nawierzchni o powierzchni do 10 000 m2 (1 ha) z przeznaczeniem na magazyn otwarty oraz drogi dojazdowe i place manewrowe oraz rozbiórki i odbudowy zabudowań z zachowaniem istniejących wymiarów i kształtów na terenie działek nr ewid. 138/3, 138/4, 138/5, 138/6, 138/7 i 138/13, obręb ewid. 0018 Słonów, w miejscowości Słonów, gmina Dobiegniew, podjęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia obwieszczenie_znak_RKG6220172019MA14.pdf

autor:
czytany: 3421
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.5.2020.MA.2 z dnia 25.03.2020 r.

Data publikacji: 25-03-2020 00:00

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. budowa Elektrowni Słonecznej „Dobiegniew” wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 1 MW na terenie części działki (do 2 ha) nr ewid. 340/2, obręb ewid. 0013 Dobiegniew, gmina Dobiegniew obieszczenie_znak_RKG6220152020MA2_z_dnia_25032020_r.pdf

autor:
czytany: 3738
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.2.2020.MA.8 z dnia 25.03.2020 r.

Data publikacji: 25-03-2020 00:00
zawiadomienie o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami i wypowiedzenia się w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pięcioma zbiornikami o pojemności 6700 litrów każdy posadowionymi na płycie betonowej, parownikiem gazu o wydajności 200 kg/h oraz przyłączem gazu do suszarni zboża o mocy 872 - 3488 kW na terenie działki nr ewid. 372, obręb ewid. 0013 Dobiegniew, w Dobiegniewie, gmina Dobiegniew


 obwieszczenie_znak_RKG6220122020MA8_z_dnia_25032020_r.pdf

autor:
czytany: 3725
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.3.2020.MA.2 z dnia 19.03.2020 r.

Data publikacji: 19-03-2020 00:00
zawiadomienie, iż zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na terenie działek nr ewid. 185/1 i 185/2, obręb ewid. 0018 Słonów, gmina Dobiegniew

 obwieszczenie_znak_RKG6220132020MA2_z_dnia_19032020_r.pdf

autor:
opublikował:
ostatnie zmiany: 23-03-2020 10:47 przez
czytany: 3740
Rejestr zmian

Informacja dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Dobiegniew z dnia 04.03.2020 roku

Data publikacji: 04-03-2020 00:00
W załączeniu oceny i komunikaty PPIS w Drezdenku dotyczące jakości wody.

 04032020r.pdf   strzałka   Mierzęcin komunikat.pdf

 04032020r1.pdf   strzałka   Mierzęcin OJW.pdf

 04032020r2.pdf   strzałka   Dobiegniew komunikat .pdf

 04032020r3.pdf   strzałka   Dobiegniew OJW.pdf

 04032020r4.pdf   strzałka   Wołogoszcz komunikat.pdf

 04032020r5.pdf   strzałka   Wołogoszcz OJW.pdf

 04032020r6.pdf   strzałka   Chomętowo komunikat.pdf

 04032020r7.pdf   strzałka   Chomętowo OJW. pdf

 04032020r8.pdf   strzałka   Słonów komunikat.pdf

 04032020r9.pdf   strzałka   Słonów OJW.pdf

opublikował:
czytany: 3888
Rejestr zmian

Informacja dotycząca rocznej okresowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 14.02.2020 roku

Data publikacji: 14-02-2020 00:00
W załączeniu informacja od PSSE w Drezdenku dotycząca rocznej okresowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 14.02.2020 roku 


 14022020r.pdf   strzałka   ROJW wod. publ.Chomętowo.pdf

 14022020r1.pdf   strzałka   ROJW wod.publ.Ługi.pdf

 14022020r2.pdf   strzałka   ROJW wod.publ. Wołogoszcz.pdf

 14022020r3.pdf   strzałka   ROJW wod. publ. Radęcin

 14022020r4.pdf   strzałka   ROJW wod. publ. Podlesiec.pdf

 14022020r5.pdf   strzałka   ROJW wod.publ. Słowin.pdf

 14022020r6.pdf   strzałka   ROJW wod. publ. Słonów.pdf

 14022020r7.pdf   strzałka   ROJW wod. publ. Dobiegniew.pdf

 14022020r8.pdf   strzałka   ROJW wod. publ. Mierzęcin.pdf

opublikował:
czytany: 3963
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.2.2020.MA.5 z dnia 12.02.2020 r.

Data publikacji: 12-02-2020 00:00

zawiadomienie, iż na wniosek złożony w dniu 09.01.2020 r., uzupełniony w dniu 03.02.2020 r., przez inwestora, tj. DAKU International Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Idzikowskiego 16, 00-710 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pięcioma zbiornikami o pojemności 6700 litrów każdy posadowionymi na płycie betonowej, parownikiem gazu o wydajności 200 kg/h oraz przyłączem gazu do suszarni zboża o mocy 872 - 3488 kW na terenie działki nr ewid. 372, obręb ewid. 0013 Dobiegniew, w Dobiegniewie, gmina Dobiegniew

autor:
opublikował:
ostatnie zmiany: 21-02-2020 12:06 przez
czytany: 3971
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.2.2020.MA.5 z dnia 12.02.2020 r.

Data publikacji: 12-02-2020 00:00

zawiadomienie, iż na wniosek złożony w dniu 09.01.2020 r., uzupełniony w dniu 03.02.2020 r., przez inwestora, tj. DAKU International Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Idzikowskiego 16, 00-710 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pięcioma zbiornikami o pojemności 6700 litrów każdy posadowionymi na płycie betonowej, parownikiem gazu o wydajności 200 kg/h oraz przyłączem gazu do suszarni zboża o mocy 872 - 3488 kW na terenie działki nr ewid. 372, obręb ewid. 0013 Dobiegniew, w Dobiegniewie, gmina Dobiegniew RKG6220122020MA5_z_dnia_12022020_r.pdf

autor:
opublikował:
ostatnie zmiany: 21-02-2020 12:26 przez
czytany: 3921
Rejestr zmian

Informacja dotycząca warunkowej przydatności wody pochodzącej z wodociągu publicznego Wołogoszcz z dnia 30.01.2020 roku

Data publikacji: 31-01-2020 00:00
W załączeniu informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Wołogoszcz - Komunikat oraz Decyzja Nr HK.44.443.4.18D/01/2020 z dnia 30.01.2020 r.

 310120201r.pdf   strzałka   Komunikat Wołogoszcz.pdf

 31012020r.pdf   strzałka   Decyzja Wołogoszcz.pdf

opublikował:
czytany: 4081
Rejestr zmian

Informacja dotycząca przydatności wody pochodzącej z wodociągu publicznego Słonów z dnia 30.01.2020 roku

Data publikacji: 31-01-2020 00:00
W załączeniu informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu publicznego Słonów - Komunikat oraz Decyzja HK.44.443.4.12D/01/2020 z dnia 30.01.2020 r.

 310120202r.pdf   strzałka   Decyzja Słonów.pdf

 310120203r.pdf   strzałka   Komunikat Słonów.pdf

opublikował:
czytany: 4020
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.7.2019.MA.12 z dnia 24.01.2020 r.

Data publikacji: 24-01-2020 00:00

zawiadomienie o wydaniu postanowienia, w którym dla przedsięwzięcia pn. rozbudowa magazynowa w zakresie utwardzenia nawierzchni o powierzchni do 10 000 m2 (1 ha) z przeznaczeniem na magazyn otwarty oraz drogi dojazdowe i place manewrowe oraz rozbiórki i odbudowy zabudowań z zachowaniem istniejących wymiarów i kształtów na terenie działek nr ewid. 138/3, 138/4, 138/5, 138/6, 138/7 i 138/13, obręb ewid. 0018 Słonów, w miejscowości Słonów, gmina Dobiegniew:

I. nałożono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

II. ustalono zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

III. zawieszono postępowanie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko obwieszczenie_znak_RKG6220172019MA12_z_dnia_24012020.pdf

autor:
czytany: 4017
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.7.2019.MA.10 z dnia 19.12.2019 r.

Data publikacji: 20-12-2019 00:00

zawiadomienie o przesłaniu uzupełnienia karty infomacyjnej przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku, oraz do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy i ponownym wystąpieniu o wydanie opinii co do wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. rozbudowa magazynowa w zakresie utwardzenia nawierzchni o powierzchni do 10 000 m2 (1 ha) z przeznaczeniem na magazyn otwarty oraz drogi dojazdowe i place manewrowe oraz rozbiórki i odbudowy zabudowań z zachowaniem istniejących wymiarów i kształtów na terenie działek nr ewid. 138/3, 138/4, 138/5, 138/6, 138/7 i 138/13, obręb ewid. 0018 Słonów, w miejscowości Słonów, gmina Dobiegniew obwieszczenie_znak_RKG6220172019MA10_z_dnia_19122019_r.pdf

autor:
czytany: 4255
Rejestr zmian

Informacja dotycząca uzyskanego dofinansowania na realizację zadania pn.: "Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Dobiegniew"

Data publikacji: 26-11-2019 00:00
Informacja dotycząca uzyskanego dofinansowania na realizację zadania pn.: "Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Dobiegniew"

 26112019r.pdf   strzałka   azbest.pdf

opublikował:
czytany: 4371
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.7.2019.MA.2 z dnia 12.11.2019 r.

Data publikacji: 14-11-2019 00:00

zawiadomienie o wszczęciu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. rozbudowa magazynowa w zakresie utwardzenia nawierzchni o powierzchni do 10 000 m2 (1 ha) z przeznaczeniem na magazyn otwarty oraz drogi dojazdowe i place manewrowe oraz rozbiórki i odbudowy zabudowań z zachowaniem istniejących wymiarów i kształtów na terenie działek nr ewid. 138/3, 138/4, 138/5, 138/6, 138/7 i 138/13, obręb ewid. 0018 Słonów, w miejscowości Słonów, gmina Dobiegniew obwieszczenie_RKG6220172019MA2_z_dnia_12112019.pdf

autor:
czytany: 4410
Rejestr zmian

obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak: IB-II.7840.40.2019.AKop

Data publikacji: 13-08-2019 00:00

zawiadomienie o wydaniu decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na rozbiórkę i budowę infrastruktury kolejowej tworzącej linię kolejową nr 351 Poznań Główny - Szczecin Główny, w związku z jej rozbiórką, budową, przebudową i rozbudową na odcinku od stacji Dobiegniew do granicy województwa lubuskiego z województwem zachodniopomorskim tj. od km 105,820 do km 109,718 z wyłączeniem sieci i urządzeń telekomunikacyjnych oraz urządzeń sterowania ruchem kolejowym obwieszczenie_IBII7840402019AKop.pdf

autor:
opublikował:
ostatnie zmiany: 13-08-2019 08:46 przez
czytany: 4777
Rejestr zmian

obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim znak: WPN-I.6202.6.1.2019.MZ z dnia 28.06.2019 r.

Data publikacji: 02-07-2019 00:00
zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia projektów planów ochrony dla rezerwatów przyrody: "Laski", "Pniewski Ług", "Dębina", "Dolina Postomii", "Żurawno", "Gorzowskie Murawy", "Flisowe Źródliska", "Mszar Rosiczkowy koło Rokitna", "Mszar Przygiełkowy - Długie im. Huberta Jurczyszyna"

 obwieszczenieRDOCzdnia28062019r.pdf

autor:
opublikował:
ostatnie zmiany: 02-07-2019 09:15 przez
czytany: 4970
Rejestr zmian

Informacja dotyczaca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Dobiegniew z dnia 06.06.2019 roku

Data publikacji: 06-06-2019 00:00
W załączeniu informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku dotycząca warunkowej przydatności wody do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego Słonów na czas remontu.

 06062019r.pdf   strzałka   pismo.pdf

 06062019r1.pdf   strzałka   komunikat.pdf

 06062019r2.pdf   strzałka   decyzja.pdf

opublikował:
czytany: 5767
Rejestr zmian

obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak: IB-II.7840.40.2019.AKop

Data publikacji: 23-04-2019 00:00

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę przedsięwzięcia pn.: "Rozbiórka, przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu budowlanego: linia kolejowa nr 351 Poznań Główny - Szczecin Główny od stacji Dobiegniew do granicy województwa lubuskiego tj. LOT E1a od km 105,820 do km 109,718 (w zakresie robót zasadniczych z wyłączeniem branż sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacja)" obwieszczenieWojewodyLubuskiegoznakIBII7840402019AKop.pdf

autor:
opublikował:
ostatnie zmiany: 23-04-2019 14:50 przez
czytany: 7654
Rejestr zmian

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Dobiegniew za 2018 rok

Data publikacji: 04-04-2019 00:00
W załączeniu obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Dobiegniew za 2018 rok z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku z dnia 29 marca 2019 roku.


 04042019r.pdf   strzałka   obszarowa ocena.pdf

opublikował:
czytany: 7669
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.4.2018.MA.9 z dnia 05.03.2019 r.

Data publikacji: 05-03-2019 00:00

zawiadomienie, że w dniu 05.03.2019 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie mobilnej stacji regazyfikacji LNG o przepustowości Q=630 m3/h wraz z układem redukcyjno-pomiarowym, na terenie działki nr ewid. 2/131, obręb ewid. 0013 Dobiegniew, w Dobiegniewie obwieszczenieznakRKG6220142018MA9zdnia05032019r.pdf

autor:
czytany: 7800
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.6.2017.MA.15 z dnia 23.01.2019 r.

Data publikacji: 23-01-2019 00:00

wszczęcie postępowania z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1,5 MW w gminie Dobiegniew” polegającego na budowie elektrociepłowni na biogaz o mocy elektrycznej do 1,5 MW w Dobiegniewie na działkach nr ewid. 431/2, 431/4 i 432, obręb ewid. 0013 Dobiegniew obieszczenieznakRKG622062017MA15zdnia23012019r.pdf

autor:
czytany: 7947
Rejestr zmian

Ocena jakości wody wodociągu publicznego Radęcin z dnia 4 grudnia 2018 roku

Data publikacji: 05-12-2018 00:00

W załączeniu ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia - HK.OJW.530.13/02/2018 z dnia 4 grudnia 2018 roku wystawiona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku dotycząca wodociągu publicznego Radęcin

 

 


opublikował:
czytany: 1138
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.3.2018.MA.13 z dnia 16.10.2018 r.

Data publikacji: 17-10-2018 00:00

zawiadomienie, że  w dniu 16.10.2018 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa ciepłociągu niskoparametrowego łączącego Miejską Kotłownię przy ul. Szkolnej w Dobiegniewie z Elektrociepłownią na Biogaz w Dobiegniewie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”, na terenie działek nr ewid. 431/2, 431/4, 430/8, 429, 415, 408/6, 408/5, 407/1, 397, 392, 381/3, 381/2, 381/1, 380, 204/2, 145/1, 201, 199, 194/1, 194/3, 191, 189, 186, 184, 182 i 181/38, obręb ewid. 0013 Dobiegniew, w Dobiegniewie obwieszczenie_znak_RKG6220132018MA13_z_dnia_16102018_r.pdf

autor:
czytany: 8284
Rejestr zmian

Informacja dotycząca uzyskanego dofinansowania na realizacje zadania pn." Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Dobiegniew"

Data publikacji: 10-10-2018 00:00

Informacja dotycząca uzyskanego dofinansowania na realizacje zadania pn.„Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Dobiegniew”

opublikował:
czytany: 1142
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.3.2018.MA.11 z dnia 19.09.2018 r.

Data publikacji: 19-09-2018 00:00

informacja o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami i wypowiedzenia się w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa ciepłociągu niskoparametrowego łączącego Miejską Kotłownię przy ul. Szkolnej w Dobiegniewie z Elektrociepłownią na Biogaz w Dobiegniewie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”, na terenie działek nr ewid. 431/2, 431/4, 430/8, 429, 415, 408/6, 408/5, 407/1, 397, 392, 381/3, 381/2, 381/1, 380, 204/2, 145/1, 201, 199, 194/1, 194/3, 191, 189, 186, 184, 182 i 181/38, obręb ewid. 0013 Dobiegniew, w Dobiegniewie obwieszczenieRKG6220132018MA11zdnia19092018r.pdf

autor:
opublikował:
ostatnie zmiany: 19-09-2018 14:41 przez
czytany: 8295
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.3.2018.MA.9 z dnia 11.09.2018 r.

Data publikacji: 14-09-2018 00:00

zawiadomienie - dla przedsięwzięcia pn. „Budowa ciepłociągu niskoparametrowego łączącego Miejską Kotłownię przy ul. Szkolnej w Dobiegniewie z Elektrociepłownią na Biogaz w Dobiegniewie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”, na terenie działek nr ewid. 431/2, 431/4, 430/8, 429, 415, 408/6, 408/5, 407/1, 397, 392, 381/3, 381/2, 381/1, 380, 204/2, 145/1, 201, 199, 194/1, 194/3, 191, 189, 186, 184, 182 i 181/38, obręb ewid. 0013 Dobiegniew, w Dobiegniewie, odstąpiono od wnioskowania w sprawie wydania opinii organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego obwieszczenieznakRKG6220132018MA9.pdf

autor:
czytany: 8399
Rejestr zmian

Informacja dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Dobiegniew z dnia 17 sierpnia 2018 roku.

Data publikacji: 20-08-2018 00:00
W załączeniu Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku z dnia 17 sierpnia 2018 roku w sprawie przywrócenia przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Chomętowo zaopatrującego miejscowość Chomętowo.
opublikował:
czytany: 1147
Rejestr zmian

Informacja dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Dobiegniew z dnia 13 sierpnia 2018 roku.

Data publikacji: 13-08-2018 00:00
W załączeniu ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia  - HK.OJW.530.62/03/2018 przygotowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku dotycząca przydatności wody do spożycia pochodzącej z indywidualnego ujęcia wody Sitnica z dnia 13 sierpnia 2018 roku.
opublikował:
czytany: 1129
Rejestr zmian

Informacja dotycząca jakości wody przeznaczonej do kąpieli na terenie Gminy Dobiegniew z dnia 6 sierpnia 2018 roku

Data publikacji: 13-08-2018 00:00
W załączeniu komunikat PSS-E dot. kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie Gminy Dobiegniew z dnia 6 sierpnia 2018 roku.
opublikował:
czytany: 1125
Rejestr zmian

Informacja dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Dobiegniew z dnia 9 sierpnia 2018 roku.

Data publikacji: 09-08-2018 00:00
W załączeniu decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku dotycząca przekroczeń wskaźników mikrobiologicznych w wodzie pochodzącej z wodociągu publicznego Chomętowo z dnia 9 sierpnia 2018 roku - HK.530D.14/01/01/2018.
opublikował:
czytany: 1075
Rejestr zmian

Decyzja dotycząca braku przydatności wody do spożycia pochodząca z indywidualnego ujęcia wody w miejscowości Sitnica z dnia 6 sierpnia 2018 roku

Data publikacji: 07-08-2018 00:00
W załączeniu Decyzja Nr HK.530D.62/03/2018 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku dotycząca braku przydatności wody przeznaczonej do spożycia, pochodząca z indywidualnego ujęcia wody Sitnica z dnia 6 sierpnia 2018 roku.
opublikował:
czytany: 1129
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.1.2018.MA.9 z dnia 06.08.2018 r.

Data publikacji: 06-08-2018 00:00

podanie do publicznej wiadomości informacji o procedurze udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na cyt. "zmianie sposobu użytkowania istniejących obiektów budowlanych oraz zmianie sposobu utrzymania zwierząt w ramach istniejącego gospodarstwa, na działce o nr ewid. 220/1 w m. Ługi, gm. Dobiegniew". obwieszczenieznakRKG6220112018MA9zdnia06082018r.pdf

autor:
opublikował:
ostatnie zmiany: 06-08-2018 15:39 przez
czytany: 8502
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.1.3.2018.MA.3 z dnia 06.08.2018 r.

Data publikacji: 06-08-2018 00:00

wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa ciepłociągu niskoparametrowego łączącego Miejską Kotłownię przy ul. Szkolnej  w Dobiegniewie z Elektrociepłownią na Biogaz w Dobiegniewie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”, na terenie działek nr ewid. 431/2, 431/4, 430/8, 429, 415, 408/6, 408/5, 407/1, 397, 392, 381/3, 381/2, 381/1, 380, 204/2, 145/1, 201, 199, 194/1, 194/3, 191, 189, 186, 184, 182 i 181/38, obręb ewid. 0013 Dobiegniew, w Dobiegniewie obwieszczenieznakRKG6220132018MA3zdnia06082018r.pdf

autor:
czytany: 8576
Rejestr zmian

Informacja dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Dobiegniew z dnia 30 lipca 2018 roku.

Data publikacji: 30-07-2018 00:00
W załączeniu komunikat oraz ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku w sprawie przydatności wody do spożycia pochodzącej z indywidualnego ujęcia wody Sitnica z dnia 30 lipca 2018 roku.
opublikował:
czytany: 1158
Rejestr zmian

Informacja dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Dobiegniew z dnia 19.07.2018r.

Data publikacji: 19-07-2018 00:00

W załączeniu komunikat oraz decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku w sprawie przekroczeń wskaźników mikrobiologicznych w wodzie pochodzącej z indywidualnego ujęcia wody Sitnica z dnia 19 lipca 2018 roku.

 

opublikował:
czytany: 1211
Rejestr zmian

Komunikat PPIS w Drezdenku z dnia 7 lipca 2018 roku w sprawie przywrócenia przydatności wody do spożycia z indywidualnego ujęcia wody Sitnica zaopatrującego miejscowość Sitnica.

Data publikacji: 09-07-2018 00:00
Komunikat PPIS w Drezdenku z dnia 7 lipca 2018 roku w sprawie przywrócenia przydatności wody do spożycia z indywidualnego ujęcia wody Sitnica zaopatrującego miejscowość Sitnica.
opublikował:
czytany: 1137
Rejestr zmian

Komunikat PPIS w Drezdenku z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie braku przydatności wody do spożycia z indywidualnego ujęcia wody Sitnica w m. Sitnica gm. Dobiegniew zaopatrującego miejscowości: Sitnica.

Data publikacji: 02-07-2018 00:00
Komunikat PPIS w Drezdenku z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie braku przydatności wody do spożycia z indywidualnego ujęcia wody Sitnica w m. Sitnica gm. Dobiegniew zaopatrującego miejscowości: Sitnica.
opublikował:
czytany: 1122
Rejestr zmian

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku dotycząca przekroczeń wskaźników mikrobiologicznych w wodzie pochodzącej z indywidualnego ujęcia wody Sitnica z dnia 2 lipca 2018 roku.

Data publikacji: 02-07-2018 00:00
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku dotycząca przekroczeń wskaźników mikrobiologicznych w wodzie pochodzącej z indywidualnego ujęcia wody Sitnica  z dnia 2 lipca 2018 roku.
opublikował:
ostatnie zmiany: 02-07-2018 13:18 przez
czytany: 1102
Rejestr zmian

Decyzja o zatwierdzeniu taryfy

Data publikacji: 18-06-2018 00:00
W załączeniu Decyzja o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dobiegniew na okres trzech lat z dnia 28 maja 2018 roku wydana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy.


 18062018.pdf   strzałka   BD.RET.070.132018.WN.pdf

opublikował:
czytany: 8562
Rejestr zmian

obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim znak: WZŚ.420.53.2018.PT z dnia 25.05.2018 r.

Data publikacji: 29-05-2018 00:00

podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu w dniu 25.05.2018 r. decyzji znak: WZŚ.420.53.2018.PT o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa i rozbudowa drogi, ulicy Słowackiego i Adama Asnyka w Dobiegniewie" obwieszczenieznakWZC420532018PTzdnia25052018r.pdf

autor:
opublikował:
ostatnie zmiany: 29-05-2018 14:53 przez
czytany: 8709
Rejestr zmian

zawiadomienie RDOŚ w Poznaniu znak: WOP.050.2.2018.MPR z dnia 18.04.2018 r.

Data publikacji: 20-04-2018 00:00

zawiadomienie o wydaniu w dniu 16.04.2018 r. postanowienia o wznowieniu postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną RDOŚ w Poznaniu z dnia 15.05.2015 r., znak WOO-II.4201.2.2014.JC.25, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie WOP05022018MPR.pdf

autor:
opublikował:
ostatnie zmiany: 20-04-2018 15:27 przez
czytany: 8772
Rejestr zmian

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Dobiegniew za 2017 rok

Data publikacji: 04-04-2018 00:00
Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Dobiegniew za 2017 rok
opublikował:
czytany: 1319
Rejestr zmian

Informacja dotycząca przydatności wody pochodzącej z wodociągu publicznego Mierzęcin z dnia 22.02.2018 roku

Data publikacji: 22-02-2018 00:00
Informacja dotycząca przydatności wody pochodzącej z wodociągu publicznego Mierzęcin z dnia 22.02.2018 roku
opublikował:
czytany: 1125
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.4.2017.MA.15 z dnia 14.02.2018 r.

Data publikacji: 21-02-2018 00:00

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku wytwórni win gronowych na działce nr ewid. 215/6, obręb ewid. 0014 Mierzęcin wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu rozwinięcia produkcji win gronowych i zagospodarowaniem terenu działek nr ewid. 215/6 i 213/4, obręb ewid. 0014 Mierzęcin, gmina Dobiegniew. RKG622042017MA15.pdf

autor:
czytany: 8918
Rejestr zmian

Informacja dotycząca warunkowej przydatności wody pochodzącej z wodociągu publicznego Mierzęcin z dnia 12.02.2018 roku

Data publikacji: 13-02-2018 00:00
Informacja dotycząca warunkowej przydatności wody pochodzącej z wodociągu publicznego Mierzęcin z dnia 12.02.2018 roku
opublikował:
czytany: 1172
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.4.2017.MA.6 z dnia 23.11.2017 r.

Data publikacji: 08-12-2017 00:00

Nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku produkcyjno-magazynowego z częścią usługową (winiarnia) na działce nr ewid. 215/6, obręb ewid. 0014 Mierzęcin wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu rozwinięcia produkcji win gronowych i zagospodarowaniem terenu działek nr ewid. 215/6 i 213/4, obręb ewid. 0014 Mierzęcin, gmina Dobiegniew; ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko; zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. RKG622042017MA6.pdf

autor:
opublikował:
ostatnie zmiany: 05-01-2018 10:03 przez
czytany: 9045
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.4.2017.MA.8 z dnia 29.11.2017 r.

Data publikacji: 08-12-2017 00:00

Podjęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku produkcyjno-magazynowego z częścią usługową (winiarnia) na działce nr ewid. 215/6, obręb ewid. 0014 Mierzęcin wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu rozwinięcia produkcji win gronowych i zagospodarowaniem terenu działek nr ewid. 215/6 i 213/4, obręb ewid. 0014 Mierzęcin, gmina Dobiegniew. RKG622042017MA8.pdf

autor:
opublikował:
ostatnie zmiany: 05-01-2018 10:02 przez
czytany: 9075
Rejestr zmian

obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa znak: RKG.6220.4.2017.MA.11 z dnia 29.11.2017 r.

Data publikacji: 08-12-2017 00:00

Wystąpienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w celu uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku produkcyjno-magazynowego z częścią usługową (winiarnia) na działce nr ewid. 215/6, obręb ewid. 0014 Mierzęcin wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu rozwinięcia produkcji win gronowych i zagospodarowaniem terenu działek nr ewid. 215/6 i 213/4, obręb ewid. 0014 Mierzęcin, gmina Dobiegniew oraz wystąpienie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku w zakresie wydania opinii dla przedmiotowego przedsięwzięcia. RKG622042017MA11.pdf

autor:
opublikował:
ostatnie zmiany: 05-01-2018 10:00 przez
czytany: 9046
Rejestr zmian

Informacja dotycząca oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu publicznego Wołogoszcz z dnia 10.11.2017r.

Data publikacji: 10-11-2017 00:00
Informacja dotycząca oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu publicznego Wołogoszcz z dnia 10.11.2017r.
opublikował:
czytany: 1166
Rejestr zmian

Informacja dotycząca oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu publicznego Chomętowo z dnia 10.11.2017r.

Data publikacji: 10-11-2017 00:00
Informacja dotycząca oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu publicznego Chomętowo z dnia 10.11.2017r
opublikował:
czytany: 1119
Rejestr zmian

Informacja dotycząca uzyskanego dofinansowania na realizację zadania pn. "Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Dobiegniew"

Data publikacji: 09-11-2017 00:00
Informacja dotycząca uzyskanego dofinansowania na realizację zadania pn. "Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Dobiegniew"
opublikował:
czytany: 1158
Rejestr zmian

Informacja dotycząca przekroczeń wskaźników mikrobiologicznych w wodzie pochodzącej z wodociągu publicznego Chomętowo - warunkowa przydatność wody do spożycia, oraz wydanych zaleceniach z dnia 27.10.2017r.

Data publikacji: 30-10-2017 00:00
Informacja dotycząca przekroczeń wskaźników mikrobiologicznych w  wodzie pochodzącej z wodociągu publicznego Chomętowo - warunkowa przydatność wody do spożycia, oraz wydanych zaleceniach z dnia 27.10.2017r.
opublikował:
czytany: 1147
Rejestr zmian

Informacja dotycząca przekroczeń wskaźników mikrobiologicznych w wodzie pochodzącej z wodociągu publicznego Wołogoszcz - warunkowa przydatnośc wody do spożycia, oraz wydanych zaleceniach z dnia 27.10.2017r.

Data publikacji: 30-10-2017 00:00
Informacja dotycząca przekroczeń wskaźników mikrobiologicznych w  wodzie pochodzącej z wodociągu publicznego Wołogoszcz - warunkowa przydatność wody do spożycia, oraz wydanych zaleceniach z dnia 27.10.2017r
opublikował:
czytany: 1161
Rejestr zmian

Informacja dotycząca przekroczeń wskaźników mikrobiologicznych w wodzie pochodzącej z wodociągu publicznego Ługi z dnia 19.10.2017 roku

Data publikacji: 20-10-2017 00:00
Informacja dotycząca przekroczeń wskaźników mikrobiologicznych w  wodzie pochodzącej z wodociągu publicznego Ługi z dnia 19.10.2017 roku

 ZaleceniadlaPUKDobiegniew.pdf

opublikował:
ostatnie zmiany: 30-10-2017 10:25 przez
czytany: 9147
Rejestr zmian

Informacja dotycząca przekroczeń wskaźników mikrobiologicznych w wodzie pochodzącej z wodociągu publicznego Ługi z dnia 04.10.2017 roku

Data publikacji: 06-10-2017 00:00
Informacja dotycząca przekroczeń wskaźników mikrobiologicznych w wodzie pochodzącej z wodociągu publicznego Ługi z dnia 04.10.2017 roku

 04102017.pdf   strzałka   Decyzja Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Nr HK.530D.11/01/2017

opublikował:
ostatnie zmiany: 06-10-2017 12:57 przez
czytany: 9269
Rejestr zmian
ikona drukowania